Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysik/kemi – hvad er det?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysik/kemi – hvad er det?"— Præsentationens transcript:

1 Fysik/kemi – hvad er det?

2

3 Plan Indhold Arbejdsformer Udfordringer i fremtidens skole
Samarbejdet med de andre fag

4 Slutmålene Fysikkens og kemiens verden
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktionsprocessers belastning af miljøet beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet.

5 Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven.

6 Udfordringer i fremtidens skole
Faglighedsbegrebet: snævert eller bredt? Målstyring eller målorienteret undervisning Evalueringskulturen Team samarbejdet Dilemma: strukturelle forhold >< arbejdsformer Samarbejdet med de andre naturfag

7

8 Lokalitet: En svinefarm
Delemner Fagligt indhold Biologi Geografi Kemi Fysik Produktion af svin Energiomsætning og fødeudnyttelse Demografi, infrastruktur, erhvervsfordeling, udvikling indenfor landbrug, landbrugsformer, EU Dyrevelfærd Metoder til vurdering af dyrevelfærd, dyreadfærd EU Frilandsgrise/staldgrise, effekt på nedsivning, eksempler på elektronisk styring i staldene Svinekød Ernæring Madkemi Resistensudvikling hos bakterier Mikrobiologi og patologi Pesticidrester i fødevarer Toksikologi, fødekæder Toksikologi Transport af husdyrgødning til vandmiljøet og effekt på vandmiljøet Ferskvandsøkologi, marinøkologi Hydrologi, fosforkredsløb, kvælstoffets kredsløb, Kvælstofforbindelser, ioner, salte, opløselighed, organiske forbindelser Effekt på overdrev Terrestrisk planteøkologi Transport af kvælstof-aerosol Forskelle på sårbarheden ved forskellige jordbundstyper Jordbund, istidsaflejringer jordbundsanalyser Stofomsætning, fotosyntese Bæredygtig produktion Økologi Globale miljøproblemer, økonomi, import/eksport, EU Positionsbestemt dyrkning (Gødning af marker) GPS (Markstyring på computer) Forsuring, gødningssalte GPS, trådløs kommunikation


Download ppt "Fysik/kemi – hvad er det?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google