Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Erhvervs- genbrugspladser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Erhvervs- genbrugspladser."— Præsentationens transcript:

1

2 1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Erhvervs- genbrugspladser • Genanvendelse • 2. materiale- nyttiggørelse • Restaffald Kommunale genbrugspladser Forbrænding Og Deponering Affaldssektoren DK B&A-processen Eksport De forsvundne mængder: 20% Direkte salg, genbrug & genanvendelse Bygge-og Anlægsaffaldets veje

3 1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Private behandlere • Genanvendelse • 2. materiale- nyttiggørelse • Restaffald Kommunale genbrugspladser Forbrænding Og Deponering Affaldssektoren DK B&A-processen Eksport De forsvundne mængder: 20% Direkte salg, genbrug & genanvendelse insitu. Bygge-og Anlægsaffaldets veje • Stort materiale spild • Mangler viden om allerede certificerede sekundære materialer • Mangler flere certificerede materialer/produkter • Stort materiale spild • Mangler viden om allerede certificerede sekundære materialer • Mangler flere certificerede materialer/produkter

4 1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Private behandlere • Genanvendelse • 2. materiale- nyttiggørelse • Restaffald Kommunale genbrugspladser Forbrænding Og Deponering Affaldssektoren DK B&A-processen Eksport De forsvundne mængder: 20% Direkte salg, genbrug & genanvendelse insitu. Bygge-og Anlægsaffaldets veje • Mangel på screening for farlige stoffer samt screeningsmodeller • Minus selektiv nedrivning og mangel på konsensus/krav herom. • Manglende krav i udbud og manglende efterfølgende kontrol • Mangel på overblik over anvendelsesmuligheder • Mangler viden om virk., der kan genbruge eller genanvende • Mangel på screening for farlige stoffer samt screeningsmodeller • Minus selektiv nedrivning og mangel på konsensus/krav herom. • Manglende krav i udbud og manglende efterfølgende kontrol • Mangel på overblik over anvendelsesmuligheder • Mangler viden om virk., der kan genbruge eller genanvende

5 1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Private behandlere • Genanvendelse • 2. materiale- nyttiggørelse • Restaffald Kommunale genbrugspladser Forbrænding Og Deponering Affaldssektoren DK B&A-processen Eksport De forsvundne mængder: 20% Direkte salg, genbrug & genanvendelse insitu. Bygge-og Anlægsaffaldets veje • Lav kvalitet i nedknusningen • Stiller ikke krav til kvaliteten før modtagelse • Mangler viden om alternative behandlingsteknologier • Eksisterende tekno. Anvendes ikke. • Mangler registre over hvem de private behandlere er • Lav kvalitet i nedknusningen • Stiller ikke krav til kvaliteten før modtagelse • Mangler viden om alternative behandlingsteknologier • Eksisterende tekno. Anvendes ikke. • Mangler registre over hvem de private behandlere er

6 1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Private behandlere • Genanvendelse • 2. materiale- nyttiggørelse • Restaffald Kommunale genbrugspladser Forbrænding Og Deponering Affaldssektoren DK B&A-processen Eksport De forsvundne mængder: 20% Direkte salg, genbrug & genanvendelse insitu. Bygge-og Anlægsaffaldets veje • Mangel på certificering og garanti • Konkurrence med virgine produkter • Mangel på certificering og garanti • Konkurrence med virgine produkter

7 1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Private behandlere • Genanvendelse • 2. materiale- nyttiggørelse • Restaffald Kommunale genbrugspladser Forbrænding Og Deponering Affaldssektoren DK B&A-processen Eksport De forsvundne mængder: 20% Direkte salg, genbrug & genanvendelse insitu. Bygge-og Anlægsaffaldets veje • Der mangler ressourceaktører • Mangler viden om anvendelsesmuligheder • Problemer med fri anvendelse • Mangler risikovurdering • Der mangler ressourceaktører • Mangler viden om anvendelsesmuligheder • Problemer med fri anvendelse • Mangler risikovurdering

8 1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Private behandlere • Genanvendelse • 2. materiale- nyttiggørelse • Restaffald Kommunale genbrugspladser Forbrænding Og Deponering Affaldssektoren DK B&A-processen Eksport De forsvundne mængder: 20% Direkte salg, genbrug & genanvendelse insitu. Bygge-og Anlægsaffaldets veje • Potentialet for genbrug og genanvendelse udnyttes ikke optimalt

9 Temaer på baggrund af gruppediskussioner 28.05.13 • Potentielt skadelige stoffer i Bygge- og Anlægsaffald • Kvaliteten i Bygge- og Anlægsaffald er for ringe. • Højere genbrugskvalitet/menneskelig kvalitet i nye Bygge- og anlægsmaterialer • Højere genbrugskvalitet i små nedrivninger

10 1. Potentielt skadelige stoffer i Bygge- og Anlægsaffald a) Mangel på grænseværdier (30 stemmer), herunder blev nævnt en række ønsker: •Klare betingelser •Klare procedurer og krav •Fri anvendelse skal dokumenteres eller være ulovligt •Der skal gælde de samme krav til anvendelse af B&A affald som til andre restprodukter •Krav til indhold og udvaskning af potentielt forurenende stoffer b) Mangel på opdatering krav/metoder til selektiv nedrivning (22 stemmer), herunder blev nævnt en række underproblemstillinger: •Uklare regler •Manglende tilsyn •Manglende viden •Logistik /plads •Økonomisk Byrde for entreprenøren c) Mangel på screening før nedrivningstilladelsen (Bygherrer + myndighed) (15 stemmer) d) Mangel på økonomi til den rette nedrivning – hvem skal betale med 14 stemmer

11

12 2. Kvaliteten i Bygge- og Anlægsaffald er for ringe. a) Mangel på et genbrugsbyggemarked (inkl. genanvendte materialer) med 25 stemmer b) Opdatering krav/metoder til selektiv nedrivning med 22 stemmer (også en del af 1. problemstilling om farlige stoffer), herunder blev nævnt følgende underproblemstillinger: •Uklare regler •Manglende tilsyn •Manglende viden •Logistik /plads •Økonomisk Byrde for entreprenøren c) Metoder til rensning af materialer med 17 stemmer, hvorunder blev nævnt følgende behov: •F.eks. vask af brokker •sortering d) Mangler identificering af produktpotentiale i byggeaffald med 14 stemmer, herunder blev nævnt følgende ønsker: •Bygherre skal på banen (incitament) •Tidlig vurdering af hvad kan genanvendes og hvad er affald

13 Kunne a, b og c sammentænkes i et udbud om ? • Identificering af produktpotentialet • Nye metoder og teknikker til rensning • Dannelse og facilitering af et nyt genanvendelses- og genbrugsmarked Vil kommende initiativer være en driver? • Fastsættelse af behandlingskrav for anvendelse gips • Udarbejdelse af LCA og samfundsøkonomisk vurdering af anvendelse af gamle Mursten • Vurdering af om behov for LCA og samfundsøkonomisk vurdering af anvendelse tagpap • Selektiv nedriving af visse bygninger og anlæg Kunne a, b og c sammentænkes i et udbud om ? • Identificering af produktpotentialet • Nye metoder og teknikker til rensning • Dannelse og facilitering af et nyt genanvendelses- og genbrugsmarked Vil kommende initiativer være en driver? • Fastsættelse af behandlingskrav for anvendelse gips • Udarbejdelse af LCA og samfundsøkonomisk vurdering af anvendelse af gamle Mursten • Vurdering af om behov for LCA og samfundsøkonomisk vurdering af anvendelse tagpap • Selektiv nedriving af visse bygninger og anlæg

14 3. Højere genbrugskvalitet/menneskelig kvalitet i nye Bygge- og anlægsmaterialer a) Mangler et genbrugsbyggemarked (markedsplads) med 25 stemmer (også nævnt under 2. problemstilling om kvalitet i genanvendelsen) b) Mangler demo-projekter hvor der bygges med genbrugsmaterialer med 13 stemmer. Herunder blev følgende forslag til løsninger nævnt: belønning til produkter, bygninger, byer som genanvender affald c) Mangler strategisk implementering i renovationsstrategien med 7 stemmer d) Mangel på logbog for nye bygninger med 6 stemmer

15 Kan a, b og c kobles til udbudsforslaget, som nævnt under problemstillingen om kvaliteten af bygge- og anlægsaffaldet? C kan også ses som et selvstændigt projekt? D må anses at være et selvstændigt problem /udbud ? Kan a, b og c kobles til udbudsforslaget, som nævnt under problemstillingen om kvaliteten af bygge- og anlægsaffaldet? C kan også ses som et selvstændigt projekt? D må anses at være et selvstændigt problem /udbud ?

16 4. Højere genbrugskvalitet i små nedrivninger a) at der mangler et koncept for mindre nedrivninger og renoveringer med 25 stemmer Det må tolkes som genanvendelseskvalitet også? Hvordan kunne et udbud se ud under denne problemstilling ? Det må tolkes som genanvendelseskvalitet også? Hvordan kunne et udbud se ud under denne problemstilling ?

17 Hvordan kommer vi videre? • Hvilke problemer potentiale ? • Hvad er næste skridt? • Hvem skal vi tale med?

18 Tidsplan • 2. møde i kontaktgruppen 21. august 2013 • Næste møde i innovationsplatformen 16. september i Nyborg kl. 10.00-13.00 • 3. møde i kontraktgruppen x. september 2013


Download ppt "1. Byggevarer- produktion og salg 2. Nybyggeri, anlæg og renovering 3. Nedrivning, herunder nedrivning i relation til Renovering Erhvervs- genbrugspladser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google