Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation, Udfordringer og forventninger,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation, Udfordringer og forventninger,"— Præsentationens transcript:

1 Inspektorforeningen 26. 2. 2009 ”Inspiration til gymnasieledelse” ved Jan Magnussen
Præsentation, Udfordringer og forventninger, Samarbejde med bestyrelsen, Skole-, ledelses- og organisationskulturer, Dilemmaer i ledelsen, Ledelse på DK-Gymnasiet 2010.

2 Præsentation Jan Magnussen
Cand.scient i kulturgeografi, KU Lektor i bygeografi og fysisk planlægning, KU Rektor for Sydjysk Universitetscenter, SUC UK-direktør i Frederiksborg amt Bestyrelsesmedlem i bl.a. Sydinvest og INTER-PRIMO A/S, Formand for Birkerød Gymnasium og HF, Forfatter til bogen ”Inspiration til ledelse”.

3 Gymnasierne under pres
Gymnasierne er vant til selvledelse, Staten giver selveje og stiller krav – men bidrager ikke med viden om organisation og kompetencekrav, GL kritiserer ledelserne men det er uklart, hvad de forventer, Nye lederstillinger men giver det bedre teamledelse og større tryghed ?

4 Udfordringerne til skolens teamledelse
Gymnasiereformens kompleksitet, Personaleledelse, Økonomisk styring, Bestyrelsen, Den nationale standard, Uddannelsespolitik.

5 Forventningerne internt
Kerneydelsen, produktet: stx, hf Eleverne, verdens bedste skole Lærerne, den bedste arbejdsplads Bestyrelsen, god virksomhedsledelse Øvrige i teamledelsen, godt samarbejde

6 Forventningerne externt, (interessentanalyse)
Forældrene (afgiver), Lokalsamfundet (omgivelserne: kommunen, skolerne, erhvervslivet, foreninger og organisationer), UVM (myndighed - i ny rolle), De videregående uddannelser (modtager), Andre ungdomsuddannelser (konkurrenter).

7 Kravene til rektors kompetence ændres på ganske få år:
2005: Faglig og pædagogisk leder, 2007: do adm. direktør, 2009: do -- do omsorgsfuld og relationel leder / CEO.

8 Klare aftaler med bestyrelsen
Bestyrelsens rolle = best. i et A/S, Bestyrelsen: det overordnede ledelsesansvar – rektor: daglig leder, Bestyrelsen er et kollegium, som træffer beslutninger i møder på baggrund af oplæg fra skolens ledelse, Bestyrelsens indgang til skolen er kun gennem rektor og rektors sekretær, Formand og rektor mødes forud for hvert møde.

9 4 gymnasiekulturer ifølge Peter Henrik Raae
1. Dannelsesgymnasiet - som forbereder ungdommen til en videregående uddannelse, 2. Faggymnasiet - en ungdomsuddannelse, som domineres af en række fag på højt niveau, 3. Gymnasiet som virksomhed - en skole som opererer på et marked hvor det skal tiltrække elever i konkurrence med andre, 4. Det politiske gymnasium - som skal finde sin plads mellem det lokale samfund og staten og implementere uddannelsespolitiske mål.

10 4 rektor-ledelsestyper
”Primus inter paris” – første blandt ligemænd, Den taktiske rektor – som finder løsninger og kompromisser mellem forskellige grupper, Den strategiske rektor – som er optaget af skolens værdier og plan som styrende i det daglige, Den ”implementerende” rektor – som omsætter samfundets krav og politikker i skolens dagligdag.

11 ”Det gamle gymnasium” Rektor er faglig og pædagogisk leder,
3-4 inspektorer – føler sig ikke som rigtige ledere, Når time- fagfordelingen er lagt fast, er budgettet givet, I det daglige tales om ”kontoret” – ikke ledelsen.

12 ”Selvejegymnasiet” ( - den flade struktur - )
Rektor, vicerektor og en regnskabskyndig administrationschef udgør LEDELSEN, De to reformer implementeres i 2 adskilte rum, ledelsen og lærerstyrede udvalg, Ledelsen tager sig af drift og administration (incl. økonomi og personale), Pædagogisk udvikling er overvejende et kollegialt anliggende.

13 ”Rebureaukratisering”
Rektor er blevet topleder, Rektor har en ledelsesgruppe på 4-5 personer, som udgør teamledelsen, En omfattende organisationsplan viser medarbejdernes og ledelsens inddragelse i de mange udvalg, PR neddrosles – MED og temaudvalg opprioriteres, Brobygning mellem drift og pædagogik tilstræbes.

14 ”Ledelse via midten” (anarkistisk ledelse)
Topledelsen snævres ind til 3 personer, Mange mellemledere (optil 10-12), Ansvar og kompetence uddelegeres til teams, mellemledere og projektgrupper, Ad hoc ledelse, beslutninger træffes efter behov – og respekteres, Strategi, mål og retning søges fastholdt, 2 submodeller: det eksperimenterende nye – det projektorienterede ældre.

15 Mange modsætninger Synlig ledelse - Selvledelse Udvikling - Drift
Klar organisation Åbenhed for ændring Ledelsens overblik - Delegation Rationel ledelse - Demokratisk inddragelse Ansatte ledere Ledere fra midten PR-struktur Temaudvalg Økonomi Pædagogik

16 Kaptajnen på skuden Resultat Økonomi - Pædogogik
Frafald Personalepleje Søgning Rekrutering Unges kultur Socialt klima Netværk Kommunikation Omverden

17 Teamledelsens dilemmaer
Hvad er vi samlet om – dagsorden ? Hvordan træffer vi beslutninger ? Hvad melder vi ud – referat ? Hvordan er relationerne os imellem? Kan vi skelne mellem information, koordination, debat og beslutning ? Uddannelsessektoren elsker at diskutere fakta – igen og igen !

18 DK Gymnasiet målet Topledelsen: rektor + vicerektor + evt. adm.chef i daglig kontakt (2-3 pers), Teamledelsen: topledelse + ansatte insp. med klare ansvarsområder (4-8 pers) koordinerer, inspirerer og leder, Øvrige inspektorer med uddelegeret ansvar, mødes regelmæssigt m rektor el topledelsen. PR har fået nye opgaver og udvalg.

19 Den gode offentlige leder
Relationel forståelse, Tillidsvækkende sparring, Konfronterende intervention, Insisterende delegation, Rodfæste under pres, Ansigtsbevarende konflikthåndtering, Systematisk velforberedt, Tydeligt præstationsmotiveret, Konsekvent videndelende, I besiddelse af befordrende humor.

20 De sidste 3 råd Bevar overblikket Hav fokus på kerneydelsen
Værn om din integritet Vil du kommentere oplæg eller bog så skriv til: Bestil ”Inspiration til ledelse”, skriv til 245 kr / 281 kr incl porto

21


Download ppt "Præsentation, Udfordringer og forventninger,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google