Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akademiuddannelse i Ledelse Februar 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akademiuddannelse i Ledelse Februar 2010"— Præsentationens transcript:

1 Akademiuddannelse i Ledelse Februar 2010

2 Ledelsessystemet og HR-funktionerne
Skaber klarhed over, om en konkret medarbejder har lyst og evne til ledelse Er en frugtbar metode til efterfølgerplanlægning, hvor kommende ledere bringes i position til at overtage ledelsesposter Medvirker til at fastholde talentfulde medarbejdere Giver et kompetenceløft til typiske nøglemedarbejdere, herunder påvirkning til også at tænke ledelsesmæssigt i dagligdagen Skabes et dynamisk lag i organisationen, hvis man som virksomhed lader en gruppe talenter deltage på det samme forløb

3 Målgruppe Medarbejdere, hvor både de selv og deres ledelse ønsker det ledelsesmæssige potentiale afprøvet og udviklet Medarbejdere, der som led i en langsigtet karriereplan skal løftes kompetencemæssigt og gennemgå en accelereret personlig udvikling Grupper af talenter, hvor den enkelte virksomhed ved at udvikle en mindre gruppe ønsker at skabe et dynamisk lag i organisationen Udviklingsorienterede medarbejdere, der ønsker personlig udvikling og karriereudvikling og som ikke er afvisende overfor tanken om ledelse

4 Lederuddannelsesprogram sker ved at:
Deltagerne typisk vil være udpeget af deres leder/ledelse/HR-funktion Deltagerne deltager i opstartsmøde, så program, roller og forventninger står klart for alle Deltageren arbejder under hele forløbet med en proaktiv personlig udviklingsplan, der på en realistisk og fremadrettet måde sikrer fokusering på den personlige udvikling I uddannelsesforløbet arbejdes der med opgaver og med et projekt, der giver anledning til at udnytte det lærte på dagligdagens praksisnære problemstillinger Programmet tager afsæt i et uddannelsesforløb, hvor deltageren gennem øvelser, feedback og refleksion får større indsigt i sig selv. Det danner grundlag for arbejdet med den proaktive, personlige udviklingsplan.

5 Akademiuddannelse i Ledelse
Supplerende ydelser Integreret med modulerne Ledelse i praksis Lederskab Specialeforløb Afgangsprojekt

6 Ledelse i Praksis Modulet afvikles som et 8-ugers intensivt forløb med afsluttende eksamen.   Mål: at den studerende · kan analysere lederens forskellige ledelsesopgaver · kan vurdere personlighedstrækkenes betydning for den måde lederen varetager sine opgaver på · kan analysere sammenhængen mellem lederens værdier og ledelsesform · kan anvende og vurdere ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer · kan forstå kommunikationsprocessen som grundlag for effektiv ledelse · kan præsentere budskaber og problemstillinger for en gruppe mennesker · kan forstå betingelser og forudsætninger for egen og medarbejdernes læring og udvikling · kan se sammenhængen mellem den lærende virksomhed, virksomhedens forskellige læringsniveauer og medarbejderudviklingen i et bredere perspektiv · kan forstå effekten af pædagogiske teorier og virkemidler · kan analysere årsager til konflikter og vurdere metoder til løsning

7 Lederskab 3) Modulet afvikles som et 8-ugers intensivt forløb med afsluttende eksamen.   Mål: at den studerende · gennem selvindsigt og selvforståelse kan arbejde med egen læring og kompetenceudvikling. · kan forholde sig analyserende og reflekterende til organisationen og de forhold, som sætter rammerne for hans/hendes ledelse. · kan læse og forstå mennesker og på det grundlag vælge mellem relevante ledelsesformer. · kan coache og skabe grundlag og rum for andre menneskers udvikling. · kan læse og forstå mellemmenneskelige forhold og på det grundlag drive og udvikle grupper/teams og netværk. · kan forstå og analysere konflikters inderste væsen og på det grundlag anvende relevante konfliktmodeller. · har overordnet kendskab til det ledelsesmæssige arbejdsfelt.

8 Specialeforløb 5) Modulet afvikles som et 8-ugers intensivt forløb med afsluttende eksamen.   Mål: at den studerende  · har kendskab til videnskabelig metode · har kendskab til rapportskrivningsteknikker og præsentation af resultat – herunder formulere og afgrænse problemstillingen indenfor det valgte opgavefelt · kan vælge relevant faglig metode · kan præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform · kan præsentere og underbygge rapporten i mundtlig og visuel form · kan anvende de valgte metoder og faglige fordybelser i en praksisnær problemstilling.

9 Afgangsprojekt 5) Modulet afvikles som et 8-ugers intensivt forløb med afsluttende eksamen.   Mål: at den studerende  · kan formulere og afgrænse problemstillingen indenfor det valgte opgavefelt · kan vurdere og vælge relevant faglig metode · kan anvende den valgte metode i en praksisnær problemløsning · kan præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform · kan præsentere og underbygge rapporten i mundtlig og visuel form

10 Samarbejde igennem uddannelsen


Download ppt "Akademiuddannelse i Ledelse Februar 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google