Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference om styring af specialundervisning og inklusion, 4. oktober 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference om styring af specialundervisning og inklusion, 4. oktober 2010."— Præsentationens transcript:

1 Konference om styring af specialundervisning og inklusion, 4. oktober 2010

2 Horsens Kommune Antal indbyggere: 80.102 21 folkeskoler (heraf ét 10.klassescenter)8677 elever Specialklasser 264 elever Taleklasser 24 pladser ADHD/autismespektrumsforstyrrelser 125 pladser Generelle indlæringsvanskeligheder 99 pladser Læseklasser 16 pladser 2 specialskoler 137 elever Bakkeskolen - heldagsskole ca. 40 pladser Lundagerskolen (psykisk udviklingshæmning)97 pladser (KMD ELEV pr. 05.09.2008)

3 Horsens Kommune Forebyggelse Foregribelse IndgribenBehandling Børn/unge i det almene ”Risiko”-børn/ungeSårbare børn/unge Behovsbørn/unge Tiltag/indsats Gråzone Målgruppe/fokus Specialpædagogisk bistandUndervisningsdifferentiering, holddeling

4 Hvad gør vi i Horsens? Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte

5 Hvad gør vi i Horsens? Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte Relativt få elever modtager special- undervisning

6 Hvad gør vi i Horsens? Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte

7 Hvad gør vi i Horsens? Videncentre Formålet med de kommunale videncentre er at kvalificere indsatsen indenfor det givne område, samt at styrke kompetencerne hos medarbejderne på folkeskoler og institutioner. Videncentrenes funktioner består blandt andet i at: kvalificere skolernes ressourcecentre og deres handlemuligheder holde sig opdateret med sidst nye viden på det relevante faglige felt medvirke til uddannelse af Horsens Kommunes personale vejlede og rådgive lærere kvalificere VIS-udvalgets beslutninger Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte

8 Hvad gør vi i Horsens? Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte Videncentre Videncentrene kan ikke: tage beslutninger om segregerende tilbud varetage specialundervisning, men kan benyttes som rådgivende instans i forhold til dette såfremt der er tale om inkluderende tilbud henvise til særlig pædagogisk bistand

9 Hvad gør vi i Horsens? Ressourcecentre Fra Til Specialcenter Ressourcecenter Beskrivelse af vanskeligheder Beskrivelse af udviklingsmuligheder Kompensation Udvikling Særlig Almen Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte Kvalificering af skolens lokale støttesystemer

10 Hvad gør vi i Horsens? Ressourcecentre Skal være skolens: Faglige forum Interne videncentre Afgørende faktor for inklusion Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte

11 Hvad gør vi i Horsens? Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte

12 Hvad gør vi i Horsens? Projekt IT-støtte i almenundervisningen  Projektet søger at gøre IT-støtte til et alment redskab for alle elever, alle lærere, i alle fag og på alle skoler – en fælles koordineret kommunal indsats. Projektet søger at tænke IT som et alment og aktivt inkluderende redskab – et redskab der gennem indlejringen i det almene læringssyn ligestiller alle elevers adgang til læring Opkvalificering af alle lærere Lokale tovholdere og ressourcepersoner (empowerment) Udbredelse af specialiseret viden til almenundervisningen Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte

13 Hvad gør vi i Horsens? Udvidet skoledag Inklusionsfremmende støttestrukturer IT-støtte

14 Måske på rette vej, men bestemt ikke i mål Indsatsområder: Inklusion må italesættes En fælles definition og forståelse af inklusion Er det nok eleven blot et tilstede i almenklassen? Nej Fire faktorer skal være tilstede for at der reelt er tale om inklusion: 1. Fysisk tilstedeværelse i 'sin‘ lokale institution 2. Accept og anerkendelse fra institutionens medarbejdere og øvrige børn 3. Aktiv deltagelse i fællesskabets aktiviteter 4. Rum for positiv selvudvikling (fagligt, socialt og personlighedsmæssigt) (Farrel 2002)

15 Måske på rette vej, men bestemt ikke i mål Indsatsområder: Almenundervisningen skal til debat Hvad er og hvad er ikke almenundervisning? Øgede kompetencer = øget inklusion afmagt medfører eksklusion der skal investeres i inklusion

16 Måske på rette vej, men bestemt ikke i mål Indsatsområder: Eksplicit styring - inklusionsfremmende styringsmodel

17 Indsatsområder: Eksplicit styring inklusionsfremmende styringsmodel Stæreklasse-effekten kan styres Måske på rette vej, men bestemt ikke i mål

18 Spørgsmål? Hvordan sikrer vi at det pædagogiske personale ikke ekskluderer i afmagt? Hvordan udfordrer vi fællesskabet i klasserne? i forældregrupperne? Hvordan sikrer vi af styringsmodellerne på de decentrale enheder opleves som gennemsigtige og retfærdige?


Download ppt "Konference om styring af specialundervisning og inklusion, 4. oktober 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google