Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetent til at støtte livet med kræft

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetent til at støtte livet med kræft"— Præsentationens transcript:

1 Kompetent til at støtte livet med kræft
Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

2 Baggrund Alle kræftpatienter skal, som en del af det samlede patientforløb, tilbydes samtaler til identifikation af rehabiliteringsbehov. Skal implementeres inden udgangen af 2012. Ansat to kræftrehabiliteringssygeplejersker på RH til at initiere dette. Sundhedsprofessionelle som skal gennemføre disse samtaler skal tilbydes kompetenceudvikling. Det var på daværende ikke defineret hvad KRS var Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

3 Kræftrehabilitering= Støtte til at møde livet med kræft
Systematisk og formaliseret identifikation og vurdering af patientens rehabiliteringsbehov (fysiske, psykiske, sociale, arbejdsmæssige, eksistentielle og praktiske) gennem det samlede sygdomsforløb Ved behov udarbejdelse af en rehabiliteringsplan i samarbejde med patient og evt. pårørende ud fra identificerede rehabiliteringsbehov Anvisning og evt. henvisning til mulige rehabiliterings- og støttetilbud, herunder sygdomsspecifikke kræftrehabilitering Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

4

5 Nødvendige temaer på kurserne
Det faglige indhold i rehabiliteringssamtalen Timing, organisering og metode Metoder til samtale/kommunikationstræning Patientinddragelse Helhedsorienteret begreb i en meget specialiseret hverdag Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

6 Didaktiske overvejelser
Vi ønsker at skabe læringsrum, der muliggør transfer mellem kurset og klinikken Iscenesættelse af praksisrelevante ”øvelsesbaner”, hvor deltagerne træner handlekompetencer Coache deltagerne i hvordan de kan anvende det lærte i praksis Lade deltagerne træne i praksis og følg op på det på kurset Skabe en undervisning som danner grundlag for tværfaglig tænkning Undervisningen skal tage afsæt i kursisternes erfaring og nuværende praksis – og ikke i hvor de skal nå hen. Medinddragelse af patienten skal være omdrejningspunktet Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

7 Ledelser og deltagerne skal være indstillet på
At der bør deltage minimum to kursister fra hver afdeling Tværfaglig repræsentation Kursisten skal deltage aktivt i undervisningen At der skabes mulighed for at arbejde aktivt med rehabiliteringssamtaler mellem kursusperioderne Ledelsen skal støtte op om implementeringsprocessen deres kursister arbejder med Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

8 Hvad gør vi 4 dages kursus opdelt i to perioder: 3 dage efter 1½ måned 1 dag Tilbyder undervisning indenfor konkrete emner på specialistniveau Definitioner og medinddragelse, At identificere behov Metoder i samtalen Implementering af samtaler Inddrager patienter i undervisningen Arbejder med at deltagernes praksis er gennemgående i hele kurset Anvender en bred vifte af undervisningsmetoder - flytter setting Aktiviteter på kurset der fremmer netværksdannelse 2 kursusledere med speciale indenfor kræftrehabilitering, som støtter og sparrer med kursisterne under kurset og mellem kursusdagene Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

9 Resultater Tre kurser afholdt med i alt 80 deltagere -sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og enkelte læge Kurserne har udviklet sig - ingen af de tre kurser har været ens Kræftrehabiliteringssamtalen er blevet defineret Der er rehabiliteringsinitiativer i gang i alle de afdelinger der har deltaget på kurset. På et kontinuum: Forståelse og viden om rehabilitering Afholdelse af samtaler Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

10 Evalueringer – udsagn fra deltagere
Er blevet bedre i stand til at vurdere behov for rehabilitering ved at spørge ind til patientens hverdagsliv. Kurset motiverer til at have større fokus på rehabilitering. Har fået ideer til hvordan rehabiliteringssamtaler kan udføres i min klinik Stor personlig tilfredsstillelse ved at blive bekendt med et system, der skal implementeres; som virker meningsfuldt i hverdagen/relevant for patienten. Der er etableret kontakt til udv.spl og læge på afd.X, der har fået en bedre indsigt i hvad ergoterapi er kan fordre et samarbejde omkring synketræning til HHK-ptt. Godt at være to sammen, holder hinanden fast på at der kommer noget ud af den nye viden Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

11 Udfordringer Største succeser: Største udfordringer:
Forståelsen for kræftrehabilitering er integreret i alle centre Netværksdannelse på tværs af hospitalet Øget fokus på medinddragelse af patient og pårørende i patientforløbet Med Største udfordringer: Den ledelsesmæssige forankring Tværfaglig forankring lokalt Forståelse for patientforløb på tværs af hospitalet Udvikling af kursus og praksis i forhold til fremtidige krav Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference

12 Kontakt for yderligere information:
Kræftrehabiliteringssygeplejerske, MEd Vibe Rasmussen Mail: Telefon: Kræftrehabiliteringsspl. Vibe Rasmussen Udd.konference


Download ppt "Kompetent til at støtte livet med kræft"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google