Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens ide og mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens ide og mål"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens ide og mål
14. Budgettering Økonomistyring Virksomhedens ide og mål Budget- tering Budget- kontrol Registre- ring Regn- skab

2 14. Budgettering Budgettets formål Budgetbegrebet Budgettets formål
Et budget er en beskrivelse af forventningerne til en fremtidig periodes økonomi (indtjening og likviditet). Budgettets formål En samlet vurdering af indtjening og likviditet for den kommende periode Tvinger medarbejderne til at finde alternative løsninger Sikrer en koordinering af virksomhedens aktiviteter Middel til at delegerer beslutningsretten Kontrolgrundlag. Budgettets bestanddele Resultatbudget Likviditetsbudget Balancebudget (ikke pensum).

3 14. Budgettering Budgetproceduren DEN PASSIVE BUDGETFASE Regnskab og
statistik for det forløbne år Ændringer i eksterne forudsætninger Ændringer i interne forudsætninger Samfundsøkonomi Lovgivning Kundegrundlag Konkurrencesituation Leverandører m.m. Allerede trufne beslutninger om aktivitet, kapacitet mv. Foreløbigt resultatbudget for det kommende år

4 Vurdering af resultat-
14. Budgettering Budgetproceduren DEN AKTIVE BUDGETFASE Ideformulering og økonomisk konse- kvensbeskrivelse Forslag til resultatbudget Forslag til likviditetsbudget Vurdering af resultat- og likviditetsbudget Budgetteret balance Vedtaget totalbudget

5 14. Budgettering Aktivitetsbudgettering Aktivitetsbudgettering
Direkte aktivitetsbudgettering Begrænset antal produkter i sortimentet Der budgetteres for hvert produkt: Salgspris Afsætning VE Evt. markedsføringsindsats Indirekte aktivitetsbudgettering Stort antal produkter i sortimentet Der budgetteres for varegrupper eller for virksomheden i alt Gennemsnitlig ændring i salgspriser Gennemsnitlig ændring i afsætning Gennemsnitlig ændring i VE

6 Aktivitetsbudget for 20x4
14. Budgettering Direkte aktivitetsbudgettering - eksempel Aktivitetsbudget for 20x4 Salgspris Salgsfremmende omk. Afsætning Kr Kr 8.000 stk. Kostpris Salgsprovision VE kr. 74 kr. 6 Kr. 80 Nettoomsætning -Variable omkostninger Dækningsbidrag -Salgsfremmende omk. Markedsføringsbidrag 8.000 stk. a kr. 150 kr 8.000 stk. a kr. 80 kr kr kr kr

7 Aktivitetsbudget for 20x5 i 1.000 kr.
14. Budgettering Indirekte aktivitetsbudgettering - eksempel Budgetforudsætninger Salgspriserne forventes i gennemsnit at stige med 4% Kostpriserne forventes i gennemsnit at stige med 8% Afsætningen forventes i gennemsnit at stige med 5% Regnskab 20x3 1.000 kr. Ændring Ændring i pris i mængde Budget 20x4 Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste x 1,04 x 1,05 x 1,08 x 1,05 Aktivitetsbudget for 20x5 i kr. Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste 1.638 1.134 504

8 14. Budgettering Budgettets bestanddele Resultatbudget
Budgetudarbejdelse Budgettets bestanddele Resultatbudget Viser de forventede indtægter, omkostninger og resultat for en periode Likviditetsbudget Viser de forventede ind- og udbetalinger samt den samlede likviditetsvirkning for en periode Balancebudget (ikke pensum) Afstemning

9 Resultatbudget for 20x8 i 1.000 kr.
14. Budgettering Budgetudarbejdelse – eksempel resultatbudget handelsvirksomhed Resultatbudget for 20x8 i kr. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. I alt Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste - Salgsprovision Dækningsbidrag - Salgsfremmende omkostninger Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivning på inventar Resultat før renter Renteomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat 6.000 4.455 1.545 300 1.245 225 1.020 600 420 100 320 50 270 24.000 17.820 6.180 1.200 4.980 900 4.080 2.400 1.680 400 1.280 200 1.080 302 778

10 Likviditetsbudget for 20x8 i 1.000 kr.
14. Budgettering Budgetudarbejdelse – eksempel likviditetsbudget handelsvirksomhed Likviditetsbudget for 20x8 i kr. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. Indbetalinger: Varesalg pr. kontant Varesalg pr. 3 måneder I alt Udbetalinger: Varekøb pr. 3 måneder Salgsprovision Salgsfremmende omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Skat af årets resultat Udbytte til aktionærer Samlet likviditetsvirkning Likviditetsreserve primo Likviditetsreserve ultimo 3.000 2.000 5.000 2.975 300 225 600 700 50 25 151 5.026 -26 +200 +174 6.000 4.455 100 200 5.955 +45 +219 150 5.805 +195 +414 5.806 +194 +608


Download ppt "Virksomhedens ide og mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google