Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde med skolebestyrelsen, Østbirk Skole, 30.09.2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde med skolebestyrelsen, Østbirk Skole, 30.09.2013."— Præsentationens transcript:

1 Møde med skolebestyrelsen, Østbirk Skole, 30.09.2013

2 Hvorfor skolebestyrelser? Mål- og rammestyring Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen. Det er kommunalbestyrelsens opgave at fastlægge mål og rammer for skolernes virksomhed og føre tilsyn med skolerne. Kommunalbestyrelsen bestemmer de økonomiske rammer for hver skole og tildeler tid til skolens opgaver. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ledere og lærere. Kommunalbestyrelsen fastlægger skolestrukturen. Kommunalbestyrelsen fastlægger antallet af skoledage, rammerne for dannelse af klasserne og elevernes timetal.

3 Skolebestyrelsens rolle Skolebestyrelsens rolle i: - organisationen - politiske organisation - styring af skolen - ambassadørrollen - tilsynsrollen - interessentvaretagelse/brugerindflydelse

4 §5 – Formål med skolebestyrelsen Sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

5 §6 – skolebestyrelsens kompetence At føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed – dog undtaget personale- og elevsager. At fastsætte principper for skolens virksomhed. At godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen. At godkende undervisningsmidler og fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt. At godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning.

6 §6 – Skolebestyrelsens kompetence (fortsat) At godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter. At udarbejde forslag til Byrådet om skolens læseplaner. At afgive indstilling til Byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som Byrådet har fastsat. At træffe beslutninger om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen. Afgive udtalelse til Byrådet om ansættelse af skolens ledere og lærere. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt mellem skolerne i kommunen.

7 §6 – Skolebestyrelsens kompetence (fortsat) At afgive udtalelser og stille forslag til skolens leder og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den. Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelt ramme.

8 Skolebestyrelsen og de ansatte

9 Hvordan bliver bestyrelsesarbejdet stærkt? Principielle drøftelser og generaliserende beslutning. Oplysninger om værdier. Skolens aktiviteter placeret ind i et samfundssyn og et menneskesyn. Konkrete sager: redegørelse


Download ppt "Møde med skolebestyrelsen, Østbirk Skole, 30.09.2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google