Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Ledelse, samarbejde og lærerarbejdstidsaftalen Anders Balle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Ledelse, samarbejde og lærerarbejdstidsaftalen Anders Balle."— Præsentationens transcript:

1 1 Ledelse, samarbejde og lærerarbejdstidsaftalen Anders Balle

2 2 Lederrollen Beskrevet i aftalen

3 3 Lederrollen Aftalen bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed Fra arbejdstidsaftalens indledning

4 4 Lederrollen - give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde Fra arbejdstidsaftalens indledning

5 5 Lederrollen Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Fra arbejdstidsaftalens indledning

6 6 Lederrollen Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen. Fra arbejdstidsaftalens indledning

7 7 Lederrollen Arbejdet foregår på skolen eller uden for skolen efter nærmere drøftelse med skolens ledelse. Alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse på skolen, forudsat det giver mening i forhold til arbejdsopgaverne, og at de fysiske rammer er i orden.

8 8 Ledelsesopgaven Jf. Århusnetværk Fokus på kvalitet Procesledelse Kulturforandring – ”Det professionelle råderum” – Aflæring for lærere (og ledere) Ledelse af ledere – team af professionelle Afklare forventninger og vise vej Større skriftlighed ang. mål og retningslinjer Akkorder → retningslinjer (ex. teamsamarbejdet)

9 9 Lederrollen Arbejdstidsaftalen efterspørger klar og tydelig ledelse Hvordan åbner aftalen i sig selv for at styrke de forskellige aspekter af ledelse i skolen: – Faglig ledelse ? – Personaleledelse ? – Administrativ ledelse ? – Strategisk ledelse ? ?

10 10 1.at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2.at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale og nationale politiske mål 3.at skabe en åben og kommunikerende skole 4.at se sin skole som en del af det kommunale fællesskab og den offentlige sektor som helhed 5.at sikre kvaliteten i skolens lærings-, omsorgs-, og dannelsesprocesser 7.at have udsyn og arbejde strategisk med skolens udvikling 6.at sikre skolens fokus på resultater og effekter 8.at sikre kvaliteten i udvikling og ledelse af skolens personale 9.at sikre sammenhæng mellem ressourcer, mål og resultater 10.at udvise professionel og personlig integritet 11.at værne om folkeskolens og det demokratiske samfunds værdier Kodeks for god skoleledelse Skoleledernes Fællesrepræsentation 2007

11 11 Ledere der lykkes - hvad er det de kan? 5 ledelsesfaglige kernekompetencer Relationel forståelse – de læser og forstår menneskelige relationer Tillidsvækkende sparring – de indgyder tillid og indbyder til sparring Konfronterende intervention – de er offensive og direkte i deres indgriben Insisterende delegering – de insisterer vedholdende på at delegere ansvar og opgaver Rodfæstet under pres – de holder fast i personlige grundværdier, også når disse udfordres Ledere der lykkes Væksthus for ledelse 2005 www.lederweb.dk


Download ppt "1 Ledelse, samarbejde og lærerarbejdstidsaftalen Anders Balle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google