Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturer og værdier i det palliative felt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturer og værdier i det palliative felt"— Præsentationens transcript:

1 Kulturer og værdier i det palliative felt
Årsmøde Fagligt selskab for palliationssygeplejersker September 2014 Lisbet Due Madsen Hospiceleder Arresødal Hospice Lisbet Due Madsen 2014

2 Kulturer og værdier i det palliative felt
Er der noget særegent ved kulturer og værdier i det palliative felt? Eller? Lisbet Due Madsen 2014

3 Kulturer og værdier i det palliative felt
Kultur er oprindeligt latin og betyder dyrkning Tre betydninger 1. noget man har 2. noget man er 3. noget man gør noget ved (Vikipedia) Lisbet Due Madsen 2014

4 Kulturer og værdier i det palliative felt
Kultur som en skabelse af mening ud fra de værdier, der er på spil i en given gruppe. Hele tiden i bevægelse Hele tiden under forandring Lisbet Due Madsen 2014

5 Kulturer og værdier i det palliative felt
Kultur som indhold At forstå verden på en bestemt måde Lisbet Due Madsen 2014

6 Kulturer og værdier i det palliative felt
Kultur som en proces Måden at forstå verden på udfordres til stadighed Lisbet Due Madsen 2014

7 Kulturer og værdier i det palliative felt
Vi er alle både Kulturbærere og Kultur skabere (væksthus for ledelse) Lisbet Due Madsen 2014

8 Kulturer og værdier i det palliative felt
Hvad er opgaven? Lisbet Due Madsen 2014

9 Kulturer og værdier i det palliative felt
"Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art". SST 2012 Lisbet Due Madsen 2014

10 Kulturer og værdier i det palliative felt
Den palliative indsats - tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer - bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces - tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden - integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter - tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden - tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet - anvender en tværfaglig teambaseret tilgang (SST 2011) Lisbet Due Madsen 2014

11 Kulturer og værdier i det palliative felt
Anerkendelse af forskellighed Anerkendelse af lighed Lisbet Due Madsen 2014

12 Kulturer og værdier i det palliative felt
Konflikter udvikler tunnelsyn Vurder konflikter Hvis du møder op i morgen og erfarer at konflikten er løst, hvad er det første kendetegn du så vil opdage? Lisbet Due Madsen 2014

13 Kulturer og værdier i det palliative felt
Balancer i organisationen Mange konflikter stammer måske fra de samtaler der aldrig finder sted (Marianne Søgaard-Richter; selvstændig indefor HR) Lisbet Due Madsen 2014

14 Kulturer og værdier i det palliative felt
Samspil med ledelsen Uformel ledelse? Lisbet Due Madsen 2014

15 Kulturer og værdier i det palliative felt
Fortsæt Tålmodighed (Lederweb) Lisbet Due Madsen 2014

16 Kulturer og værdier i det palliative felt
Hvad er opgaven? Lisbet Due Madsen 2014

17 Kulturer og værdier i det palliative felt
"Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art". SST 2012 Lisbet Due Madsen 2014

18 Kulturer og værdier i det palliative felt
Den palliative indsats - tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer - bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces - tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden - integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter - tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden - tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet - anvender en tværfaglig teambaseret tilgang (SST 2011) Lisbet Due Madsen 2014

19 Kulturer og værdier i det palliative felt
Feedback som rutine Åbenhed Ærlighed Øjenkontakt Lisbet Due Madsen 2014

20 Kulturer og værdier i det palliative felt
Fortæl den gode historie Fejring Lisbet Due Madsen 2014

21 Kulturer og værdier i det palliative felt
Kultur Dynamisk proces Altid i bevægelse Lisbet Due Madsen 2014

22 Kulturer og værdier i det palliative felt
Idealer – virkelighed Idealer kan fastholdes så virkeligheden ikke ses? Virkeligheden kan fastholdes til idealerne forsvinder? Kan det mon lade sig gøre at fastholde idealer og samtidig forholde sig til virkeligheden? OPGAVEN!

23 Kulturer og værdier i det palliative felt
Det palliative felt består af forskellige mennesker med forskellige personligheder Hvor man er udleveret til hinanden, erkender sympati og antipati, erkender at nogle er utroligt dygtige, andre ikke så dygtige, vedgår irritation og medfølelse osv. osv

24 Kulturer og værdier i det palliative felt
Arbejdsfællesskabet som en familie Hvilke billeder dukker op? - gensidighed - tryghed - fællesskab Eller - skænderier - misundelse - kamp om opmærksomhed 24

25 Kulturer og værdier i det palliative felt
Særligt udsatte Arbejder for en vigtig sag! Tæt på lidelsen Tæt på døden Tæt på sorgen Lisbet Due Madsen 2014

26 Kulturer og værdier i det palliative felt
Sårbarhed Magtesløshed Lade sig berøre Ægthed og ærlighed Lisbet Due Madsen 2014

27 Kulturer og værdier i det palliative felt
Erfaring: I livets tøffeste stunder trenger vi mer kjærlighet enn kunnskap, Samvær og fellesskap mer enn synspunkter og forklaringer (P.A.Dahl) Lisbet Due Madsen 2014

28 Kulturer og værdier i det palliative felt
Hvem er jeg? Opvækst Skolegang ”Historie” – tiden, økonomi Religion Rollemodeller Uddannelse og erfaring Omgivelser – medier Lisbet Due Madsen 2014 28

29 Kulturer og værdier i det palliative felt
Værdier Er vigtige for os Er det vi vil stå for Er det som vi strækker os efter Driver os mod visionen Hjælper os med at tage beslutninger og vælge adfærd i hverdagen Er både fyrtårn og ledestjerne Er stabile i en uforudsigelig og urolig tid (Marie Aakre) Lisbet Due Madsen 2014

30 Kulturer og værdier i det palliative felt
Helhed Faglighed Medmenneskelighed Dialog Dristighed Respekt Tillid Fundet på forskellige websider indenfor den palliative indsats Engagement Nærvær Unik Ansvar Rummelighed Lisbet Due Madsen 2014

31 Kulturer og værdier i det palliative felt
Det blikket du bliver sett med hele tida, blir liksom ditt eget indre blikket på deg sjøl (Sagt af en norsk fængselsfange) Lisbet Due Madsen 2014

32 Kulturer og værdier i det palliative felt
Forlad mig ikke Hjælp mig Lyt til mig (Cicely Saunders) Lisbet Due Madsen 2014

33 Kulturer og værdier i det palliative felt
Hvad gør min tilværelse meningsfuld? Hvad er mine håb? Hvordan ønsker jeg at blive mødt? Hvordan forholder jeg mig til mine medmennesker? Hvad gør jeg med mine oplevelser i mødet med døende mennesker? Lisbet Due Madsen 2014 33

34 Kulturer og værdier i det palliative felt
Hvilke værdier er de bærende, der hvor du arbejder? Hvilken kultur er kendetegnet for det sted du arbejder? Lisbet Due Madsen 2014

35 Kulturer og værdier i det palliative felt
Er det anderledes at arbejde med døende mennesker end ……? Hvilke problemstillinger hos døende mennesker er evt. anderledes? Lisbet Due Madsen 2014

36 Kulturer og værdier i det palliative felt
Forlad mig ikke Hjælp mig Lyt til mig (Cicely Saunders) Lisbet Due Madsen 2014


Download ppt "Kulturer og værdier i det palliative felt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google