Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrunden for indførelsen af PALS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrunden for indførelsen af PALS"— Præsentationens transcript:

1 Baggrunden for indførelsen af PALS
På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager en lille gruppe børn al opmærksomhed, fordi de har en højlydt eller voldsom adfærd. I SFH'en er der en del larm i fællesområderne, og nogle af børnene behandler ikke tingene ordentligt.

2 Adfærdsvanskeligheder
Adfærdsproblemer synes at være tiltaget i intensitet og frekvens på de danske folkeskoler Adfærdsvanskelige elever tiltrækker sig megen negativ opmærksomhed Adfærdsvanskelige elever kan ofte opleves som værende forstyrrende og truende af både lærere og elever Feks – kan man som lærer opleve at når man kommer i klassen hver morgen sidder alle børn på deres pladser undtagen lille Ole – og man skælder Ole ud dag ud og dag ind – Ole nu har jeg sagt det til dig hver dag hele ugen og du skal ikke løbe rundt i klassen – jeg er ved at være godt træt af det! Her er der en negativ relation mellem barnet og den voksne.

3 Forskningen viser: At det kun har mindre effekt udelukkende at fokusere på enkelte elevers problemfelter uden samtidig at fremme en proaktiv og forbyggende skolekultur Det kan siges, at det vigtigste skal være den ønskede adfærd Og at den ønskede adfærd skal være i fokus PALS er en skoleomfattende tiltagsmodel til styrkelse af børns sociale kompetencer, samt forebyggelse og afhjælpning af adfærdsproblemer. Fortæl eksemplet med børnehaveklasse læreren og drengen der ikke ville sidde på sin plads

4 Ros og opmuntring Man kan kun komme en mindre del af vejen med ”skæld ud”, men der er ingen øvre grænse for, hvor langt man kan nå med ros. Vi har alle brug for ros for at vokse. Lidt populært kan det siges, at PALS: skader ingen – hjælper alle og redder de mest udsatte. Lærere, der har arbejdet med PALS i en årrække fortæller, at også lærere lever længere med PALS

5 Adfærdsvanskeligheder?

6 Hvad er PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil
PALS – har en anerkendende tilgang til børn PALS – er evidensbaseret - hvilket vil sige, at PALS bygger på resultater, der er forsket i og som har vist sig at virke i praksis. PALS – har ros og opmuntring som værende de mest betydende virkemidler PALS – er en bæredygtig social og pædagogisk kultur i hele skolens virke Modellen omfatter hele skolen, og for at opnå den ønskede effekt kræves at alle, der er tæt på børnene i hverdagen, deltager aktivt: lærere, pædagoger, forældre, rengøringspersonale, skolesekretær, pedel samt behandlersystem

7 Universelle skoleomfattende system
Klasse- undervisningsrum Områder udenom undervisningsrum SFH Udeområder Gange Toiletter Busholdeplads Kantine, etc. Individuelle støttesystem Individuelle støttesystem Hjem - skole samarbejde Der opnås et fælles sprog og fælles holdninger på den enkelte skole - Samarbejdet mellem skole og SFO udvides - Der arbejdes målrettet med at udvikle værdier og forventninger til adfærd, der forpligter alle på skolen Der arbejdes målrettet med at udvikle værdier og forventninger til adfærd, der forpligter alle på skolen PALS er en skoleomfattende tiltagsmodel til styrkelse af børns sociale kompetencer, samt forebyggelse og afhjælpning af adfærdsproblemer. 7

8 PALS fokuserer på: Gode og effektive beskeder
Ros og opmuntring - Positive beskeder Grænsesætning - Negative konsekvenser Problemløsning Vejledning - Tilsyn - Opfølgning Positiv involvering Regulering af følelser Kortlægning og vurdering af adfærd

9 Indførelsen af PALS 1. år – Oplæring og planlægning - her indøver lærerne og pædagogerne værktøjer i PALS og gearer skolen til metoden 2. år - Handling og fortsat oplæring – her implementeres pædagogikken på skole- og klasseniveau 3. år - Opfølgning, vejledning og igangsættelse af de individuelle støttetiltag – her udvides PALS til også at beskæftige sig med individuelle støtteforanstaltninger PALS-temaet på skolen der består at psykolog fra PPR – John Høgh, en terapeut fra familieafdelingen, lærere og pædagoger der blandt andet arbejder med at holde indførelsen PALS på sporet i de første 3 år

10 Hvordan arbejder vi med PALS
Alle børn bliver løbende oplært i hvilke positive forventninger skolen har til adfærd Lærerne og pædagogerne har fokus på den gode adfærd og giver bl.a. positive tilbagemeldinger til børnene med ros Børnene kan også få belønninger i form af belønningskort, der ”tjenes” til klassen Belønningskort gives til den enkelte elev for at leve op til forventningerne om god udført adfærd Hvis eleven ikke samarbejder, følger læreren/pædagogen en fast fremgangsmåde Konsekvenserne er både milde og forudsigelige for såvel børn som voksne Her fortæl om eksemplet med 2. klasse – hvordan man kommer ind i klassen efter en pause eller om morgenen. Kom generelt med eksempler hele vejen ned

11 Resultater på kort sigt
Alle skolens ansatte arbejder målrettet efter fælles værdier Bedre trivsel og færre adfærdsforstyrrelser for alle i både skole og SFH Skole-hjem samarbejdet støtter ændringen af negative, fastlåste samspilsmønstre Færre henvendelser til PPR om forstyrrende adfærd Færre indstillinger og underretninger om børn med adfærdsvanskeligheder

12 Resultater på længere sigt
En grundlæggende og vedvarende kompetenceforøgelse på de sociale områder for alle børn Kulturen på skolen støtter vedvarende den positive adfærd Personalet oplever at de får flere værktøjer til løsning af problemadfærd så de kan deltage i forpligtende fællesskaber i skole og fritid dvs. at de ansatte i fællesskab lykkes bedre med aftaler og tiltag I Norge hørte vi om en dreng der var blevet spurgt kort tid efter at PALS var blevet indført på deres skole, Om hvad PALS var for noget – her havde han svaret at PALS vidste han egentligt ikke hvad var for noget, men at lærerne var blive meget sødere og medgørligere

13 Hovedregler Grundtanken i PALS er at alle skolens ansatte sammen finder 3 hovedregler Ansvar Omsorg Respekt Ud fra disse 3 regler skal der laves en oversigt over de positive forventninger, der gælder i alle områder af skolen

14 Regelmatrice med positive forventninger
Lyt til hinanden Du må ikke afbryde Hold hænder og fødder for dig selv Du må ikke slå Brug inde stemme Du må ikke råbe Lad andres ting være i fred Du må ikke ødelægge andres ting Når barnet er vidende om, hvad forventet adfærd er, bliver det muligt for barnet at efterkomme ønsket. Den positive vejledning af børn virker ”skæld ud” virker ikke Ikke -regler

15 Veiledende eksempel på regelmatrise
Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt I undervisnings- lokalet Vær klar ved undervisningens start Hold styr på egne ting Pas på skolens og andres ting Overhold klasseregler og legeaftaler Prøv først før du beder om hjælp Hjælp hinanden Ros når nogen gør noget godt Samarbejd med alle Ræk hånden op, når du vil sige noget Vent til det bliver din tur Brug kun faglokalets udstyr når der gives lov Brug indestemme Lyt til hinanden Tal pænt til og om hinanden Spørg om lov til at låne Hold hænder og fødder for dig selv Følg de voksnes beskeder

16 Social kompetance - Samarbejde, empati, ansvar, selvkontrol, selvhævdelse


Download ppt "Baggrunden for indførelsen af PALS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google