Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet OPFRISKNING AF BEGREBER FRA DAG 1 August 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet OPFRISKNING AF BEGREBER FRA DAG 1 August 2011."— Præsentationens transcript:

1 Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet OPFRISKNING AF BEGREBER FRA DAG 1 August 2011

2 KØN OG KØN – SEX AND GENDER Definition: Køn som social relation  Social mening der tilskrives det at være mand eller kvinde  Karakteristik der definere det at være en mand eller kvinder, (refererer ikke til den biologiske forskel)  Forandrer sig over tid og i forhold til konteksten, samfundet, kulturen  Påvirkes af mange faktorer og forandringer  Køns-relationer er magt-relationer

3 DEN KØNNEDE ARBEJDSDELING Definition: Allokeringen af en specifik opgave til et specifikt køn  Bliver en social regel  Refererer til roller og ansvar  Leder til opdeling af færdigheder  Leder til hierarki  Bliver en del af den kønnede identitet

4 PRODUKTION OG REPRODUKTION Den produktive rolle  Arbejde der involverer produktionen af varer og services som for det meste kan omsættes til penge. Den reproduktive rolle  Aktiviteter der retter sig mod reproduktionen af livet, familien, typiske pleje af børn og hjem. Typisk ubetalt arbejde.

5 ADGANG TIL OG KONTROL OVER RESSOURCER OG UDBYTTE  Adgang er muligheden for at bruge noget  Kontrol vil sig at være i stand til at bestemme over brugen af noget  Ressourcer er for eksempel tid, penge, jord, arbejdskraft, kontakter, information etc. Og bruges til at udføre aktiviteter  Udbyttet er de resultater der kommer ud af at bruge ressourcerne og er f.eks. dækning af basale behov, penge, ejerskab af noget værdifuldt, uddannelse og status

6 PRAKTISKE BEHOV OG STRATEGISKE INTERESSER Levevilkår og position (condition – position)  Levevilkår – Praktiske behov  Position – Strategiske interesser  Levevilkår, refererer til en persons materielle levestandard og nære miljø, sædvanligvis inkluderer det basale behov og daglige rutiner  Position refererer til en kvindes økonomiske, politiske og sociale status ifht. en mand og vice versa  Praktiske behov udspringer således af en persons levevilkår. Strategiske interesser udspringer fra en persons position i social relationer

7 PRAKTISKE BEHOV  Levevilkår  Tendens til at være umiddelbare og kortsigtede  Relaterer sig til daglige behov – ikke blot fysiske (vand, mad), men deres rolle i at opfylde disse behov  Unikke i forhold til mænd og kvinder  Nemme at identificere  Kan løses via tilføjelse af specifikke input (mad, en lægeklinik, brønd…)

8 ADRESSERING AF PRAKTISKE BEHOV  Inddrager kvinder som modtagere og måske som deltagere  Kan forbedre levevilkår (her og nu)  Generelt ændrer de ikke ved de traditionelle kønsroller og relationer

9 STRATEGISKE INTERESSER  Position  Tendens til at være langsigtede  Relaterer sig til en ulige position.  Ikke altid let at identificere  Skal løses ved bevidstgørelse, øget selvtillid, uddannelse, styrkelse af kvindeorganisationer…

10 ADRESSERING AF STRATEGISKE BEHOV  Involverer kvinder som aktive medspillere (agenter) eller gør det muligt for kvinder at blive aktive medspillere (agenter)  Kan styrke kvinders position i samfundet  Kan styrke kvindernes evne og mulighed til at tage kontrol over eget liv og ændre forholdet mellem kønnene

11 KØNS MAINSTREAMING Definition: En strategi eller metode til i praksis at fremme ligestillingen og sikre at både mænd og kvinders synspunkter, erfaringer og behov indtænkes indenfor alle områder og aktiviteter –Et middel ikke et mål I projektsammenhæng:  Kontekstanalysen, Planlægning og design, Vurdering, Implementering, Monitorering, Evaluering

12 WOMEN’S EMPOWERMENT  Styrke kvinders evne til at tage kontrol over eget liv  Det enkelte individ tilegner sig evnen til at tænke og agere frit, træffe valg og indfri eget potentiale som fuldgyldigt og ligeværdigt medlem af samfundet  Empowerment er en vigtig betingelse for, at kvinder kan kræve og gøre brug af lige rettigheder, ressourcer og indflydelse og dermed for ligestilling


Download ppt "Introkursus Køn og ligestilling i udviklingsarbejdet OPFRISKNING AF BEGREBER FRA DAG 1 August 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google