Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et frivillighedssted og dets muligheder Frederikssund Mandag d. 19. oktober 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et frivillighedssted og dets muligheder Frederikssund Mandag d. 19. oktober 2009."— Præsentationens transcript:

1 Et frivillighedssted og dets muligheder Frederikssund Mandag d. 19. oktober 2009

2 Et frivilligcenter Formidling Foreningsservice Opstart af nye projekter Dannelse af lokale Netværk Borgerinformation ------ Selvhjælpsgrupper Kommune Forening Borger

3 Frivilligcenter Græsted

4 Eksempler på service Idé-udvikling  Kontakt til mulige samarbejdspartnere  Hjælp til annoncering  Lån / anskaffelse af lokaler  Kaffe / te m.v. til de første arrangementer  Betaling af foredragsholdere  Udarbejdelse af materiale ( foldere, løbesedler m.v.)  Kurser  Anskaffelse af materialer ( bøger, pjecer, film m.v.)  Synliggørelse  Udarbejdelse af ansøgninger om økonomisk støtte Hvad har I brug for?

5 Frivilligcenter Græsteds organisering Medlemsbaseret forening p.t. 302 medlemmer fordelt på 234 enkeltpersoner og 68 grupper / foreninger / organisationer Bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Kommunen har en bestyrelsespost Daglig ledelse: Koordinator, fuld tid, lønnet Øvrige ansatte : 1 fleksjob-ansat Herudover: Personer i jobtræning, praktik o.l. Frivillige som varetager særlige opgaver i huset

6 Hvilken glæde har foreningerne af hinanden? Fælles mødested = muligheder for samarbejde Fælles tema-samarbejde Fælles Kurser – På kursus sammen Fælles arrangementer: Kulturnat – Ældremesse - Foreningsmesse Kende hinanden-møder – fra konkurrenter til kollegaer Møder mellem foreningerne og nøglepersoner fra kommunen Blad Idébank Hvilke idéer har I til aktiviteter til fælles glæde?

7 Opgaver i et frivillighedshus Værtsfunktion: –Bemande huset –Udarbejde arbejdsplan og oversigt over lokale-udlån –Tage imod brugerne og vise dem til rette –Udlevering og registrering af nøgler, alarmkoder, husregler m.v. –Oplysning og praktisk hjælp til borgere, som vil udføre frivilligt arbejde eller være med i aktiviteter. –Opbygge og vedligeholde lokalkendskab til Frederikssund kommunes mange frivillige foreninger. Foreningsvejviser? –Yde hjælp og service: Sekretariatsfunktioner, IT på brugerniveau, lokaleudlån m.v. –Oprydning og rengøring Andre opgaver?

8 Støtte til husets frivillige Overordnet ansvar og koordinering Rekruttering til huset Instruktion og uddannelse Frivilligpleje ”Supervision”- støtte Hvem tager sig af det?

9 Organisering Bestyrelse ? Brugerråd ? Findes der modeller, man kan læne sig op ad?

10 Hvad skal der til for at det lykkes - eller Hvad giver ildsjælene næring? Tydelighed Anerkendelse En fornuftig balance mellem lyst og pligt Sikkerhed for at de frivillige ikke føler sig misbrugt.

11 Plan for det videre forløb: Arbejdsgruppe

12 Indtægter Resultat 2008Budget 2009 §18 midler fra Gribskov kommune350.000362.000 Socialministeriet, PUF-midler275.000 Kursusmidler, Kontaktudvalget052.000 Overhead / honorar20.0000 Genbrugsbutikken65.000 Kopiering m.v.45.00040.000 Medlemskontingent14.000 Satshonorar104.0000 Diverse enkeltindtægter37.000 Indtægter i alt910.000808.000 Regnskab 2008 og budget 2009 for Frivilligcenter Græsted

13 UdgifterForbrug 2008Budget 2009 Løn Bente L + Jan netto505.000515.000 Honorar12.00010.000 Kurser m.v.8.00060.000 Tjenestekørsel20.00025.000 Lokaleudgifter81.00085.000 Drift (Materiale- og kommunikationsudgifter)34.00040.000 Adm. Back-up m.v.12.0008.000 Aktivitetetsudgifter117.000110.000 Ekstra udgifter til blad010.000 Ekstra udgifter til forsikring0 10.000 I alt789.000873.000 Forventede resultat 2009: 808.000 – 873.000 = - 65.000


Download ppt "Et frivillighedssted og dets muligheder Frederikssund Mandag d. 19. oktober 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google