Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsfaglig metode – kapitel 25 Samfundsfagsbogen Kureer, 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsfaglig metode – kapitel 25 Samfundsfagsbogen Kureer, 2012"— Præsentationens transcript:

1 Samfundsfaglig metode – kapitel 25 Samfundsfagsbogen Kureer, 2012

2 Metoder Kvantitativ og kvalitativ metode

3 Metoder Kvantitativ Besvarer ofte ”hvor mange” eller ”hvor meget” spørgsmål Meningsmålinger ( spørges) Kan sige noget generelt om befolkningen Giver viden i bredden Tal på noget, som man ønsker afdækket

4 Metoder Kvalitativ Besvarer ofte ”hvorfor” spørgsmål
Kvalitative data kommer ofte gennem interviews og observationer Kan sige noget om tendenser og sandsynligheder

5 Modeller Modeller er forsimplede udgaver af virkeligheden – altså en fremstilling, der i forsimplet form forsøger at give forklaring på, hvorfor noget er eller bliver som det er

6 Modeller Eksempler på modeller i samfundsfag er
Sommerfuglemodellen i sociologi – om hvordan vi som mennesker påvirkes og udvikles gennem vores samspil med familien og andre omkring os Molins model fra politologi – der forklarer, hvordan et parti eller en politiker tager stilling til et politisk/aktuelt emne Man kan også selv lave modeller

7 Aktøranalyse Aktør er en person eller en gruppe (en virksomhed, en institution osv.), der har interesse i et bestemt område eller emne

8 Aktøranalyse Ved en aktøranalyse forsøger man at afdække
Hvilke aktører er der på det givne område Hvilke holdninger har de hver især Hvordan kan disse holdninger forklares

9 Tabeller og diagrammer
Når man læser en tabel eller et diagram er det vigtigt at få et hele med på en kort, ordentlig og struktureret måde

10 Tabeller og diagrammer
Start med generelle fakta – hvad siger overskriften om hvad der illustreres mht. emne, inddeling, opdeling, måleenheder og kilde Derefter noget om det specifikke indhold mht. hvor er ekstremer i f.eks. figuren og hvilke tendenser præsenteres/kan aflæses Ovenstående gøres både når det skal være mundtligt såvel som skriftligt

11 Årsagsforklaringer Hvordan kan noget forklares – dvs. hvorfor er det, som det er Kaldes for KAUSALE SAMMENHÆNGE/FORKLARINGER F.eks. kan baggrundsvariable bruges, når noget skal forklares Når man siger eller skriver kausale sammenhænge bruger man ofte vendinger som Således at Derfor kan man slutte at Dette viser….. idet…… Jo….. des………

12 Taksonomier Redegøre Analysere Vurdere

13 Taksonomier Redegørende niveau Resumeer
Forklaring af f.eks. en politisk ideologi Beskrivelse af hvad en tabel eller et diagram viser

14 Taksonomier Analyserende niveau Aktøranalyse
Komparativ analyse af f.eks. velfærdsmodeller eller ideologier Lave kausale analyser til at forklare tabeller, figurer og diagrammer

15 Taksonomier Vurderende niveau
Vurdere om en teori holder i virkeligheden – og diskussion af hvorfor/hvorfor ikke Vurdering af hvordan noget vil tage sig ud i fremtiden – vurdering foretaget på baggrund af ens analyse eller andres input til dette emne Ikke noget med – jeg tror selv at ….. 

16


Download ppt "Samfundsfaglig metode – kapitel 25 Samfundsfagsbogen Kureer, 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google