Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nina Cedergreen, Lektor i Pesticiders Økotoksikologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nina Cedergreen, Lektor i Pesticiders Økotoksikologi"— Præsentationens transcript:

1 Nina Cedergreen, Lektor i Pesticiders Økotoksikologi
Hvilke strategier kan implementeres for at nedsætte forbruget af pesticider? Nina Cedergreen, Lektor i Pesticiders Økotoksikologi <Udfyld sidefod-oplysninger her>

2 Hvilket forbrug? Hvilke problemer?
Svært at få overblik over forbrug….. Hvilke problemer? Sygdomsbærende vektorer: 600 mill personer berørt af malaria årligt (2-6 mill dødsfald), tsetse og sovesyge, gul feber, dengue feber, tyfus etc. Skadevoldere på afgrøder: Insekter – hurtig livscyklus i troperne, ingen vinter Svampe – hurtig livscyklus i troperne Ukrudt – Ofte den mest begrænsende faktor for størrelsen af det areal en bonde kan opdyrke <Udfyld sidefod-oplysninger her>

3 Hvilke problemer? Alternative metoder udviklet over de sidste år indenfor landbruget,- og over længere tid m.h.t. de sygdomsbærende vektorer. Flugt fra og tilpasning til vektorer. - Svedje-brug Jordbehandling Sundt sædskifte Forædling i retning af sygdomsresistente afgrøder Udtræk af giftstoffer fra planter til bekæmpelse af skadevoldere (tobak!!) <Udfyld sidefod-oplysninger her>

4 Alternativerne har ikke altid været tilstrækkelige…
Hvilke problemer? Alternativerne har ikke altid været tilstrækkelige… Pesticider kan noget, som de alternative metoder ikke har været i stand til…. <Udfyld sidefod-oplysninger her>

5 Bekæmpelse af vektorer
Ændre vektorernes levesteder: Myg - dræning eller udgravning, lukning af vandbeholdere, vandkanaler etc. Tsetse – busk rydning langs floder Nedsætte tætheden: Myg – udsætning af fisk (moskito fish) og fugle Myg – kemisk med Bs eller Bt i rismarker Tsetse – Lugtfælder Tsetse – repellanter til mennesker og husdyr <Udfyld sidefod-oplysninger her>

6 Bekæmpelse af insekter
Ændre levesteder: Jordbehandling for jordlevende skadedyr ”Fang-afgrøder” og ”Afskrækkende afgrøder” Destruere inficeret plantemateriale Promovere godt miljø for prædatoer Sædskifte Biologisk bekæmpelse: Udsætning af prædatoer, parasitter, parasitoider og patogener <Udfyld sidefod-oplysninger her>

7 Bekæmpelse af insekter
Andre metoder: Genmodificerede afgrøder med ”indbygget” gift Traditionel forædling <Udfyld sidefod-oplysninger her>

8 Forædling mod resistens Afbrænding af inficeret materiale
Bekæmpelse af svampe Forædling mod resistens Afbrænding af inficeret materiale <Udfyld sidefod-oplysninger her>

9 Bekæmpelse af ukrudt Ændre levesteder:
Jordbehandling (pløjning, harvning) Mekanisk fjernelse (lugning) Brug af dæk-afgrøder Dække jorden med plantemateriale Sædskifte <Udfyld sidefod-oplysninger her>

10 +/- alternative metoder
Ændre levesteder: Myg - dræning eller udgravning, lukning af vandbeholdere, vandkanaler etc. - Godt, men ikke altid muligt og tilstrækkeligt Tsetse – busk rydning langs floder - Ikke altid muligt og tilstrækkeligt, arbejdsintensivt, påvirker hele habitatet Jordbehandling for jordlevende skadedyr (insekter, ukrudt) - kan medføre vind og vand erosion. Skader også nyttedyr i jorden <Udfyld sidefod-oplysninger her>

11 +/- alternative metoder
Ændre levesteder: + ikke forurenende ”Fang-afgrøder” og ”Afskrækkende afgrøder” (insekter) - sjældent tilstrækkeligt til en effektiv bekæmpelse for høj-værdi-afgrøder. Optager land. Destruere inficeret plantemateriale (insekter, svampe) - arbejdsintensivt. Fratager ressourcer som strå til husdyr, tag og hegn. Promovere godt miljø for prædatoer (insekter) - sjældent tilstrækkeligt og usikkert Mekanisk fjernelse (ukrudt) - arbejdsintensivt! Brug af dæk-afgrøder (ukrudt) - ikke altid muligt eller tilstrækkeligt. Kan påvirke afgrødens vækst. Dække jorden med plantemateriale (ukrudt) - kræver store mængder plantemateriale. Kan danne favorabelt miljø for patogene svampe og insekter. Sædskifte (insekter, svampe, ukrudt) - kræver at der findes indkomstgivende alternative afgrøder, der kan gro under de pågældende forhold. <Udfyld sidefod-oplysninger her>

12 +/- alternative metoder
Nedsætte tætheden: + ikke forurenende + afgrænset brug af kemikalier + ”naturlige” kemikalier Myg – udsætning af fisk (moskito fish) og fugle - ikke altid tilstrækkeligt Myg – kemisk med Bs eller Bt i rismarker - dyrt i forhold til pesticider. Slår også nyttedyr ihjel. Tsetse – Lugtfælder Tsetse – repellanter til mennesker og husdyr <Udfyld sidefod-oplysninger her>

13 +/- alternative metoder
Biologisk bekæmpelse : + ikke forurenende + kan være billigt + mulighed for ”bæredygtighed”, især for indførte skadedyr + ingen udvikling af resistens Udsætning af prædatoer, parasitter, parasitoider og patogener - virker langsomt (op til år!) - ikke altid tilstrækkeligt (< 90% kontrol) - usikkert – effektiviteten kan påvirkes af mange udefra kommende faktorer (inklusiv brug af pesticider) - meget arts-specifikt - kræver stabilt forsynings-netværk!! <Udfyld sidefod-oplysninger her>

14 +/- alternative metoder
Andre metoder: Genmodificerede afgrøder med ”indbygget” gift + ”giften” spredes ikke umiddelbart til miljøet - såsæden dyr - skadedyrene tilpasser sig over tid – andre skadedyr - krydsbestøvning med ”ikke GMO’er” - hvad sker der med ”giften” når plantematerialet nedbrydes? Traditionel forædling + ikke forurenende - langsom - ikke altid tilstrækkelig <Udfyld sidefod-oplysninger her>

15 +/- pesticidforbrug Pesticider:
+ Ofte meget høj bekæmpelses effektivitet + Arbejdsbesparende Toxicitet overfor mennesker og miljø Dræber også pest-prædatoer = ødelægger biologisk kontrol Persistens i miljøet Udvikling af resistens <Udfyld sidefod-oplysninger her>

16 Nedsættelse af pesticidforbrug
Udbringelse fokuseret på målgruppen (glyphosat-kost, insekticid-fælder kombineret med pheromoner etc) Rådgivning Uddannelse……. National lovgivning og politisk vilje til at gennemføre den.... Nedsættelse af pesticid-toksicitet: Substitutions-princippet (skift til mindre farlige stoffer e.g. methyl-parathion substitueres med malathion,- mindre farlige formuleringer)… dog ofte dyrere. <Udfyld sidefod-oplysninger her>

17 Konklusion Bekæmp på så mange fronter som muligt!
Både forebyggende og behandlende for vektorbårne sygdomme Afgrøde skadevoldere: Varieret sædskifte i tid og rum Forædling mod resistente sorter Biologisk bekæmpelse – udsæt prædatorer og støt populationen af naturlige prædatoer GMO-afgrøder Pesticider – vælg de mindst skadelige og brug dem så fokuseret som muligt Uddannelse, uddannelse og politisk vilje! <Udfyld sidefod-oplysninger her>

18 Fremtidens udfordringer
Højere udbytte og mere effektivt landbrug i troperne (til stadig stigende befolkning) → større pesticid forbrug Stigende levestandard → stigende forbrug af højkvalitets afgrøder (Frugt og grønt) → større pesticid forbrug Globalisering → øget handel → 1) øget krav til intern kvalitet (ex. grænseværdi for fusarium toxiner i EU), 2) øget krav til ”medrejsende” mikrober, svampe, insekter etc. 2) øget krav til holdbarhed og 3) → større pesticid forbrug Det primære fokus bør ikke være så enøjet på pesticid-forbruget – men på problemerne,- der skal løses så menneskeligt og miljømæsigt forsvarligt som muligt. <Udfyld sidefod-oplysninger her>


Download ppt "Nina Cedergreen, Lektor i Pesticiders Økotoksikologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google