Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederskab København.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederskab København."— Præsentationens transcript:

1 Lederskab København

2 Ansatte i Københavns Kommune
medarbejdere 29% mænd – 71% kvinder 2.300 ledere 36% mænd – 64% kvinder (2009) Niveau 1: (38% kvinder) Niveau 2: 135 (33% kvinder)

3 Lederskab København Talentudvikling med henblik på topledelsen:
Ledelseslag 1 = direktioner (LUP 1) Ledeleslag 2 = refererer til direktion (LUP 2)

4 Konkrete mål for LUP-programmet
Bidrage til at professionalisere og prioritere ledelse i KK. Understøtte andre aktiviteter, der gør KK til en synligt attraktiv arbejdsplads, specielt for ledere, der ønsker at gøre karriere såvel internt i KK som eksternt. Bidrage til at ledelsesudøvelsen i KK kommer fagligt på forkant. Gøre det gode ledelsespotentiale excellent både internt og eksternt. Fremme deltagernes helhedssyn på ledelsesopgaverne, bl.a. via netværksdannelse og videndeling på tværs. Styrke programdeltagernes evner til både at udøve management og leadership.

5 Målgruppe for LUP1 Målgruppen for LUP 1 er chefer, der er leder for andre ledere og som har potentiale for at blive leder på niveau 1 eller 2.

6 Udvælgelseskriterier til LUP 1
Robusthed Vilje og lyst til andre Visionær Forståelse for sammenhænge og blik for helheder Kommunikative evner Handlings- og resultatorienteret Excellent politisk forståelse (har erfaring med den politiske proces og politisk sparring) Kan fremvise synlige ledelsesmæssige og organisatoriske resultater Er i stand til at håndtere flere forskellige og komplekse problemstillinger på en gang Have en uddannelse svarende til min. bachelor niveau Kunne læse en teoretisk tekst på dansk og engelsk Selvstændigt kunne udarbejde en skriftlig opgave på ca. 10 sider

7 Målgruppe for LUP2 Målgruppen for LUP 2.1 er ledere der har erfaring med personaleledelse (har ansvar for MUS og løn), og har vist potentiale til niveau 2 eller 3. Målgruppen for LUP 2.2 er medarbejdere uden decideret erfaring med personaleledelse, som har vist talent for ledelse og vist potentiale til niveau 2 eller 3.

8 Udvælgelseskriterier til LUP2
Robusthed Vilje og lyst til andre Visionær Forståelse for sammenhænge og blik for helheder Kommunikative evner Handlings- og resultatorienteret Have vist evner for samarbejde og organisering Have forståelse og flair for et politisk ledet system Have en uddannelse svarende til min. bachelor niveau Kunne læse en teoretisk tekst på dansk og engelsk Selvstændigt kunne udarbejde en skriftlig opgave på ca. 10 sider

9 Udvælgelsesproces Udvælgelse 1 gang årligt
Forvaltningerne har et antal pladser: LUP 1: 3 pladser til hver forvaltning LUP 2: pladser afhængig af størrelse Forvaltningernes direktioner bestemmer selv egen udvælgelsesproces, men anvender fælles informationsmateriale og udvælgelsesskemaer

10 Typisk procedure i en forvaltning
Direktionen udpeger deltagere til LUP 1 Direktionen beder chefer om at indstille LUP 2 emner. Cheferne udfylder et skema for hvert emne, hvor det begrundes at kriterierne er opfyldt Direktionen træffer den endelige afgørelse

11 Succeskriterier oversættes til læringsmål
Succeskriterium for LUP 1 deltager: deltageren skal kunne søge og varetage en stilling på direktørniveau Succeskriterium for LUP 2 deltager: deltagerne skal kunne søge og varetage en stilling med overordnet , fagligt udviklingsmæssigt ansvar …er oversat til konkrete læringsmål

12 Det samlede læringsrum
Københavns Kommune Praksis, skaber rammer og udfordrer HR7 Individuel refleksion og personlig udvikling Conmoto Ledelsespraksis og læreprocesser CBS Faglig dybde og ledelsesfaglig perspektivering Fra læring til handling Fra teori til læring Fra handling til resultat Fra resultat til refleksion

13 Arbejdsrytme i et halvår
Chef sparring Opgavesparring i netværksgrupper (LUP 2) Projektopgave i netværksgrupper (LUP 1) Samling 1 2 dage Samling 2 Samling 3 Key Note forelæsning & ledelsesworkshop af udviklingsaftalen Status og revision Coachingsamtaler om adfærd Chefsamtaler om resultater og værdi Coaching Samlinger Netværk

14 Kontakt gerne Projektleder Ulla Koch Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen Center for HR H.C. Andersens Boulevard 25, 2. sal 1553 København V tlf.:


Download ppt "Lederskab København."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google