Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budget og regnskab Stenmagle skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budget og regnskab Stenmagle skole"— Præsentationens transcript:

1 Budget og regnskab Stenmagle skole
Procedure for skolens behandling af budget og regnskab

2 Forskellige aktører i skolen
Lærere og pædagoger Ledelse Skolebestyrelse Økonomi Aktiviteter Indhold Kvalitet

3 Budgettildeling sker ud fra følgende kriterier
En på forhånd fastsat budgetramme til det samlede skolevæsen Antal elever på det enkelte klassetrin (pr. 1. marts/endelig tildeling pr. 1. maj) + en grundtildeling på 1 mio. pr. skole Antal elever i skolefritidsordningen (pr. 1. marts/endelig tildeling pr. 1. maj) Fastsat timetal for de enkelte klassetrin De sociale parametre (der trækkes 10% af rammen til fordeling efter disse)

4 Rammen skal dække udgifter til:
Personale Undervisningsmidler, beskæftigelsesmidler inventar m.v. Elever visiteret til specialtilbud i Sorø Kommune (BUM – Bestiller, Udfører, Modtager) Skolen skal inden for rammen opfylde mål og krav: Centralt fastlagt – Folkeskoleloven, overenskomst m.v. De dialogbaserede aftaler Egne mål og krav

5 Skolebestyrelsen Kompetencer/opgaver omkring budgettet
Godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, kommunalbestyrelsen har udmeldt Hvis skolebestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende skolelederens forslag til budget, kan skolebestyrelsen bede skolens leder om et nyt forslag Hvis det nye forslag heller ikke er tilfredsstillende, kan skolebestyrelsen selv foretage ændringer i budgettet Skolebestyrelsen må udøve sin kompetence på en måde, der ikke anfægter skolelederens almindelige administrative ledelseskompetence Skolebestyrelsen skal ikke beskæftige sig med budgettets mange detaljer og ikke godkende regnskabet…Men det vil være naturligt, at skolebestyrelsen i årets løb har mulighed for at følge den regnskabs-mæssige udvikling

6 Skolelederens opgave omkring budgettet
Præstationsmålinger (opfølgning) Ressourcer Kr. Indsatser Planlægning Ydelser Undervisning Effekt Får vi det vi forventer? Dokumentation Evaluering Årsags-/virkningssammenhænge

7 Krav til budgetinformation
Overskuelighed – begrænset informationsmængde Forståelighed – begrænset detaljeringsgrad Anvise handlingsalternativer Belyse konsekvenser Sammenhæng mellem økonomi og indhold Derfor

8 Forslag til budgetopfølgningsmodel Princippet ”Keep it simple”

9 Årshjul for budgetarbejdet på Stenmagle Skole 2008
Januar Decem. Skolens budget udmeldes Februar Novemb. Skoleleder udarbejder forslag til nyt budget indledende budgetdrøftelse: krav, ønsker, muligheder Regnskabs-afslutning og godkend-else af nyt budget i SB Byrådet vedtager budget Oktober Regnskabs-opfølgning i SB MED-udvalg behandler budget- forslag Marts MED-udvalg behandler fremskrevetbudget- forslag Skoleleder tilretter budget Fagudvalgs-behandling af budget Teknisk fremskrivning af budget SB behandler fremskr. budget + regnskabs-opfølgning April Regnskabs-opfølgning i SB Sept. 1.-behandling af nyt budget i Byråd August Maj Juni Juli


Download ppt "Budget og regnskab Stenmagle skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google