Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fællemødet 1. årgang - 09. januar 2013. Kl. 15.00Velkomst v/ praktikkoordinator Thomas Thorning Kl. 15.10Mødet med skolen set fra praktiklæreren? Praktiklærer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fællemødet 1. årgang - 09. januar 2013. Kl. 15.00Velkomst v/ praktikkoordinator Thomas Thorning Kl. 15.10Mødet med skolen set fra praktiklæreren? Praktiklærer."— Præsentationens transcript:

1 Fællemødet 1. årgang - 09. januar 2013

2 Kl. 15.00Velkomst v/ praktikkoordinator Thomas Thorning Kl. 15.10Mødet med skolen set fra praktiklæreren? Praktiklærer Lone Kjær, Åkjærskolen. Kl. 15.40Praktikforberedelse og / -efterbehandling på læreruddannelsen: Hvordan klæder vi de studerende på til opgaven? Lektor Kristian Horslund fra LU i Skive. Kl. 16.00 - 17.00 Den konkrete praktikplanlægning? Studerende og praktiklærere starter på planlægningen af den kommende praktik: skema, placering af vejledningstimer, de konkrete undervisningsopgaver, planlægningsovervejelser, forventninger og aktuelle forhold. Program

3 Praktik – identitet, mål, CKF og indhold

4 Praktikkens mål Uddrag fra praktikken mål: Læs selv videre…

5 Praktikkens CKF

6 Praktikkens indhold

7 Model for praktiksamarbejdet

8  Trepartsamtalen: Er en drøftelse mellem en praktikgruppe, en praktiklærer og en seminarielærer og foregår på praktikskolen.  Hvornår: Trepartssamtalen foregår i løbet af de studerendes praktik, og den kan med fordel placeres i midten af praktikforløbet. De studerende kontakter såvel praktiklæreren, som seminarielæreren m.h.t. tidspunkt for afholdelse af trepartssamtalen.  Varighed: 2 x 45 minutter.  Dagsorden: De studerende laver dagsorden for mødet i samråd med deres praktiklærer og seminarielærer.  Ordstyrer: Praktiklæreren har ordstyrerfunktionen.  Udgangspunktet: Et eller flere konkrete problemer eller problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb, men også med inddragelse af praktikkens fokusområder fra praktikforberedelsen.  Intentionen: De tre parter bringes sammen, fordi de i kraft af deres forskellige udgangspunkter kan kvalificere forståelsen af den eller de problemstillinger, der er sat fokus på.  Det, der er vigtigt for såvel seminarielærer, praktiklærer som studerende, er at udvikle et fælles sprog, der kan skabe afstand til - og forståelse for – egen undervisning, at koble teori og praksis og derved kvalificere såvel analyse af, som de konkrete praktisk/pædagogiske handlinger i forhold til professionens udfordringer. Trepartsamtalen

9 Bedømmelsen

10 Lærerens opgave og ansvar  Udviser interesse for og begyndende færdighed i at indgå i kommunikation med klassen og den enkelte elev  Udviser en adfærd og en etik, der er forenelig med læreropgaven Elevforudsætninger  Udviser interesse for og begyndende færdighed i at indgå i samtale om og vurdering af elevernes forudsætningers betydning for lærerens arbejde Ledelse og udviklings af klassens sociale liv og læringsmiljø  Udviser opmærksomhed over for og evne til at tage lærerrollen på sig som leder af klassens fællesskab  Udviser interesse for og evne til at forhold sig til klassens sociale liv  Udviser interesse for og begyndende færdighed i at opfatte det, der sker i en gruppe og i at skabe gode omsorgs - og læringssituationer for elever Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning  Udviser begyndende færdighed i og vilje til at planlægge og forestå mindre undervisningssekvenser  Udviser interesse i, evne og vilje til at tilegne sig nødvendige og praktiske færdigheder  Udviser indsigt i folkeskolens formål og øvrige bestemmelser herunder mål og CKF for skolefagene  Har kendskab til anvendte evalueringsformer på praktikskolen Evaluering af elevernes læring  Udviser interesse for og begyndende færdighed i at indgå i samtale om og vurdering af undervisning og elevernes læring Samarbejde med elever, kolleger og andre ressourcepersoner  Udviser kendskab til og begyndende færdighed i at indgå i samarbejde med elever og kolleger  Har kendskab til skole – hjemsamarbejde og samarbejdet med ressourcepersoner på praktikskolen Beskrivelse, analyse, vurdering  Udviser begyndende færdighed i at beskrive, analysere og vurdere konkrete observationer  Er opmærksom på betydningen af et professionsfagligt sprog i beskrivelsen af undervisning, elevernes læring og adfærd  Udviser evne og vilje til at udvikle en bevidst og reflekteret holdning til egen og andres praksis Vejledende bedømmelseskriterier

11  Oplæg  Følgebreve  Praktikkens mål, CKF og Indhold  Vejledende bedømmelseskriterier  Etc. SE: www.viauc.dk/laereriskive Se studienet – hjemmeside


Download ppt "Fællemødet 1. årgang - 09. januar 2013. Kl. 15.00Velkomst v/ praktikkoordinator Thomas Thorning Kl. 15.10Mødet med skolen set fra praktiklæreren? Praktiklærer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google