Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et projekt på.  Misbrugsbehandling er traditionelt opdelt i en behandlingsfase og en fase der retter sig mod arbejdsmarkedet.  At blive stoffri er sjældent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et projekt på.  Misbrugsbehandling er traditionelt opdelt i en behandlingsfase og en fase der retter sig mod arbejdsmarkedet.  At blive stoffri er sjældent."— Præsentationens transcript:

1 Et projekt på

2  Misbrugsbehandling er traditionelt opdelt i en behandlingsfase og en fase der retter sig mod arbejdsmarkedet.  At blive stoffri er sjældent problemet. Men at forblive stoffri handler om at tilegne sig en helt ny levemåde.  Et ønske om at realisere en ide til hvordan man fra start til slut i et behandlingsforløb sætter fokus på det arbejdsmarkedsrettede Baggrund

3  Misbrugere der har behov for en tættere personlig, følelsesmæssig og social opfølgning for at kunne indgå i relationer på arbejdsmarkedet  Misbrugere der efter et afsluttet behandlingsforløb har brug for afklaring, opkvalifikation, praktik og evt. uddannelse, for at kunne opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  Misbrugere der har en vilje til at yde en indsats for at opnå det, der kan medvirke til at ændre på den pågældendes situation og skabe grundlag for, at de kan få et fast job eller en erhvervsrettet uddannelse. Forward henvender sig til:

4  At støtte ejerskabet til egen udvikling  At finde og vedligeholde personlige ressourcer  At gennemføre erhvervsrettet afklaring  At udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer  At forebygge tilbagefald til fornyet misbrug  At opstille ekstern handleplan og forberede til ustøttet job Målsætning

5  En tro på at det kan lade sig gøre  Krav om ansvar for eget liv  Projektmedarbejdere der selv har været der og derfor kan se hvilket stadie den enkelte befinder sig på og stille krav derefter  Individuelle forløb – individuel afklaring, opkvalificering og arbejdsmarkedsplacering til varigt arbejde  Vekslen mellem personlige samtaler, undervisning i Forward, undervisning på skolen og gruppemøder  Tid til både 2 skridt frem og 1 tilbage Metode

6 Barrierer! I Forward fokuserer vi på løsninger Udfordringen er at skabe et langt større flow mellem behandlingsindsatsen, efterbehandlingen og den sociale og arbejdsmarkeds rettede indsats. Misbrugsproblemer fylder meget blandt de langvarige ledige. Den kommunale indsats er afgørende. De lediges egen motivation har stor betydning. En vigtig barriere er troen på at jeg ikke duer. I Forward ved vi at du duer, hvis du selv er villig til at tage det første skridt. En anden barriere er Gæld. I Forward ved vi at har du taget det første skridt, så findes en løsning på gælden – sammen finder vi en løsning

7  Aktiv deltagelse i egen og andres udvikling ved at udfylde forskellige sociale roller  Åben kommunikation: Klare og direkte tilbagemeldinger på den enkeltes adfærd  Social interaktion med ligestillede i gruppen  Klare normer og regler som en forudsætning for at skabe tryghed i gruppen  Organisering af de daglige arbejdsopgaver  Relationer: Udvikling af nye venskaber med ligestillede, som en meget vigtigt del af at engagere sig i og forblive i en udviklingsproces Fællesskabet som metode Læring, bevidstgørelse og identitetsændring hænger sammen

8  Motivationsgruppen  Cleangruppen  Tilbagefaldsgruppen  Gruppen der har forladt skolen i praktik, arbejde eller uddannelse Gruppe Opdeling

9 Disse elever har et særligt faseforløb: Fase 1: Stabiliseringsfasen Fase 2: Tillidsfasen Fase 3: Beslutningsfasen Fase 4: Behandlingsfasen Her handler det om at fastholde eleven i beslutningen om behandling, mens vi afventer behandlingstilbud fra elevens rådgivningscenter. Motivationsgruppen – er den gruppe af elever som allerede er elever på Kofoeds Skole, som har et ønske om hjælp og som endnu ikke har modet til at gøre noget ved misbruget.

10 – er de elever som er clean og som ønsker støtte til at komme i arbejde og som samtidig ønsker en tryg base af ligestillede Cleangruppen Ugens basisundervisning i Forward kan se således ud:  Morgenmøder  workshops  Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisning  Refleksion  Drømme og bevidsthed  Begrebslære og samfundsorientering  Øreakupunktur og Meditation Udover morgenmøderne og basisundervisningen i Forward deltager eleverne i rigt mål på Kofoeds Skoles undervisningshold og værksteder sammen med skolens øvrige elever.

11 Elev uge SKEMA MANDAGTIRSDAG ONSDAGTORSDAG FREDAG 8.00-8.50 Morgenmøde Dagens tekst Morgenmøde Dagens tekst Morgenmøde Dagens tekst Morgenmøde Dagens tekst Morgenmøde Dagens tekst 9.00-9.50 Bedst når det gælder Workshop Arbejdsmarked undervisning Begrebslære 10.00-10.50 Bedst når det gælder WorkshopArbejdsmarked undervisning Begrebslære 11.00-11.50 Bedst når det gælder Arbejdsmarked undervisning Begrebslære Motivation gruppe Begrebslære 12.00-12.50 Frokost 13.00-13.50 Meditation og akupunktur Begrebslære Bedst når det gælder Motivation gruppe Meditation og akupunktur 14.00-14.50 Tak for i dag 1. Fredag i mdr. udflugt

12 Faseforløb for cleangruppen Fase 1: Eleven finder sig til rette, og arbejder med essentielle personlige ressourcer Fase 2: Elevens skema ligner en almindelig arbejdsuge Fase 3: Eleven har mulighed for korte praktikophold på eller udenfor skolen Fase 4: Eleven har i denne fase mulighed for at være i arbejdspraktik i en længere periode. Praktik perioden bekræfter eleven i de valg eleven har truffet Fase 5: Eleven starter på arbejde/uddannelse eller ansættes i løntilskud Fase 2- 5:Sociale og faglige problematikker tages løbende op på i basisgruppen i Forward

13  Daglig kontakt  Tilbagefaldsforebyggende rådgivning  Opmærksomhedstræning på højrisikosituationer  Stresshåndtering  Øreakupunktur Efter ca. 14 dage vil eleverne atter kunne indgå i cleangruppen. Tilbagefaldsgruppen – er den gruppe af elever der har taget tilbagefald. I tilbagefaldsgruppen fokuseres der særligt på at identificere og håndtere højrisiko situationer

14 Praktikgruppen – er elever i fase 4-5, der har forladt skolen og som er i en længere varende praktik efterfulgt af en ansættelse, som er i kompetencegivende uddannelse eller i arbejde. Denne gruppe følges stadig tæt og gives den støtte der er behov for. Det kan være personlig, følelsesmæssig og social opfølgning eller støtte til at få løst op for andre problematikker der kan opstå, når man forlader den mere “trygge” base på skolen. Mange elever føler sig mere rustet til det videre forløb, når de har projektet i ryggen.Der er ikke sat tidsbegrænsning på længden af støtten, den varierer med den enkelte elev. – gruppen af elever der forladt skolen i et videre forløb

15 Resultater pr. 16.11.2007  Der har til dato været 79 elever tilknyttet Forward. Heraf er 11 elever stadig indskrevet.  Af de udskrevne elever er 45 kommet videre til enten arbejde eller uddannelse (66,2 %). 13 er kommet i et længerevarende behandlingsforløb, som en vej videre mod arbejdsmarkedet (19,1 %).  Det vil sige, at 85,3 % er kommet i gang med arbejde, uddannelse eller behandling.  10 elever har vi mistet kontakten til.

16 Kofoeds Skole  Kofoeds Skole har 75 år på bagen og bærer stadig præg af de værdier og grundholdninger, som skolens grundlægger Hans Christian Kofoed i sin tid formulerede.  Grundholdningen er hjælp til selvhjælp og værdien hjælp til ejerskab af egen udvikling. Du er eksperten i dit eget liv.  Kofoeds Skole i København tilbyder bl.a. 150 forskellige fag og kurser, 15 værksteder og deltagelse i flere forskellige projekter.  Skolen bruges dagligt at ca. 600 elever.

17 Vores visioner  Videreudvikle det eksisterende samarbejde med velkendte virksomheder ud fra elevernes individuelle ønsker Formål  At give eleven en følelse af at han/hun er velkommen og at der er brug for hans/hendes erfaringer og deltagelse i virksomheden  At lette adgangen til fagområder der efterspørges på arbejdsmarkedet  Gennem det sociale netværk på arbejdspladsen, at skabe eller genskabe et fundament for personligt netværk.


Download ppt "Et projekt på.  Misbrugsbehandling er traditionelt opdelt i en behandlingsfase og en fase der retter sig mod arbejdsmarkedet.  At blive stoffri er sjældent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google