Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

12. Virksomhedens miljøforhold – virksomhedens miljøbelastning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "12. Virksomhedens miljøforhold – virksomhedens miljøbelastning"— Præsentationens transcript:

1 12. Virksomhedens miljøforhold – virksomhedens miljøbelastning
En virksomheds miljøforhold Internt arbejdsmiljø Eksternt miljø Eksempler på virksomhedens miljøpåvirkninger Luftforurening Vandforbrug og bortledning af spildevand Støj Forbrugsstoffer, forbrug af råvarer m.v. Bortskaffelse af affaldsprodukter Færdigvarer, der indeholder vanskeligt nedbrydeligt stoffer Arbejdsskader samt fysisk og psykisk nedslidning af medarbejdere.

2 12. Virksomhedens miljøforhold – interessenternes miljøkrav
Effektivisere udnyttelsen af knappe ressourcer Formindske udledninger til luft, vand og jord Formindske affaldsmængden Forbedre arbejdsmiljøet. Miljøinteressenter Ledelsen Virksomhedsejerne Medarbejderne Kunderne Långiverne Offentlige myndigheder Miljø- og forbrugerorganisationer.

3 12. Virksomhedens miljøforhold – incitamenter til miljøforbedringer
Virksomhedens fordele Miljøvenlig profil Opnå besparelser Godt arbejdsmiljø – færre sygedage. Offentlige foranstaltninger Oplysningskampagner Tilskud til miljøfremmende foranstaltninger Miljøafgifter, bøder og forbud Krav om støjgrænser og grænser for udledninger Regler for affaldshåndtering.

4 12. Virksomhedens miljøforhold – Grønne regnskaber
Særligt forurenende virksomheder Listevirksomheder Miljøgodkendelse Grønt regnskab Indhold af grønt regnskab Basisoplysninger Redegørelse Miljøforhold Forbrug af råvarer, energi og vand Forurenende stoffer I produktionsprocesserne Udledes til luft, vand og jord Indgår i produkter Indgår i virksomhedens affald

5 12. Virksomhedens miljøforhold – miljøindeks
Eksempel Virksomheden FormaPlast A/S fremstiller slagfaste plastplader til afdækning m.v. Produktionens omfang samt forbruget af råvarer, vand og energi har udviklet sig således: 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Produktion af plastplader i m2 Plastgranulat i kg Kølevand i liter Elforbrug i kWh 12.000 14.400 30.000 24.000 14.050 16.400 28.500 26.900 17.025 19.700 27.000 32.200 21.000 24.500 39.600 25.800 30.250 19.500 48.000 Produktion 20x5 = x 100 : = 215 Produktion 20x4 = x 100 : = 175 Produktion 20x3 = x 100 : = 142 Produktion 20x2 = x 100 : = 117 Indekstal = Årets tal x 100 : basisårets tal 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Produktion af plastplader i m2 Plastgranulat i kg Kølevand i liter Elforbrug i kWh 100 117 142 175 215 100 114 137 170 210 100 95 90 80 65 100 112 134 165 200

6 12. Virksomhedens miljøforhold – miljøindikatorer
Eksempel Virksomheden FormaPlast A/S fremstiller slagfaste plastplader til afdækning m.v. Produktionens omfang samt forbruget af råvarer, vand og energi har udviklet sig således: 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Produktion af plastplader i m2 Plastgranulat i kg Kølevand i liter Elforbrug i kWh 12.000 14.400 30.000 24.000 14.050 16.400 28.500 26.900 17.025 19.700 27.000 32.200 21.000 24.500 39.600 25.800 30.250 19.500 48.000 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x2 = : = 1,17 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x3 = : = 1,16 Miljøindikator = Ressource- og energiforbrug : produktion Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x5 = : = 1,17 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x1 = : = 1,20 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade 20x4 = : = 1,17 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Plastgranulat i kg pr. m2 plastplade Kølevand i liter pr. m2 plastplade Elforbrug i kWh pr. m2 plastplade 1,20 1,17 1,16 1,17 1,17 2,50 2,03 1,59 1,14 0,76 2,00 1,91 1,89 1,89 1,86

7 12. Virksomhedens miljøforhold – massebalance
Produktionsanlæg Produktionsafdeling Hele virksomheden Massebalancens indhold Input Output

8 12. Virksomhedens miljøforhold – miljømærker
Svanen Nordisk miljømærke Blomsten EU miljømærke Ø-mærket Økologiske produkter


Download ppt "12. Virksomhedens miljøforhold – virksomhedens miljøbelastning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google