Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SWOT - Hvad er det? Strategisk værktøj til afdækning af:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SWOT - Hvad er det? Strategisk værktøj til afdækning af:"— Præsentationens transcript:

1 SWOT - Hvad er det? Strategisk værktøj til afdækning af:
Strength: Interne ressourcer og kapaciteter som organisationen kan anvende til at nå sine mål. Weakness: Interne begrænsninger, svagheder eller problemer, som reducerer organisationens muligheder for at nå sine mål. Opportunity: En fordelagtig situation i virksomhedens omgivelser - ofte markedsrelateret. Threat: En potentiel ufordelagtig situation i virksomhedens omgivelser, der kan skade virksomhedens strategi og udvikling. En SWOT-screening kan også laves af virksomheder, som ikke på forhånd kender SWOT-metoden. OH 5.2

2 SWOT På basis af den eksisterende viden /erfaringer i virksomheden findes de væsentligste miljøbelastninger i produktets levetid. OH 5.2

3 SWOT - Hvad er essensen? At ændre svagheder til styrker (W  S)
At ændre trusler til muligheder (T  O) OH 5.2

4 SWOT Miljømæssige styrker: f.eks høj grad af miljødokumentation for produkt, brug af materialer med lav miljøpåvirkning, moderne optimeret produktions-teknologi (BAT). Miljømæssige svagheder: f.eks forbrug eller udslip af problematiske stoffer, stort energiforbrug, dårligt arbejdsmiljø eller forbrug af ikke fornyelig ressourcer, manglende viden af miljømæssig belastning. Miljømæssige muligheder: f.eks kendt miljømæssigt bedre alternativt materiale, proces, leverandør, produktfunktion m.m. Miljømæssige trusler: scenarier der kan give problemer - f.eks mangelsituationer, statslige reguleringer, anvendelse af børnearbejde, dårligt arbejdsmiljø, eksport af miljøproblemer, anvendelse af uønskede stoffer, konkurrenter har mere miljøvenlige produkter m.m. OH 5.2

5 SWOT - Eksempel Omverden Produkt OH 5.2

6 SWOT - Eksempel Funktionel enhed for køleskab:
Køleskabets indvendige temperatur er + 5°C. Støjen fra køleskabet er ca. 44 dB Køleskabet kan rumme 200 liter Energiforbrug 400 kWh/år, C-mærket Køleskabet har en levetid på ca. 15 år OH 5.2

7 SWOT - Eksempel Stykliste for køleskab:
39,0 kg stål (65 % af køleskabet - dør, kabinet, hylder, kompressor) 6,9 kg PUR skum isolering (12 % af køleskabet - dør og kabinet) 6,0 kg ABS -plast (10 % af køleskabet - inderdør, låge) 2,4 kg aluminium (4 % af køleskabet -fordamper, kompressor) 1,8 kg SAN-plast (3 % af køleskabet - opbevaringsboks) 1,2 kg PVC-plast (2 % af køleskabet - rør, tætning, ledning, kompressor, hylde) 1,2 kg kobber (2 % af køleskabet - rør, ledninger) 0,6 kg lak (1 % af køleskabet - overfladebehandling) 0,6 kg HFC (1 % af køleskabet - opskumning- og kølemiddel) 5,4 kg salgsemballage (3,7 kg pap, 1,6 kg træ, 0,1 kg PE-plast) OH 5.2

8 Livsforløb for køleskab
Materialefasen Produktionsfasen Brugsfasen Bortskaffelsesfasen OH 5.2

9 SWOT - Eksempel Køleskab: OH 5.2

10 SWOT - Eksempel Køleskab: OH 5.2

11 SWOT- Produktets livscyklus
Stort tomt skema tegnes på tavle eller flip-over til indsættelse af post-it sedler. Hver især skriver på gule Post-it sedler. Efter aftalt tid sættes disse op på det store skema, i det felt hvor de hører til. Skemaet gennemgås i fællesskab og sedlerne flyttes rundt hvis man mener de hører til et andet sted. Nye sedler kan tilføjes. Laves ud fra sund fornuft og med udgangspunkt i den viden I har om jeres udvalgte produkt. Oplist hvilke miljømæssige styrker, svagheder, muligheder og trusler I umiddelbart kan finde frem til for råvarefasen, produktion, distributioin, brug og bortskaffelse. OH 5.2

12 SWOT - Eksempel Køleskab:
OH 5.2

13 SWOT - Eksempel Udpegning af de væsentligste svagheder/trusler, der skal arbejdes videre med i produktudviklingen. Køleskab: Anvendelse af HFC som opskumnings- og kølemiddel, da udledning af HFC bidrager til drivhuseffekt. (HFC skal jf. MST udfases) Brugen af PVC, da det er miljøskadeligt og der er en plan for reduktion Komponenter genanvendes ikke (producentansvar + konkurrenter) Energiforbrug i brugsfasen er højt (C-mærket) Højt støjniveau i brugsfasen (klager fra kunder) OH 5.2

14 SWOT - Eksempel Konkrete resultater (produkt ændringer) Køleskab:
Som alternativ til HFC køle- og opskumningsmiddel blev der i stedet anvendt isobutan. Alle komponenter over 25 gram i vægt blev mærket med materiale navn, så det lettere kan sorteres ved bortskaffelse og indgå i genanvendelse. Isoleringstykkelsen blev øget, så energiforbruget reduceres til ca. 250 kWh/år. (B-mærket skab) OH 5.2


Download ppt "SWOT - Hvad er det? Strategisk værktøj til afdækning af:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google