Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A ktivitets B aseret O mkostningsfordeling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A ktivitets B aseret O mkostningsfordeling."— Præsentationens transcript:

1 A ktivitets B aseret O mkostningsfordeling

2 Temaer Hvorfor kan traditionel omkostnings-fordeling forvrænge produktomkostninger? Hvordan fordeles omkostninger under ABC? Hvilke typer costdrivere findes der? Hvordan korrigeres costdrivere for inefficiens? Hvordan anvendes ABC til beslutninger om kunde rentabilitet?

3 Traditionelle omkostnings fordelingssystemer
Traditionel omkostningsfordeling (direkte løn eller direkte maskintimer som fordelingsnøgle) kan forvrænge produkt-omkostninger fordi den bryder årsag  virknings relationer Direkte omkostninger Eks. løn Produkt Løn Driver Indirekte omkostninger Eks. opsætningsom-kostninger

4 Brud med årsag virknings relationen

5 Aktivitets baseret omkostnings fordelings formål:
1. der defineres aktiviteter for de indirekte produktionsomkostninger 2. de indirekte produktionsomkostninger henføres til aktiviteterne. 3. definition af aktivitets cost drivers. 4. beregning af omkostnings satser (cost driver rates). 5. fordeling af indirekte omkostninger på ordrer, produkter eller kunder.

6 Indirekte produktions- omkostninger
De indirekte omkostninger henføres til aktiviteterne (step 2) Fordeling fra aktiviteter til Produkter, Kunder el. Output via costdriversatser (Step 5) Objekt aktivi- tet 1 aktivi- tet 2 Objekt Indirekte produktions- omkostninger aktivi- tet 3 Objekt aktivi- tet 4 Cost driver satserne beregnes (step 4) Aktivitets Cost driverne defineres (step 3) Aktiviteterne defineres (step 1)

7 ABC omkostningsdrivere
Nøjagtighed og Pris Cost Driver type: Transaktions drivere: Antal gange aktiviteten udføres Varigheds drivere: Tidsforbrug pr. gang aktiviteten udføres Intensitets drivere: Dyrt udstyr, højt uddannet arbejdskraft el. lign. benyttes pr. aktivitetsenhed Costdriver sats: Pris/gang Pris/tidsenhed Omkostninger henføres direkte til objektet. +

8 Beregning af aktivitets cost driver satsen
Driver satsen = planlagte omkostninger i aktiviteten faktiske kapacitet i aktiviteten De planlagte (budgetterede) omkostninger divideres med den faktiske kapacitet (practical capacity) - dvs. det de budgetterede omkostninger faktisk giver mulighed for at fremstille af aktiviteten (I modsætning til det forventede forbrug af aktiviteten). Dette betyder, at såfremt det realiserede output = det forventede forbrug, allokeres kun: (forventet forbrug/faktisk kapacitet)*planlagte omkostninger til omkostningsobjekterne. De resterende omkostninger = (planlagte omkostninger - omkostninger allokeret til omkostningsobjekterne) er omkostninger for ikke-forbrugt kapacitet. Omkostningerne ved ikke-forbrugt kapacitet allokeres således ikke til omkostningsobjekterne, men i stedet til den der har ansvaret for, at omkostningen eksisterer.

9 Ukorrigeret costdriver
Belaster produkter med omkostninger for inefficiens Omkostninger for X antal produceret output Omkostninger / Forventet antal X Objekt Costdriver korrigeret for ineffektivitet Giver et mere reelt billede af omkostningerne og har samtidig en adfærds regulerende effekt Omkostninger for X antal produceret output Objekt Omkostninger / Muligt antal X Omkostninger ved for ikke-forbrugt kapacitet Afdeling

10 Marketing, Salg og Distribution
Bestemmelse af kunde rentabilitet: Kunder fordrer service, leveringsevne, modificering af produkter, teknisk vejledning, lagerføring, etc. Nogle kunder bruger relativt få leverandør ressourcer (høj rentabilitet), mens andre er storbrugere (lav rentabilitet). Marketing-, Salg- og Distributions- omkostninger kan allokeres til kunder, jf. s. 179 for oven.

11 Activity Based Costing - oversigt
Aktivitets cost driver s : Direkte løn Aktivitet 1 Produkt 1 Indirekte produktions-omkostninger Direkte materialer Aktivitet 2 Produkt 2 Bemærk: Til produkterne allokeres kun produktionsomkostninger. Til kunderne allokeres produktionsomkostninger og kunderelaterede omkostninger. Der er ikke noget til hinder for at allokere flere typer af omkostninger til produkterne (kundeomkostninger, administration, mv.). Der er ikke noget til hinder for at allokere flere typer af omkostninger til kunderne (administration, mv.). s : Produktionsomkostninger Aktivitet i Kunde omkostninger Kunde X Aktivitet j Kunde Y Aktivitets cost driver

12 Kunde rentabilitet Profitabelt område Grå zone Problem område
Omsætning-produk-tionsomkostninger ABC fordelte kundeservice omkostninger Problem område Grå zone Profitabelt område Forhøj produkt pris eller indfør bestillings-omkostninger eller anden kundeadfærds regulerende prispolitik

13 Fordele / ulemper ved ABC
Mindre risiko for forkert omkostningsfordeling (+) Kan være fordelagtig ved relativt høje indirekte omkostninger og et bredt produktmix (+) Ressourcekrævende at indføre (-) Er ikke nødvendigvis i harmoni med de interne finanssystemer i en virksomhed (-) Modstand mod forandring (-)

14 Sammenligning Traditionel fordeling: ABC fordeling: Volumen baseret
Sammenhæng mellem volumen og indirekte omkostninger Kan forvrænge produkt omkostninger ABC fordeling: Baseret på aktiviteter Sammenhæng mellem aktiviteter og omkostninger Er baseret på årsag  virknings relationer mellem aktiviteter og objekter


Download ppt "A ktivitets B aseret O mkostningsfordeling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google