Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsulent Niels Philip Jensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsulent Niels Philip Jensen"— Præsentationens transcript:

1 Konsulent Niels Philip Jensen
Vandplaner Arbejdet med de kommende vandplaner Status og udfordringer Konsulent Niels Philip Jensen

2 Disposition Hvad ved vi om de kommende Vandplaner?
Hvad forventer KL bliver den kommunale opgave? Hvilke udfordringer ser jeg for jer? Hvornår bliver de rigtigt påtrængende?

3 Hvad ved vi om de kommende Vandplaner?
Forslag til arbejdsprogram for de næste vandplaner: Det overvejes i øjeblikket at ændre lovgivningen bl.a. med henblik på at gøre interessentinddragelsen mere dialogbaseret og tilpasse de elementer, der ikke er direktivbundne, fx idefasen, hertil.

4 Mulig Dialogbaseret Vandplan
Ministeren Vandplan med henblik på offentlig høring Vandråd kan afgive bemærkninger. Basisanalyse, mål, virke-middelkatalog, finansiering Forslag til indsats-program Endelig vedtagelse af vandplan Kommuner dialog Vandråd

5 Tentativ tidsplan, forslag fra NST
Januar - marts 2014 Vandråd etableres. Beslutning om formandskommune / sekretariat. ca. 1. april Naturstyrelsen udmelder miljømål, indsatsprogram og virkemiddelkatalog. April 1. møde i vandråd: Ideer fremsættes og diskuteres. Kommunerne udarbejder udkast til indsatsprogram. Maj 2. møde i vandråd: Kommunernes udkast til indsatsprogram drøftes. Kommunerne tilretter udkast i lyset af drøftelser; evt. bilaterale drøftelser. Juni møde i vandråd: drøftelse af kommunernes tilrettede udkast. Kommunerne forbereder politisk forelæggelse (hvis påkrævet). Juli Sommerferie. August Om nødvendigt 4. møde i vandråd. Politisk behandling i fagudvalg (hvis påkrævet). September Politisk behandling i Kommunalbestyrelsen (hvis påkrævet). 1. Oktober Formandskommunen sender indsatsprogram til Naturstyrelsen

6 Forventet kommunal opgave
Vandløb prioritering af strækning hvor målsætning ej opfyldt, valg af indsats ud fra virkemiddelkatalog, lytte til forslag fra interessenter, inddrage gode forslag afvise forslag uden afsæt i NST’s målsætning og/eller virkemidelkatalog Andre elementer Forventes håndteret via generelle virkemidler, som regeringen doserer. For eksempel er klimatilpasning næppe et emne

7 Udfordringer for jer: Leder Medarbejder
forberede politisk niveau på opgaven, støtte formanden for vandrådet / jeres kommunes politiske repr., sortere forslag fra interessenter, sikre mandat til at afvise håbløse forslag, bringe politisk prioriterede forslag videre til jer. koordinere med andre ledere Medarbejder forberede prioritering af strækninger til indsats, vurdere forslag til strækninger og mulig indsats ud fra NST’s målsætning og virkemiddelkatalog, koordinere forslag til indsatser med kolleger fra andre kommuner i oplandet justere forslag på baggrund af melding fra lederne

8 Hvornår bliver udfordringerne rigtigt påtrængende?
Nu Lovforslag fremsat (1/11) Lovforslag vedtaget (januar) NST leverer grundlag (april) Hvad mener I ? Hvilken udfordring trænger sig på først? Hvem skal handle derpå?

9 Hvad gør vi ved det? KL Medarbejder
søger at påvirke processen, så vandråd kan etableres tidligt og den formelle indlevering af indsatsprogrammet kan ske efter 1. oktober. planlægger konference om vandråd i januar, overvejer at udbyde ”worklab” om indsatsprogram for projektgrupper i vandoplandene Medarbejder Tal med dine kolleger fra andre kommuner i jeres vandopland(e) snart: Har I forslag til organisering af opgaven jeres kommuner imellem? Tal med din leder, så snart du kommer hjem! Lederne må sammen med cheferne overveje, hvordan denne opgave håndteres i en helt ny kommunalbestyrelse!


Download ppt "Konsulent Niels Philip Jensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google