Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

20.2 Bidragskalkulation udarbejdet som en efterkalkulation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "20.2 Bidragskalkulation udarbejdet som en efterkalkulation"— Præsentationens transcript:

1 20.2 Bidragskalkulation udarbejdet som en efterkalkulation
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 20.2 Bidragskalkulation udarbejdet som en efterkalkulation
Indholdsfortegnelse Bidragskalkulation (efterkalkulation) Kommentarer til for- og efterkalkulation Kalkulationsfaktor og vejledende udsalgspriser Afslutning

3 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
I afsnit 20.1 opstillede Rikke en forkalkulation på 45 sko. Den var udarbejdet som en bidragskalkulation. Kunden accepterede tilbuddet. Varerne er nu leveret, og Rikke udarbejder en efterkalkulation. Før varen ind-købes og leveres Varen ligger på lager Efter at varen er solgt og leveret Handlens forventede omkost-ninger Forkalkulation Handlens faktiske omkost-ninger Efterkalkulation

4 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Rikke har modtaget købsfakturaer fra de forskellige leverandører i forbindelse med handlen. Oplysninger For-kalkulation Efter-kalkulation ► Indkøbspris pr. par (uden moms) ► Rabat ved køb af 45 par ► Pakning hos grossisten (uden moms) ► Fragt Vejle-Ballerup (med moms) ► Salgsemballage & -fragt (uden moms) kr. 870,00 3 % kr. 300,00 kr. 562,50 kr. 600,00 kr. 865,00 3 % kr. 300,00 kr. 562,50 kr. 500,00

5 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Rikke opstiller efterkalkulationen udarbejdet som en bidragskalkulation, der viser de faktiske omkostninger: Model MODENA, efterkalkulation uden moms (45 par) kr.

6 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Rikke kalkulerer igen med priser uden moms. Se oplysningerne igen. Model MODENA, efterkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 865 38.925,00 – Rabat på 3 %: x 3/100 1.167,75 + Emballage: Pakning hos grossisten 300,00 = Fakturabeløb 38.057,25 + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup 450,00 = Kostpris 38.507,25 + Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt 500,00 = Variable omkostninger 39.007,25 Variable enhedsomk. (VE): Kr ,25 / 45 par 866,83

7 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Ved at sammenligne for- og efterkalkulationen bemærker Rikke, at det ikke gik helt som forventet. Model MODENA, 45 par (i kr.) Forkalkulation Efterkalkulation Indkøbspris: 45 par sko 1.174,50 300,00 39.150,00 38.275,50 450,00 38.725,50 600,00 39.325,50 873,90 38.925,00 1.167,75 300,00 38.057,25 450,00 38.507,25 500,00 39.007,25 866,83 – Rabat på 3 %: + Emballage: = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger: = Kostpris + Øvrige variable omk.: = Variable omkostninger Variable enhedsomk. (VE):

8 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Det gik bedre end forventet, men Rikke gennemgår alligevel kalkulationen linje for linje og finder ud af, at: Model MODENA, 45 par (i kr.) Forkalkulation Efterkalkulation Indkøbspris: 45 par sko 1.174,50 300,00 39.150,00 38.275,50 450,00 38.725,50 600,00 39.325,50 873,90 38.925,00 1.167,75 300,00 38.057,25 450,00 38.507,25 500,00 39.007,25 866,83 – Rabat på 3 %: + Emballage: = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger: = Kostpris + Øvrige variable omk.: = Variable omkostninger Variable enhedsomk. (VE):

9 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Skogrossisten fakturede skoene billigere, da de netop kørte en kampagne på model MODENA. Model MODENA, 45 par (i kr.) Forkalkulation Efterkalkulation Indkøbspris: 45 par sko 1.174,50 300,00 39.150,00 38.275,50 450,00 38.725,50 600,00 39.325,50 873,90 38.925,00 1.167,75 300,00 38.057,25 450,00 38.507,25 500,00 39.007,25 866,83 – Rabat på 3 %: + Emballage: = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger: = Kostpris + Øvrige variable omk.: = Variable omkostninger Variable enhedsomk. (VE):

10 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Det lykkedes Rikke at få en god rabat på salgsemballagen. Model MODENA, 45 par (i kr.) Forkalkulation Efterkalkulation Indkøbspris: 45 par sko 1.174,50 300,00 39.150,00 38.275,50 450,00 38.725,50 600,00 39.325,50 873,90 38.925,00 1.167,75 300,00 38.057,25 450,00 38.507,25 500,00 39.007,25 866,83 – Rabat på 3 %: + Emballage: = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger: = Kostpris + Øvrige variable omk.: = Variable omkostninger Variable enhedsomk. (VE):

11 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Alt i alt blev de faktiske variable enhedsomkostninger kun på kr. 866,83 (i stedet for som budgetteret på kr. 873,90). Model MODENA, 45 par (i kr.) Forkalkulation Efterkalkulation Indkøbspris: 45 par sko 1.174,50 300,00 39.150,00 38.275,50 450,00 38.725,50 600,00 39.325,50 873,90 38.925,00 1.167,75 300,00 38.057,25 450,00 38.507,25 500,00 39.007,25 866,83 – Rabat på 3 %: + Emballage: = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger: = Kostpris + Øvrige variable omk.: = Variable omkostninger Variable enhedsomk. (VE):

12 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Hvis man afgiver mange tilbud og/eller ofte skifter ud i sortimentet, kan det være et stort arbejde at kalkulere. I Eksemplet med model MODENA, viste: ► Efterkalkulationen en indkøbspris på: kr. 865,00 uden moms ► Priskakulationen en salgspris på: kr ,33 med moms . Rikke kan nu beregne en kalkulationsfaktor for model MODENA: = Salgspris med moms Indkøbspris uden moms Kalkulationsfaktor Kalkulationsfaktor MODENA = kr ,33 kr. 865,00 = 1,768

13 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Forestil dig, at Fashion Shoe om 14 dage får en fore- spørgsel på en ny sko, model ROMA fra samme leverandør. = Salgspris med moms Indkøbspris uden moms Kalkulationsfaktor Kalkulationsfaktor MODENA = kr ,33 kr. 865,00 = 1,768 Indkøbspris uden moms ROMA: = kr. 925,00

14 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Ved at bruge kalkulationsfaktoren for MODENA, kan salgsprisen for ROMA nemt beregnes således: = Salgspris med moms Indkøbspris uden moms Kalkulationsfaktor Kalkulationsfaktor MODENA = kr ,33 kr. 865,00 = 1,768 Indkøbspris uden moms ROMA: = kr. 925,00 Salgspris med moms = Indkøbspris x kalkulationsfaktor Salgspris med moms ROMA = = kr. 925,00 x 1,768 kr ,40

15 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Vejledende udsalgspriser. Hvad er en vejledende udsalgspris? I mange brancher bruger man vejledende udsalgspriser. Det betyder ikke, at varen er på udsalg, men at butikkens leverandør af varen stiller forslag til, hvilken pris, butikken bør videresælge varen til. I eksemplet med Fashions sko, model MODENA, kalkulerede Rikke en salgspris på kr ,40. Det viser sig imidlertid, at grossisten har fastsat en vejledende udsalgspris på kr ,00. Grossisten har ikke ret til at bestemme, at Fashion Shoe skal tage kr ,00, men må vejlede butikken til at gøre det.

16 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Vejledende udsalgspriser. Hvad siger konkurrenceloven? En leverandør må ikke forlange, at en forhandler skal videresælge en vare til en bestemt pris. Det er en grov overtrædelse af konkurrenceloven § 6 stk. 7. En leverandør må derimod godt køre med vejledende udsalgspriser, hvis: ► Forhandleren frit kan fastsætte sine egne priser ► Forhandleren frit kan give de rabatter, han vil ► Forhandleren frit kan markedsføre de priser, som han vil, og ► Leverandøren ikke kræver indsigt i de priser/rabatter, som forhandleren tager/giver.

17 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Du har nu lært, at: Udarbejde en bidragskalkulation som en efterkalkulation: Beregne en kalkulationsfaktor: Fakturabeløb – Rabat + Emballage = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger = Kostpris + Øvrige variable omkostninger = Variable omkostninger Kalkulationsfaktor = Salgspris med moms Indkøbspris uden moms Leverandører gerne må vejlede butikkerne til at tage en bestemt pris for en vare. Men de må ikke bestemme det. Skabelon: Kalkulation ved køb i danske kr.

18 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Forkalkulation (afsnit 20.1). Model MODENA, efterkalkulation uden moms (45 par) kr. Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870 1.174,50 300,00 39.150,00 38.275,50 450,00 38.725,50 600,00 39.325,50 873,90 – Rabat på 3 %: x 3/100 + Emballage : Pakning hos grossisten = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup = Kostpris + Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt = Variable omkostninger Variable enhedsomk. (VE): Kr ,50 / 45 par

19 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Oplysninger For-kalkulation Efter-kalkulation ► Indkøbspris pr. par (uden moms) ► Rabat ved køb af 45 par ► Pakning hos grossisten (uden moms) ► Fragt Vejle-Ballerup (med moms) ► Salgsemballage & -fragt (uden moms) kr. 870,00 3 % kr. 300,00 kr. 562,50 kr. 600,00 kr. 865,00 3 % kr. 300,00 kr. 562,50 kr. 500,00

20 20.2 Bidragskalkulation (efterkalkulation)
Oplysninger For-kalkulation Efter-kalkulation ► Indkøbspris pr. par (uden moms) ► Rabat ved køb af 45 par ► Pakning hos grossisten (uden moms) ► Fragt Vejle-Ballerup (med moms) ► Salgsemballage & -fragt (uden moms) kr. 870,00 3 % kr. 300,00 kr. 562,50 kr. 600,00 kr. 865,00 3 % kr. 300,00 kr. 562,50 kr. 500,00

21 20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Salgspris for 1 par sko, Model MODENA kr. Variable enhedsomkostninger (VE) 873,90 + Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90 349,56 = Salgspris uden moms 1.223,46 + 25 % moms 305,87 = Salgspris med moms 1.529,33


Download ppt "20.2 Bidragskalkulation udarbejdet som en efterkalkulation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google