Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag Elevtyper og eksemplariske undervisningsforløb.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag Elevtyper og eksemplariske undervisningsforløb."— Præsentationens transcript:

1 Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag Elevtyper og eksemplariske undervisningsforløb

2 De eksperimentelle fag Vi har lavet en rapport på 46 sider – se selv.  http://talent.emu.dk/ http://talent.emu.dk/ Arbejdsgruppens deltagere:  Maria Nyland Jensen (Ng, Mu), Borupgaard Gymnasium  Dorthe Lind Damkjær (Bi, Ke), Vejle Tekniske Gymnasium  Thomas Brun Kristensen (Ma, Fy), Hasseris Gymnasium  Tim Nielsen (Mu, Fy, As), Kalundborg Gymnasium  Jette Rygaard Poulsen (Ma, Fy), Hasseris Gymnasium, fagkonsulent  Kresten Cæsar Torp (Bi), Aalborghus Gymnasium, fagkonsulent

3 To overordnede arbejdsområder Behovsanalyse  Hvad har talentfulde elever brug for i den daglige undervisning?  Talenter er forskellige, og der gives ikke et svar.  En typologisering. Eksemplariske undervisningsforløb  Raketopsendelse  Midler der påvirker CNS  Take Home Lab  Podcast  Science Cup  Klimaundervisning De eksperimentelle fags styrke  Eksperimenter og praktisk udforskning  Abstraktion og teoretisering  Anvendelse og innovation  Tradition for talentarbejde (uden for undervisningen)

4 Talentarbejde i den daglige undervisning – Hvorfor? Talenter opdages og udvikles i den daglige undervisning. Ikke alle flittige elever er talenter og ikke alle talenter er som udgangspunkt flittige. ◦ Hvordan opdages og styrkes talentet? ◦ Hvilken rolle kan talentet have i klassen? ◦ Hvordan motiveres talentet? ◦ Hvordan udvikles talentet? Svarene afhænger af elevtypen!

5 5 talenttyper KanKan måske Vil Eleven der kan og vil Den selvstyrende elev Den slidsomme elev Vil måske Det umotiverede talent Den innovative opfinder

6 Eleven der kan og vil Styrker: Faglig fordybelse Stort overblik og velstruktureret Aktiv deltagende i undervisning Svagheder: Ikke nødvendigvis kreativ For høje egne forventninger Overforberedt til timerne

7 Eleven der kan og vil Hvordan motiveres eleven? Faglig dybde Klart mål med opgaver Har ikke behov for at skabe noget nyt Kunne slutte større sammenhænge i opgaver Nøddeknækkeropgaver

8 Den selvstyrende elev Styrker: ◦ Hurtigopfattende og højt abstraktionsniveau ◦ Fordyber sig uden at bekymre sig om sværhedsgraden ◦ Selektiv hvad angår interessefelter Svagheder: ◦ Kan opleves vanskeligt integrerbar ◦ Ikke nødvendigvis vellidt, er utålmodig med klassekammerater ◦ Kører ofte solo ◦ Demotiveres nemt

9 Den selvstyrende elev Hvordan motiveres eleven? ◦ Skal have andre udfordringer end resten af klassen ◦ Han skal udfordres af reel problemløsning, frem for træningsopgaver ◦ Anerkendelse for den ofte selvstændige opsøgning af viden ◦ Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og gerne kontakt til videregående uddannelser

10 Det umotiverede talent Styrker: ◦ Hurtigopfattende ◦ Højt abstraktionsniveau ◦ Kritisk og selvstændig tilgang til stoffet Svagheder: ◦ Kan opleves doven og vanskeligt integrerbar ◦ Passiv og usynlig (eller) ◦ Irriterende og distraherende Talentet forløses måske efter gymnasiet - måske aldrig!

11 Det umotiverede talent Hvordan motiveres eleven? ◦ Rutiner skal brydes – det er jo netop dem der ”luller” ham i søvn. ◦ Han skal have valgmuligheder, og kunne se en mening der ligger uden for den snævre undervisningskontekst. ◦ Overskridelse af faggrænser er inspirerende – han har ikke noget stærkt tryghedsbehov. ◦ Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og gerne kontakt til videregående uddannelser.

12 Den innovative elev Styrker: ◦ meget induktivt arbejdende ◦ yderst nysgerrig hvad angår eksperimentelt arbejde ◦ arbejder konstruktivt med i den daglige undervisningen Svagheder: ◦ forholdsvis usynlig i en klasseundervisning ◦ svær at arbejde sammen med

13 Den innovative elev Hvordan motiveres eleven? At arbejde med en opfindelse Optimering af kendte arbejdsgange… Mulighed for selvstændighed og kreativitet i løsningen eksperimentelle opgaver Arbejde med innovationsorienterede projekter

14 Den slidsomme elev Styrker: ◦ Arbejder sig til det de mestrer ◦ Udviser motivation, udholdenhed og ihærdighed ◦ Yder gerne en indsats sammen med andre ◦ Er med til at give gruppearbejdet drive Svagheder: ◦ Ikke blandt de fagligt stærkeste i skolen ◦ Får ikke nødvendigvis de højeste karakterer

15 Den slidsomme elev Hvordan motiveres eleven? Gode opgavetyper fx problem-orienterede projekter og virkelighedsnære problemer At kunne bidrage til at løse en opgave Af opgaven og oplevelsen Af at kunne opnå noget sammen og få anerkendelse

16 Raketopsendelse Differentieret undervisningsforløb for bla. den selvstyrende elev 3 forskellige oplæg: ◦ Et med fokus på bevægelsesligningen ◦ Bevægelsesligningen med korrektion for luftmodstanden ◦ Vandraket, hvor der er flere frihedsgrader

17 Midler der påvirker CNS For ”Eleven der kan og vil” ◦ Kemisk syntese af lægemiddel ◦ Udvalgte synteseforskrifter ◦ Projektarbejde ◦ Tværfagligt element ◦ Kontakt til industri ◦ Gruppesammensætning med ”ført hånd”.

18 Take Home Lab For bla. ”Det umotiverede talent” ◦ Planlægning af simpelt eksperiment ud fra et givet emne og foreløbig problem-formulering ◦ Gennemføre eksperimentet hjemme med dataopsamlingsudstyr ◦ Databehandling ◦ Præsentation for klassen ◦ Efterfølgende helt selvvalgt emne og eksperimenter

19 Podcast For bla. ”Det umotiverede talent” Alternativ dokumentation af eksperiment ◦ Kreativitet og mundtlighed ◦ Klare krav til format og omfang ◦ Evt. klare krav til disposition ◦ Evt. klar besked om hvad der bliver lagt vægt på i bedømmelsen.

20 Science Cup For ”Den innovative opfinder” ◦ Praksis- og virkelighedsnære naturvidenskabelige problemstillinger ◦ Innovativ tilgang ◦ Teamarbejde ◦ Virksomhedssamarbejde

21 Evaluering af et forløb Afprøvning af et af forløbene – Take Home Lab. ◦ Næsten alle vurderer overordnet ”fra middel til ret godt” – kun to er meget negative!  ” Man blev tvunget til at arbejde selvstændigt, tænke egne tanker omkring forsøget, om hvad man kunne få ud af det. Det var interessant at udvikle forsøget selv, og arbejde med dataene som kom ud af det.”  ”Fedt at arbejde på en ny måde med nogle anderledes målinger end det sædvanlige.”  ”Jeg synes at jeg lærte meget om hvordan man laver databehandling. Fagligt var det måske ikke det hele der var på så højt niveau - men det var nu sjovt at lave.”

22 Evaluering 2 – fagligt udbytte ◦ Vurderingen fordeler sig omkring middel både på det overordnede, elevernes eget eksperiment og andre elevers fremlæggelser. ◦ Fordelingen på elevtyper er interessant:  ”Eleven der kan og vil” samt ”Den slidsomme elev” har fået lidt for lidt ud af det, mens –  ”Det umotiverede talent” og ”Den innovative opfinder” finder, at de har fået større fagligt udbytte end sædvanligt!

23 Evaluering 3 - motivation ◦ Fordelingen på elevtyper er igen interessant:  ”Eleven der kan og vil” samt ”Den slidsomme elev” har slet ikke svaret, eller svaret neutralt, mens –  ”Det umotiverede talent” og ”Den innovative opfinder” er blevet klart mere motiverede.

24 Evaluering 4 Fase to er en ”ide-basar”, hvor elever frit kan forsøge at værge gruppemedlemmer til undersøgelse af hverdagsemner, de selv kommer med. Det er et krav, at det skal have en klar ny vinkel og det skal være et problem, vi ikke kender svaret på. Ikke alle elever kommer med emner, men alle skal deltage, og kan frit vælge samarbejdspartner(-e).

25 Konklusioner Indenfor undervisningens rammer + supplerende tilbud Talentstimulerende undervisning har frirum, variation og differentiering Lærertid til eleven Opfølgning Talenter er forskellige Talenter har behov for fællesskab


Download ppt "Talentarbejde i de naturvidenskabelige fag Elevtyper og eksemplariske undervisningsforløb."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google