Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

13. Ikke-finansielle rapporter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "13. Ikke-finansielle rapporter"— Præsentationens transcript:

1 13. Ikke-finansielle rapporter
Den tredobbelte bundlinje Shareholdervalue: Den økonomiske bundlinje Stakeholdervalue: Ansvarlighed med hensyn til miljø og sociale forhold Bæredygtig udvikling: Opfylde nuværende generationers behov uden at reducere fremtidige generationers muligheder for at få deres behov opfyldt. - Den tredobbelte bundlinje Økonomi, miljø og socialt ansvar

2 13. Ikke-finansielle rapporter
Den ansvarlige virksomhed Store virksomheder skal redegøre for deres samfundsansvar Forretningsstrategi og forretningsaktiviteter Menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption Redegørelsens indehold Politikker for samfundsansvar Omsætning af politikker til handling Resultater og forventninger i forbindelse med virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

3 13. Ikke-finansielle rapporter
Fordele for en virksomhed, der udviser samfunds-ansvar. Den ansvarlige virksomhed

4 13. Ikke-finansielle rapporter
Den ansvarlige virksomhed De tre primære årsager til at arbejde med ansvarlighed:

5 13. Ikke-finansielle rapporter
CSR CSR ”Corporate Social Responsibility” CSR er en virksomheds frivillige arbejde på at integrere sociale og mil-jømæssige hensyn i dens forretningsaktiviteter og i samspillet med dens interessenter. Ashbridges model for CSR-aktiviteter.

6 13. Ikke-finansielle rapporter
CSR

7 13. Ikke-finansielle rapporter
”Code of Conduct”: Krav en virksomhed stiller til sine leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold. CSR-kodeksdelen - ansvarlig leverandørstyring Opstilling af krav og standarder Evaluering af leverandørerne Hjælp til leverandører til at opnå forbedringer CSR

8 13. Ikke-finansielle rapporter
Code of Conduct LEGO koncernen

9 13. Ikke-finansielle rapporter
CSR-rapport: Et offentliggjort dokument, der giver et billede af virksomhedens CSR-arbejde i en bestemt periode. Rapporten kaldes også for en bæredyg-tighedsrapport. Fordele og ulemper ved CSR-rapportering: CSR

10 13. Ikke-finansielle rapporter
Global Compact

11 13. Ikke-finansielle rapporter
Global Compact Fremskridtsrapport Årlig rapportering om implementering af Global Compact. Krav Generel beskrivelse – støttet Global Compact Situationsrapport – implementering – indikatorer og målformuleringer.

12 13. Ikke-finansielle rapporter
Global Compact Uddrag af fremskridtsrapport 2009 PILGRIM A/S

13 13. Ikke-finansielle rapporter
Grønt ansvar En handelsvirksomhed kan påvirke miljøet ved: Vandforbrug og bortledning af spildevand Luftforurening i forbindelse med forbrug af el, olie, gas m.m. Bortskaffelse af affald Arbejdsskader samt fysisk og psykisk belastning af medarbejdere En servicevirksomhed kan endvidere påvirke miljøet ved: Forbrug af kemikalier i fx rengøringsvirksomheder Støj fra fx diskoteker Arbejdsskader ved brug af kemikalier i fx frisørsaloner

14 13. Ikke-finansielle rapporter
Grønt ansvar Miljøpåvirkninger fra en produktionsvirksomhed

15 13. Ikke-finansielle rapporter
Miljøinteressenter En virksomheds miljøinteressenter ønsker, at virksomheden prøver at gennemføre følgende: Effektivisere udnyttelsen af resurser som fx råstoffer, vand og olie Formindske udledninger til luft, vand og jord Formindske mængden af affald Forbedre det interne arbejdsmiljø

16 13. Ikke-finansielle rapporter
Incitamenter til miljøforbedringer Virksomhedens formål med at arbejde med miljø Miljøvenlig profil Lovgivning Besparelser Godt arbejdsmiljø – mindske sygefravær Godt forhold til lokalområdet

17 13. Ikke-finansielle rapporter
Miljørapportering En virksomheds miljørapportering kan fx ske gennem: Årsrapportens ledelsesberetning Grønt regnskab Miljøredegørelse

18 13. Ikke-finansielle rapporter
Årsrapportens ledelsesberetning Eksempel på miljørapportering i ledelsesberetningen for produktionsvirksomheden Ib Andresen Industri A/S:

19 13. Ikke-finansielle rapporter
Grønt regnskab Virksomheder omfattet Særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder) Offentliggørelse Årligt indsendes til Miljøstyrelsen Hovedindhold Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

20 13. Ikke-finansielle rapporter
Basisoplysninger Det grønne regnskab - basisoplysninger. Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og adresse på hjemmeside Branchebetegnelse samt tilsynsmyndighed Hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter Miljødataperiode Hvorvidt virksomheden er certificeret efter EMAS-forordningen eller ISO 14001

21 13. Ikke-finansielle rapporter
Miljødata Eksempel på miljødata for produktionsvirksomheden PlastPlader A/S. Udvikling i produktion, udledninger og affald samt resurse- og energi-forbrug

22 13. Ikke-finansielle rapporter
Miljødata Miljøindeks (indekstal) eller miljøindikatorer (forholdstal)

23 13. Ikke-finansielle rapporter
Miljøberetning Miljøberetningen - ledelsens redegørelse Miljøpolitik Miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger Miljømål i forhold til væsentlige miljøpåvirkninger samt overvejelser om, hvordan påvirkninger kan reduceres Indsatser og resultater samt overensstemmelse med miljømål Redegørelse for løbende miljøteknologiske forbedringer

24 13. Ikke-finansielle rapporter
EMAS-forordning og ISO 14001 Elementer i miljøledelsessystemerne ISO og EMAS

25 13. Ikke-finansielle rapporter
EMAS-kredsløbet

26 13. Ikke-finansielle rapporter
Massebalance Viser input til og output fra en virksomhed eller et bestemt produktionsanlæg i en virksomhed. Input er tilgange af væsentlige resurser og energi. Output er afgange af produkter, udledninger og affald. Massebalance og livscyklus

27 13. Ikke-finansielle rapporter
Massebalance og livscyklus Livscyklusanalyse: Viser miljøbelastningen i hele produktets livsforløb, dvs. fra råvarerne udvindes til produktet kasseres.


Download ppt "13. Ikke-finansielle rapporter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google