Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styrket inklusion i Kerteminde Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styrket inklusion i Kerteminde Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Styrket inklusion i Kerteminde Kommune
”En inkluderende skole – er en skole, hvor alle elever oplever sig selv og hinanden som en naturlig del af det fællesskab, som skolen repræsenterer. Hver elev oplever at bidrage aktivt til skabelsen af det fællesskab, der er på skolen. Hver elev bidrager på sin måde, - alle elever gør ikke det samme hele tiden” Rasmus Alenkær

2 Kvalitativ inklusion Fokus på kvaliteten af det udbytte eleven opnår af undervisningen. Fysisk inklusion Social inklusion Faglig inklusion Alle er specielle Der er ikke nogen, der skal inkluderes mere end andre

3 En inkluderende skole er først inkluderende, når eleverne oplever at være inkluderet. En inkluderet elev Befinder sig fysisk godt Oplever anerkendelse og har et socialt tilhørsforhold Udfordres fagligt og udvikler sig

4 De tre inklusionscirkler

5 Fysisk inklusion Eleven møder veludhvilet hver dag og til tiden
Eleven oplever skolens lokaler som fysisk behagelige Skolens møbler er afstemt med elevens fysiologiske behov Eleven har mulighed for at lære flere forskellige steder, afhængigt af opgave, læringsstil og samarbejdsbehov Eleven oplever skolen som et roligt sted, hvor man kan fordybe sig i undervisning og læring Eleven bruger pauserne til at lade op í med både bevægelse og hvile Eleven får sund mad og drikke i løbet af hele skoledagen

6 Social inklusion Eleven deltager aktivt sammen med sine jævnaldrende i frikvartersaktiviteter og fælles samlinger Eleven har værdi i fællesskabet Der tales åbent og informativt om elevens handicap/eller særlige behov Der arbejdes målrettet med elevens trivsel i det sociale fællesskab Elevens forældre er involveret i skolens aktiviteter

7 Faglig inklusion Det faglige arbejde er organiseret således, at eleven kan bidrage aktivt, værdifuldt og få succes Det faglige indhold giver mening for eleven Eleven er i stand til at stille spørgsmål og begå fejl, uden at dette udstiller eleven eller giver anledning til drillerier fra jævnaldrende Instruktioner og beskeder er tilpasset elevens behov og forudsætninger Evt. særlig støtte gives målrettet, koordineret og på en sådan måde, at den ikke forhindrer elevens deltagelse i fælles aktiviteter

8 De tre inklusionscirkler

9 Kvalitativ inklusion Inklusionsudvikling bliver til skoleudvikling
Når der er: Mindre fokus på rammer mere fokus på indhold Fokus på at skolen tilpasser sig målgruppens behov Fokus på kreativitet, nytænkning, socialt ansvar Der er masser af muligheder det gælder bare om at vi sammen tager udfordringen op!

10 Vælge 2 forældrerepræsentanter!
Opgave! Vælge 2 forældrerepræsentanter! Rolle: Være medspillere til forældrene i klassen Være drivkraften i forældrearbejdet i klassen Italesætte formålet med inklusion over for de øvrige forældre i klassen Motivere forældrene i klassen til at indgå i arbejdet med at udvikle og fremme inklusionsarbejdet i klassen Være sparringspartnere til skolebestyrelsen og ledelsen på skolen Opgaver: Deltage i møder med skolebestyrelsen og ledelse, hvor de bliver orienteret og klædt på til arbejdet Planlægge og gennemføre forældrearrangementer Stå til rådighed for forældrene i klassen, når der er spørgsmål og ideer til inklusionsarbejdet


Download ppt "Styrket inklusion i Kerteminde Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google