Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Refleksion Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Refleksion Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går?"— Præsentationens transcript:

1 Refleksion Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går?
Dagen hovedemner var: Appreciative Inquiry (AI) Principper for god offentlig service Generelle krav og forventninger, de 3 publikationer. Interessenter og interessentanalysen (opsamles om lidt) Andet Det er vigtigt at der ikke kun evalueres ved kursusafslutning. Den daglige refleksion ved dagens start er vigtig for at repeterer og genopfrisket gårsdagens hovedlinier, få svaret på uafklarede spørgsmål, eller uddybet spørgsmål, samt få sat dialogen på skinner fremadrettet. Hvordan og hvilken metode der benyttes vil afhænge af situationen og af den enkeltes temperament. Ole Nørby

2 Gruppeopgave opsamling Interessentanalyse
Udarbejd en generel liste over interessenter til jeres funktionsområde. Prioriter listen med interessenter. Beskriv hvad den enkelte interessent kan påvirker og bidrager med. Ud fra dialogen i gruppen nedskrives konklusionerne på Flip-Over papir, og det aftales i gruppen hvordan og hvem der fremlægger i plenum. Tid: 1 time og 30 min. Ole Nørby

3 Institutionens strategiske kvalitetsmål
Oplæg fra institutionsledelsen om institutionens strategiske kvalitetsmål og planerne for deres gennemførelse. Ole Nørby

4 Plenumdialog Sammenfald og fokusområder mellem de overordnede krav og institutionskrav Hvor er der umiddelbart sammenfald mellem overordnede krav og institutionskrav? Hvor er der ikke tydelige sammenfald mellem overordnede krav og institutionskrav? Ole Nørby

5 PDCA Cirklen Planlægge – tænke Erfare og tilpasse Udføre - handle
Hvorfor gør vi det? Hvordan vil vi gøre det (valg af fremgangsmåde)? Hvad er målene – og hvordan måler vi? Hvilke erfaringer kan vi trække på? Erfare og tilpasse Lever resultaterne op til målene? Skal fremgangsmåden forbedres? Hvad kan vi lære af forløbet? Skal vi gøre noget helt andet næste gang? Udføre - handle Udføre arbejdet Gennemføre målinger Checke resultater Hvilke resultater opnåede vi? Har vi gjort som vi planlagde? Ole Nørby

6 Gruppearbejde Gruppesammensætning ud fra fælles jobfunktion
Hvor ser I fokuspunkter, indenfor eget funktionsområde, der skal arbejdes med på den korte bane? Hvor ser I fokuspunkter, indenfor eget funktionsområde, der skal arbejdes med på den lange bane? Hvad skal der tages fat på når I kommer hjem og hvordan? (PDCA – cirkel) Ud fra dialogen i gruppen nedskrives konklusionerne på Flip-Over papir, og det aftales i gruppen hvordan og hvem der fremlægger i plenum. Tid: 1 time Ole Nørby

7 Afsluttende plenum debat, med deltagelse af institutionsleder/ledere
Hvordan kan du/I være med til fortsat at udvikle kvaliteten inden for dit/jeres funktionsområde, indenfor de givne rammer? Hvad betyder de politiske krav og forventninger samt de af institutionen stillede krav og forventninger for udførelsen af jeres funktion? Hvordan vil det udmønte sig i jeres metoder/måder at udføre jeres job på? Hvad er det første du/I vil sætte i værk når du/I kommer hjem? (Tænk PDCA – cirkel) Spørgsmålene er tænkt som en hjælp til at få dialogen i gang, men det væsentlige er at der kommer en dialog der peger fremad og som har fokus på kvalitetsusvikling. Ole Nørby

8 Hvad har været godt på kurset? Hvad kunne gøre kurset endnu bedre?
Evaluering Hvad har været godt på kurset? Hvad kunne gøre kurset endnu bedre? Udfylde det systemfælles evalueringsskema Ole Nørby

9 Tak for denne gang God arbejdlyst Ole Nørby


Download ppt "Refleksion Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google