Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesvalg 2012 Højvangskolen efterår 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesvalg 2012 Højvangskolen efterår 2012."— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesvalg 2012 Højvangskolen efterår 2012

2 Vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget på Højvangskolen:  Inden d. 15.9: Forældremøde med valg til klasseråd og opstilling af kandidater til skolebestyrelsen  25. 9 : Sidste frist for opstilling af kandidater til skolebestyrelsen  ?? Eventuelt valgmøde – dato følger  28.10. Sidste frist for afgivelse af stemme til skolebestyrelsesvalget

3 SB-valget: nyheder  Hvert klasseråd opstiller mindst én kandidat til skolebestyrelsen  Ingen er dog forpligtet til at opstille  Andre forældre, der er valgbare, har også mulighed for at stille op til valget, og man skal ikke være i klasserådet for at opstille  Valgperioden ændres fra 4 til 2 år, med start den 1. november  Ved første valg vælges 7, hvoraf 3 vælges for ét år og 4 vælges for to år, dvs. hvert år er halvdelen af SB på valg Derfor er der valg igen i år!  Hvervet som borgerligt ombud afskaffes  SB-møderne er åbne - med mindre der er tale om personsager eller lignende følsomme sager

4 Hvilke kompetencer har SB? Bl.a:  Føre tilsyn med skolens virksomhed – undtagen personale – og elevsager  Fastsætte principper for skolens virksomhed  Godkende budget indenfor de økonomiske rammer  Godkende undervisningsmidler  Fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt  Afgive udtalelser og stille forslag til skolens leder og byrådet om alle de spørgsmål, der vedrører SB  Afgive udtalelser til byrådet om ansættelse af skolens ledere og lærere (dog ikke ved overflytning)  Afholde møder med SFO forældrerådet

5 Yderligere informationer  Se på skolens hjemmeside og på forældreintra


Download ppt "Skolebestyrelsesvalg 2012 Højvangskolen efterår 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google