Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Westmark (pew@ucnact2learn.dk) Relationskompetence - det er de professionelle voksne der ansvar for kvaliteten af relationen STU - Træf Den 25-2-2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Westmark (pew@ucnact2learn.dk) Relationskompetence - det er de professionelle voksne der ansvar for kvaliteten af relationen STU - Træf Den 25-2-2015."— Præsentationens transcript:

1 Peter Westmark (pew@ucnact2learn.dk)
Relationskompetence - det er de professionelle voksne der ansvar for kvaliteten af relationen STU - Træf Den Peter Westmark

2 Helst man ønsker at være elsket I mangel derpå beundret I mangel derpå frygtet I det mindste at være afskyet og foragtet Sjælen gyser tilbage for det tomme rum og ønsker kontakt for enhver pris Hjalmar Söderberg

3 Vigtige faktorer for læring
Læringsmiljø med socialt gode relationer støtter læring Reduktion af adfærdsproblemer Forældrenes socioøkonomiske baggrund har i gennemsnit mindre effekt end bidraget fra den professionelle voksne (Clearinghouse, Nordenbo, Nordahl)

4 Konklusioner 1)Den professionelle voksne skal indgå i en social relation til den enkelte unge med kvalitet - relationskompetence 2)Den professionelle skal have kompetence til at lede gruppen af unge - ledelseskompetence 3)Den professionelle voksne skal have didaktiske kundskaber – (fag)didaktisk kompetence

5 Voksen – ung relationen
Skabe psykologiske bånd til den unge - tillidsfuld og tryg kontakt At eleven føler sig støttet af den professionelle voksne Mediering af den unges læring

6 Relationens betydning
”Det er absurd at beskrive problemer hos et menneske, uden samtidig at beskrive kvaliteten af de relationer mennesket indgår i” (Jesper Juul)

7 Konteksttrekant Forældre Vejledere Nære professionelle Kammerater Ung

8 Ritchie,Tom (2011): Relationer i Psykologien
Tilknytning Tryg tilknytning (B) Utryg/undgående tilknytning (A) Utryg/ambivalent tilknytning (C) Utryg/desorganiseret tilknytning (D) (Bowlby, Ainsworth, Main, Crittenden) Ritchie,Tom (2011): Relationer i Psykologien

9 Relationskompetence – hvad er det?
Relationskompetence = er være dygtig til tre dialoger Er du det?

10 Den følelsesmæssige dialog
Vis positive følelser – vis at du er glad for den unge Justér dig i forhold til den unge og følg vedkommendes udspil og initiativ. Tal til den unge om de ting, vedkommende er optaget af og prøv at ”igangsætte en følelsesmæssig samtale” Vis anerkendelse og giv ros for det, den unge kan

11 Parøvelse Sæt jer parvis
Den ene kollega fortæller om en oplevelse vedkommende har haft og som gjorde vedkommende glad Den anden kollega lytter til fortællingen ud fra tre positioner: Interesseret/koncentreret Ukoncentreret/adspredt Uden interesse/”stoneface” Der skiftes position ved signal Øvelsen kræver høj grad af disciplin Der byttes roller Vær forberedt på at fortælle om jeres oplevelse

12 Opfattelse af den unge Kan du bevare sympatien i forhold til den unge?
Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem hvordan de unge opfattes af sine omsorgspersoner/professionelle og hvilken omsorg de får. Dette er en central pointe (Hundeide, 2007)

13 Positive eller negative forventninger
Forventninger bliver selvopfyldende profetier! Hvad ”stråler” du af? (spejlmetaforen)

14 Den meningsskabende dialog
5. Hjælp den unge med at fokusere sin opmærksomhed, så I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne. Giv mening til den unges oplevelse af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med den unge

15 Den guidende/vejledende dialog
Hjælp den den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser på en positiv måde – ved at vejlede, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen trin for trin gradueret støtte situationsregulering positiv grænsesætning

16 Selv-observation – ”profil”
Det er jeg god til Det er jeg sommetider god til Det er jeg hverken god/dårlig til Det er jeg lidt dårlig til Det er jeg meget dårlig til Institution Navn Dato Nr. Tema 1 2 3 4 5 Vis positive følelser – vis at du er glad for den unge Justér dig i forhold til den unge og følg dennes udspil/initiativ Tal til den unge om de ting, barnet er optaget af og prøve at få en samtale i gang Giv ros for det som den unge klarer at gøre og vis anerkendelse Hjælp den unge med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelse af ting i omgivelserne 6 Giv mening til den unges oplevelse af omverdenen ved at beskrive det I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme 7 Uddyb og giv forklaringer når du oplever sammen med den unge 8 Hjælp den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte positive grænser – ved at lede, ved at vise positive alternativer og ved fælles planlægning Bemærkninger og eksempler

17 At skabe synergi i gruppen

18 Et brev til dig selv Lav et brev til dig selv, hvor du beskriver hvordan du vil anvende din relationskompetence, når du skal møde også de udsatte og sårbare unge. Tænk gerne på din relation til en bestemt ung.

19 Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP)
Niveau 1: at udvikle egen relationskompetence Niveau 2: at udvikle vejledningskompetence

20 Tak for denne gang God vind og nyd alle de ”gyldne øjeblikke” du skaber med de unge og dine kolleger


Download ppt "Peter Westmark (pew@ucnact2learn.dk) Relationskompetence - det er de professionelle voksne der ansvar for kvaliteten af relationen STU - Træf Den 25-2-2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google