Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side 1 01.09.2008 Driftsøkonomi Kapitel 19 Produktion under miljø- og ressourcehensyn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side 1 01.09.2008 Driftsøkonomi Kapitel 19 Produktion under miljø- og ressourcehensyn."— Præsentationens transcript:

1 Side 1 01.09.2008 Driftsøkonomi Kapitel 19 Produktion under miljø- og ressourcehensyn

2 Side 2 21-08-2008 Disposition 19.1Bæredygtig produktion 19.2Virksomhedens overordnede miljøpolitik 19.3 Produktionsteorien og miljøfaktorerne 19.4Kædebetragtning 19.5Kredsløbstankegangen 19.6Cost / Benefit analyser

3 Side 3 21-08-2008 19.1 Bæredygtig produktion Miljøorganisationerne Forbrugernes bevidsthed Den politiske dagsorden De senere års naturkatastrofer Miljølovgivningen intensiveres Definition af bæredygtig udvikling Problemstillinger – Årsag / virkning – Fordele og ulemper ved konsekvenserne – Markedspris / politiske priser – Vil vi betale prisen? Koster det i levestandarden?

4 Side 4 21-08-2008 19.2 Virksomhedens miljøpolitik Miljøpolitikken er afledt af krav og ønsker fra virksomhedens interessenter – Kunderne – Medarbejderne – Ejere / investorer – Pressen / medier – Miljøorganisationer – Naboer – Offentlige myndigheder FN’s Global Compact – Virksomhedens samfundsmæssige ansvarlighed

5 Side 5 21-08-2008 UNDP’s Global Compact

6 Side 6 21-08-2008 Miljøpolitik Miljøledelse: – Ledelsen skal føre en grøn linie og fastsætte en miljøpolitik – Overblik over miljøpåvirkninger, dvs. forbrug, udledninger og affald – Mål og handlingsplaner for nedbringelse af miljøpåvirkninger – Medarbejderne er miljøbevidste ISO 14001 er et miljøledelsessystem Grønne regnskaber Livscyklus-analyser – fra vugge til grav

7 Side 7 21-08-2008 19.3 Produktionsteori og miljøfaktorer Råvarer Energi Jord Arbejdskraft Luft Vand Produkter Biprodukter Affald Spildvarme Luftarter Spildevand Arbejdsskader Produktions- proces Input Output

8 Side 8 21-08-2008 Miljøvurderet produktionssystem Ønskede faktorer Produktions- proces Neutrale faktorer Uønskede faktorer Ønskede biprodukter Produkter Uønskede biprodukter

9 Side 9 21-08-2008 19.4 Kædebetragtning Kilde Udvinding Råmaterialer Produktion Færdigvarer Distribution Salg Brug Affald

10 Side 10 21-08-2008 19.5 Kredsløbstankegangen LeverandørProduktion Bruger Affald Reuse/Genbrug Remanufacturing/Genfremstilling Recykling/Genanvendelse af materialer Deponering Forbrænding LeverandørProduktion Bruger Affald Reuse/Genbrug Remanufacturing/Genfremstilling Recykling/Genanvendelse af materialer Deponering Forbrænding

11 Side 11 21-08-2008 Genanvendelses − Processer DistributionLeveringMontageService OphørHoved- eftersyn Ophør Redistri- bution Ophør Bort- skaffelse Recykling af resourcer Genbrug Komponent produktion Renovering Ressource- beredstilling Redistri- bution Redistri- bution De- montage Demontage Adskillelse Eftersyn Opgradering Sorte- ring Bear- bejdning Kredsløbsmodel

12 Side 12 21-08-2008 19.6 Cost / Benefit analyser Både økonomiske og ej-økonomiske aspekter Ikke-økonomiske aspekter er f.eks. miljø, forsyningssikkerhed, image, kvalitet, m.m. Økonomiske aspekter omfatter direkte målbare – Investeringer – afskrivning og forrentning – Driftsindtægter – Driftsomkostninger Fordele og ulemper, bl.a. – Omverdens-/miljøomkostninger – Kvalitetsforbedringer


Download ppt "Side 1 01.09.2008 Driftsøkonomi Kapitel 19 Produktion under miljø- og ressourcehensyn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google