Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

University of Copenhagen, Department of Health Services Research Barrierer for adgang til skadestue for patienter med udenlandsk baggrund – med effekt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "University of Copenhagen, Department of Health Services Research Barrierer for adgang til skadestue for patienter med udenlandsk baggrund – med effekt."— Præsentationens transcript:

1 University of Copenhagen, Department of Health Services Research Barrierer for adgang til skadestue for patienter med udenlandsk baggrund – med effekt på patienters og behandleres tilfredshed Af Anna Mygind Cand.scient. (folkesundhedsvidenskab) Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

2 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 2 Baggrund Hyppigere brug af skadestuen blandt borgere født i visse lande sammenlignet med borgere født i Danmark Høj forekomst i skadestuen af henvendelser, der kunne være behandlet i almen praksis

3 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 3 Forskningsspørgsmål Hvad kan årsagerne til den øgede brug af skadestuen blandt borgere med udenlandsk oprindelse være? –Andre årsager til, at de vælger skadestuen frem for anden primær sundhedstjeneste? Hvis der er flere ikke-akutte henvendelser blandt patienter med udenlandsk baggrund, hvilken effekt har det så på patienternes og de behandlingsansvarliges tilfredshed med kontakten?

4 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 4 Metode (1) Spørgeskemaundersøgelse i skadestuerne på Amager, Bispebjerg, Frederiksberg og Hvidovre hospitaler –Spørgeskema på 9 sprog til patienter til udfyldelse før og efter behandling Før behandling: Baggrundsoplysninger, henvendelsesårsager Efter behandling: Tilfredshed –Spørgeskema til den behandlingsansvarlige Efter behandling: Tilfredshed, henvendelsens relevans i skadestueregi

5 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 5 Metode (2) Spørgeskemaundersøgelse (fortsat) –Alle selvhenvendere i 3 separate uger i 2004-5 –3.426 besvarelser, hvor både patient og behandler havde besvaret skemaet (48 % af alle cases) –Definition på udenlandsk oprindelse Patienten og patientens forældre begge født i udlandet Patienten født i Danmark, forældre begge født i udlandet (ofte er patienten mindreårig, og kontakten med skadestuen foregår derfor ofte gennem forældrene) Inddeling i geografiske områder baseret på WHOs inddeling Interviewundersøgelse i skadestuen på Hvidovre Hospital (resultater ikke vist her)

6 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 6 Resultater: Primær henvendelsesårsag DanskVestligMellem- østlig Anden ikke-vestlig Total Kontaktpro- blemer med egen læge 11 %25 % 28 %13 % Skadestuen mest relevant 65 %47 %53 %49 %63 % Henvist af egen læge el. vagtlæge 24 %28 %22 %23 %24 % Missing ekskluderet, p<0.01

7 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 7 Resultater: Henvendelsens relevans i skadestuen DanskVestligMellem- østlig Anden ikke- vestlig Total Relevant 66 %55 %53 %48 %64 % Ikke relevant 16 %24 %25 %31 %17 % OR (95% CI) 11.90 (1.52-2.75) 2.04 (1.52-2.75) 2.73 (1.84-4.06) Missing ekskluderet, p<0.01

8 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 8 Resultater: Patienttilfredshed DanskVestligMellemøstligAnden ikke- vestlig Total Tilfreds 71 %66 %60 %58 %69 % Ikke tilfreds 10 %9 %15 %14 %11 % OR (95% CI) 10.99 (0.52-1.89) 1.71 (1.20-2.45) 1.74 (1.05-2.88) Missing ekskluderet, p<0.01

9 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 9 Resultater: Behandlertilfredshed DanskVestligMellemøstligAnden ikke- vestlig Total Tilfreds 78 %71 %61 %70 %76 % Ikke tilfreds 8 %11 %20 %11 %10 % OR (95% CI) 11.42 (0.78-2.57) 3.03 (2.19-4.20) 1.42 (0.81-2.48) Missing ekskluderet, p<0.01

10 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 10 Konklusioner (indtil videre) Flere med udenlandsk baggrund har problemer med at kontakte egen læge Henvendelser fra patienter med udenlandsk vurderes oftere af behandleren som ikke-relevante Patienter med mellemøstlig og anden ikke-vestlig baggrund er oftere ikke tilfredse med besøget i skadestuen Behandlere er oftere ikke tilfredse med kontakten med patienter med mellemøstlig baggrund

11 University of Copenhagen, Department of Health Services Research Hænger disse resultater sammen??

12 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 12 Primær henvendelsesårsag: Kontaktproblemer DanskVestligMellemøstligAnden ikke- vestlig Total Relevant 28 %43 %45 %41 %33 % Ikke relevant 72 %57 %55 %59 %67 % Missing ekskluderet, p=0.07

13 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 13 Patienttilfredshed og relevans DanskVestligMellemøstligAnden ikke- vestlig Relevante henvendelser – OR (95% CI) for at være tilfreds* 11.14 (0.48-2.72) 1.56 (0.92-2.64) 1.36 (0.60-3.07) Ikke relevante henvendelser – OR (95% CI) for at være tilfreds** 10.77 (0.26-2.31) 1.58 (0.84-2.96) 1.41 (0.60-3.27) *Missing ekskluderet, p=0.36 **Missing ekskluderet, p=0.42

14 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 14 Behandlertilfredshed og relevans DanskVestligMellemøstligAnden ikke- vestlig Relevante henvendelser – OR (95% CI) for at være tilfreds* 11.71 (0.83-3.52) 2.21 (1.41-3.48) 0.89 (0.35-2.24) Ikke relevante henvendelser – OR (95% CI) for at være tilfreds* 10.76 (0.22-2.58) 4.57 (2.67-7.83) 1.42 (0.63-3.21) *Missing ekskluderet, p<0.01

15 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 15 Konklusioner (1) Blandt patienter med ikke-vestlig baggrund: Flere vanskeligheder med kontakt til primær sundhedstjeneste Flere irrelevante henvendelser Lavere patient- og behandlertilfredshed

16 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 16 Konklusioner (2) Hvordan færre ikke-relevante henvendelse blandt patienter med udenlandsk baggrund? –Mindske barrierer for adgang til læge og lægevagt –Forbedre adgang til primære sundhedsydelser i skadestuen –Mindske den sociale ulighed (sammenhæng med sociale forhold – resultater ikke vist her) Hvordan bedre tilfredshed blandt patienter med udenlandsk baggrund? –Især ved færre ikke-relevante henvendelser Hvordan bedre behandlertilfredshed med mødet med udenlandske patienter? –Også ved færre ikke-relevante henvendelser –Især mødet med patienter med mellemøstlig baggrund bør undersøges nærmere

17 University of Copenhagen, Department of Health Services Research 17 Læs mere Norredam M, Mygind A, Nielsen AS, Bagger J, Krasnik A. Motivation and relevance of emergency room visits among immigrants and patients of Danish origin. Eur J Public Health, 27. jan 2007 (advance access) Mygind A, Norredam M, Nielsen AS, Bagger J, Krasnik A. The effect of patient origin and relevance of contact on patient and caregiver satisfaction in the emergency room. Scan J Public Health (under review)


Download ppt "University of Copenhagen, Department of Health Services Research Barrierer for adgang til skadestue for patienter med udenlandsk baggrund – med effekt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google