Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke ukrudtsarter vil trives i det “nye klima” og hvor store problemer får vi med sygdomme og skadedyr? Lise Nistrup Jørgensen Århus Universitet, Det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke ukrudtsarter vil trives i det “nye klima” og hvor store problemer får vi med sygdomme og skadedyr? Lise Nistrup Jørgensen Århus Universitet, Det."— Præsentationens transcript:

1 Hvilke ukrudtsarter vil trives i det “nye klima” og hvor store problemer får vi med sygdomme og skadedyr? Lise Nistrup Jørgensen Århus Universitet, Det Jordbrugsfaglige Fakultet Flakkebjerg

2 Vandbalance 2007 April Maj Juni Juli

3 April May June July

4

5 Mindre problemer med udvintringsskader!

6 Skadedyr – hvad truer os?

7 Havrerødsot i hvede (BYDV)

8 Havrerødsot i hvede (BYDV)

9 Havrerødsot Mindre chance for at bladlusene dør om efterår og vinter. Øget periode aktivitet og med risiko for smitte. Levende bladlus tåler kun lidt frost. Mens æg kun påvirkes lidt af høje frost grader Øget behov for bekæmpelse, god betaling for behandling!! Sen såning vil delvis kunne nedsætte risikoen.

10 Flere angreb af bladlus i sommersæsonen
I dag flest angreb af bladlus i Syddanmark pga højere temperaturer. Ca. 50% flere end i Norddanmark. Ved højere temperaturer vil overlevelsen kunne ske som voksne – kendes fra UK og midt Europa. Tidligere aktivitet en efter æg. Meget varme somre kan hæmme bladlusenes udvikling Insekticidforbruget kan forventes fordoblet.

11 Flere coloradobiller

12 Coloradobiller i kartofler
Climex model forudsiger udviklingen af billen ved ændret klima. Øget bestand af colorado biller mellem 50 º N og 65 º N i Nordeuropa. Meste af Stor Britanien vil potentielt rammes og til langt op i Finland. Mulighederne for to generationer øges. Danmark vil få større problemer og større behov for bekæmpelse.

13

14

15 Øgede problemer med skadedyr i raps og majs
Flere glimmerbøsser og rapsjordlopper Svarende til hvad vi kender fra Midt- og Sydeuropa Øget bekæmpelsesbehov og måske flere problemer med insekticidresistens Majsrodbillen er i dag ikke kendt i DK. Kendt fra Sydeuropa til og med Sydtyskland. Stigning i vintertemperaturen på 1 ºC betyder, at den vil kunne gennemføre en livscyklus I stedet for en stigning i insekticidforbruget vil GMO majs være et alternativ (!)

16 Flere problemer med snegle?
Milde og fugtige vintre øger overlevelsen Tørre somre vil virke reducerende på bestanden

17 Øgede problemer med plantesygdomme
Sygdomme der forventes at få øget betydning Hvede, triticale, rug Fusarium spp., brunrust, hvedebrunplet Byg bygrust Rajræs sortrust Kartofler Kartoffelskimmel (?), Alternaria Raps Rodhalsråd (Phoma), skulpesvamp (alternaria)

18 Mere rust Brunrust Bygrust Sortrust

19 Øgede problemer med Fusarium

20 Flere sygdomme Øgede problemer med rust kan øge bekæmpelsesbehovet i både hvede, byg og rajgræs (hvis ikke resistente sorter produceres og vælges) Stigende problemer med Fusarium graminearum Denne trives bedre ved højere temperaturer Spredes især fra majs Øgede problemer med toxiner i korn Stigende grad af kemisk bekæmpelse kan blive relevant

21 Mindre angreb af visse sygdomme
Sygdomme der fremmes af fugtige forhold i sommersæsonen vil hæmmes!!

22 Øgede problemer med kartoffelskimmel

23 Kartoffelskimmel – første observation af angreb i relation til lægning
Kilde: Kari Tiilikkala

24 Stigende problemer med kartoffelskimmel??
Øget betydning i nyere tid pga mere jord- og knoldsmitte; genetiske ændringer og favorabelt skimmelvejr Flere oospore overlever og give anledning til tidligere angreb ved fugtigt og mildt vejr ved fremspiring. Tørre somre kan dæmpe sygdomspresset En tidligere og længere vækstsæson kan øge behovet for bekæmpelse Alternaria trives bedre under varme forhold. Større betydning hvis kartoflerne stresses.

25 Forbrug af pesticider i kartofler

26 Udvikling af fungicidforbruget i Finland
Kilde: Kari Tiilikkala

27 Sygdomme i sukkerroer Ramularia Bederust Cercospora
Alle 3 øges ved stigende temperaturer

28 Indflydelse på behovet for plantebeskyttelse - Ukrudt
Ukrudtsplanters vækst og konkurrenceevne Ukrudtsfloraens sammensætning Ukrudtplanters følsomhed overfor herbicider Herbiciders persistens

29 Ændring i vækstvilkår og interaktion ukrudt/afgrøde.
Vilkår for ukrudt og afgrøder vil forbedres ved stigende CO2. Bl.a. vil stigende CO2 øge rodvæksten. I majs som er en C4 plante vil ukrudtets konkurrenceevne forbedres mere end for majs. Mildere vintre med mindre frost vil fremme vinterannuelle ukrudtsarter.

30 Ukrudtsfloraens sammensætning
Fremme arter med flere generationer pr. år (f.eks. enårig rapgræs) Varmekrævende arter bliver mere udbredte (f.eks. agerrævehale, grøn skærmaks, hanespore) (starter i majs som sås sent) Nye ukrudtsarter vinder fodfæste (amarantharter, enårig bingelurt, håret kortstråle)

31

32 Effekt ændring af herbicider kan forventes.
Lavere jordfugtighed og mere tørkestressede ukrudtsarter er mindre følsomme overfor herbicider Efterårsudbragte herbicider vil være mindre persistente pga af højere temperaturer og større fugtighed, hvilket kan give behov for at øge doseringerne.

33 Samlet konklusion Mange ukendte forhold og gisninger
Stigende behov for bekæmpelse af skadedyr Stigning i korn, kartofler, raps og majs Stigende behov for bekæmpelse af sygdomme Behovet øget mod nogen sygdomme i hvede, roer, kartofler, rajgræs Mindre behov for bekæmpelse af andre sygdomme Uklar effekt på herbicidbehov, men nok stigning Ændret konkurrenceforhold i majs Nye ukrudtsarter; Kortere persistens af herbicider Mindre følsomhed hos arter Sandsynligvis et stigende forbrug

34 Konklusion vedrørende behov for plantebeskyttelse
Angivelse af hvor meget det vil påvirke pesticid forbruget sammenlagt er vanskeligt!! Samlet set peger pilen op ad!!!!

35 Påvirkning af det samlede behandlingshyppighed
TFI


Download ppt "Hvilke ukrudtsarter vil trives i det “nye klima” og hvor store problemer får vi med sygdomme og skadedyr? Lise Nistrup Jørgensen Århus Universitet, Det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google