Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SIP - BOSTED - INDIVIDUELLE PLANER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SIP - BOSTED - INDIVIDUELLE PLANER"— Præsentationens transcript:

1 SIP - BOSTED - INDIVIDUELLE PLANER

2 SIP-BOSTED -INDIVIDUELLE PLANER
Optimering af arbejdsprocesserne og samarbejdet med beboeren: Udredning Dokumentation

3 Fælles regional retningslinje for udredning indenfor socialpsykiatrien

4 Nøgleordene er: Systematik Kontinuerlig Individuel Helhedsorienteret

5 Arbejdsprocessen Startudredning Indflytningsinstruks
SIP baggrundsskema SIP livskvalitetsskema Netværksskema AMPS ACIS Brainstorm over mestringsstrategier Udredning Anvendelse af viden Individuel plan Målarbejde Plejeplan Årlig evaluering Status SIP indsatsskema Evaluering af individuel plan

6 Indflytning på Sct. Mikkel

7 Startudredningen Indflytningsinstruks SIP baggrundsskema
SIP livskvalitetsmåling borger interview Netværksskema AMPS ACIS Brainstorm over mestringsstrategier

8 Data fra formøde dokumenteres her:

9 Cyklus for årlig arbejdsproces

10 Livskvalitetsmålingen
En bred ”screening” Indikerer områder som spørges yderligere ind til Indikerer områder som skal yderligere udredes

11 Cyklus for årlig arbejdsproces

12 Udredningspakken vi kan tilbyde

13 Cyklus for årlig arbejdsproces

14 Anvendelse af viden Hvor er der ”grønt lys” for udarbejdelse af mål og delmål? Tværfagligt teamarbejde Differentiering mellem målarbejde og plejeplaner

15 Cyklus for årlig arbejdsproces

16 Den individuelle plan består af to dele:

17 Målarbejde Mål laves efter servicelovens §85
Vi skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Et mål er karakteriseret som en udviklende indsats

18 Skelnen mellem mål og delmål
Målene skal fungere som skridt på vejen i beboerens egen proces mod realisering af sine håb og drømme Delmål er ”smarte”

19

20 Underkategorierne er valgt ud fra SIP indsatsskemaet

21

22 Plejeplan Vi skal tilbyde personlig hjælp, omsorg og pleje efter §83
Personlig hjælp og pleje Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet madservice

23

24 Cyklus for årlig arbejdsproces

25 Årlig evaluering SIP indsatsskema Evaluering af individuel plan Status
Årligt statusmøde med relevante samarbejdspartnere. I denne vurderes behovet for fremtiden, herunder udflytning fra Sct. Mikkel

26


Download ppt "SIP - BOSTED - INDIVIDUELLE PLANER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google