Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overvejelser for bestyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overvejelser for bestyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Overvejelser for bestyrelsen
Typisk organisationsstruktur for en golfklub med få medlemmer. Bestyrelsen ansætter og har ledelsesmæssigt ansvar over sekretær, restauratør, greenkeeper og pro. Både forening og forretning referere direkte til bestyrelsen. En centralt organiseret virksomhed, hvor bestyrelsen er omdrejningspunkt i såvel drift, problemløsning og strategiudvikling. Bestyrelsesmedlemmerne sidder typisk som udvalgsformænd i et eller flere udvalg. Generalforsamling Faldgrupper Bestyrelsen er dybt bundet i driftsopgaver og har derfor ikke tid og kræfter til at udarbejde visioner og strategier for virksomhedens fremtid. Svært at få en horisontal kommunikation på tværs af de forskellige udvalg. Bestyrelse Sekre tær Restau ratør Green keeper Pro Ansat Ansat Ansat Ansat Elite udvalg Begynder udvalg Bane udvalg Bane service HCP udvalg Sponsor udvalg IT udvalg Turneringsudvalg Junior udvalg Hus udvalg Blad udvalg Herre klub Dame klub Senior klub Forening Forretning

2 Overvejelser for bestyrelsen
Rollen for denne type forretningsfører er ledelse og ansvar for sekretariatet. Bestyrelsen ansætter og har ledelsesmæssigt ansvar over forretningsfører, restauratør, greenkeeper og pro. Både forening og forretning referere direkte til bestyrelsen. En centralt organiseret virksomhed, hvor bestyrelsen er omdrejningspunkt i såvel drift, problemløsning og strategi udvikling. Bestyrelsesmedlemmerne sidder typisk som udvalgsmedlemmer eller overordnet i sport, service og kommunikation. Generalforsamling Faldgrupper Bestyrelsen er dybt bundet i driftsopgaver og har derfor ikke tid og kræfter til at udarbejde visioner og strategier for virksomhedens fremtid. Kræver en god kommunikation mellem forretning og forening som skal udføres af bestyrelsen. Bestyrelse Sekretariats Chef Restau ratør Green keeper Pro Ansat Ansat Ansat Ansat Sport Service Kommunikation Turneringsudvalg Junior udvalg Elite Klubber i klubben HCP Bane service Hus Begynder IT Sponsor Blad Forening Forretning

3 Overvejelser for bestyrelsen
Denne type forretningsfører ansætter og har dagligledelse af såvel sekretariat som andre ansatte i virksomheden. En organisationsform som typisk findes i en mellemstor golfklub. Bestyrelsen afgiver delvist ansvar og fungerer dermed i større grad som et politisk organ der koncentrerer sig omkring strategier og visioner. Bestyrelsen føler at det politiske og strategiske arbejde er overkommeligt i forhold til stadig at tage del i driftsopgaver og løsning af problemstillinger. Bestyrelsen har det ledelsesmæssige ansvar over for udvalg og klubber i klubben. Enkelte bestyrelsesmedlemmerne har typisk en rolle som udvalgsmedlem eller overordnet i sport, service og kommunikation. Generalforsamling Faldgrupper En delvis afgivelse af ansvar samt delvis overgang fra driftsopgaver til strategiudvikling kan være en svær balance. Kræver en god kommunikation mellem forretning og forening som skal udføres af bestyrelsen. Nødvendigt med en klar og accepteret forretningsorden. Bestyrelse Forretnings fører Restau ratør Sekre tær Green keeper Pro Ansat Sport Service Kommunikation Turneringsudvalg Junior udvalg Elite Klubber i klubben HCP Bane service Hus Begynder IT Sponsor Blad Forening Forretning

4 Overvejelser for bestyrelsen
Manageren/direktøren er dagligleder af såvel forening som forretning og har ansvaret for at bestyrelsens virksomhedsplan bliver ført ud i livet. Bestyrelsen afgiver ansvar og fungerer dermed som et politisk organ der koncentrerer sig omkring strategier og visioner. Bestyrelsen skal stille sig selv det spørgsmål om man er klar til at afgive ansvar? Bestyrelsen skal være klar til adfærdsændring fra drift til politik. Visioner og idéer er et fast punkt ved bestyrelsesmøderne. En decentral styring af organisationen hvor udvalg og afdelinger arbejder selvstændigt med egne budgetter, mål og handlingsplaner. Bestyrelsesmedlemmerne er typisk repræsenteret med 2 medlemmer i sport, service og kommunikation. Generalforsamling Faldgrupper Det kræver en dygtig manager/direktør at være omdrejningspunkt og central person over for både forretning og forening. Det kræves at bestyrelsen er afklarede og overholder kommandovejene i forhold til kommunikation over for både udvalg, medlemmer og ansatte. Nødvendigt med en klar og accepteret forretningsorden. Bestyrelse Manager/Direktør Sekre tær Restau ratør Green keeper Pro Ansat Ansat Ansat Ansat Sport Service Kommunikation Turneringsudvalg Junior udvalg Elite Klubber i klubben HCP Bane service Hus Begynder IT Sponsor Blad Forening Forretning

5 Bestyrelsen skal være klar til at afgive driften
Manager har personaleansvar for alle områder Bestyrelsen skal være klar til adfærdsændring Overgang fra drift til politik. Politisk organ Mange medlemmer Decentralisering Bestyrelsen afgiver delvist driften Forretningsfører har personaleansvar over for hele forretningen og dens ansatte Vigtigt med klar forretningsorden Bestyrelsen delvist involveret i udvalgsarbejdet Bestyrelsen ansætter og har personaleansvar over for alle ansatte i virksomheden Forretningsføreren er ansvarlig over for sekretariatet Bestyrelsesmedlemmerne sidder typisk som udvalgsmedlemmer eller overordnet i sport, service og kommunikation. Centralisering Drifts opgaver medlemmer


Download ppt "Overvejelser for bestyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google