Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Som ledelses instrument

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Som ledelses instrument"— Præsentationens transcript:

1 Som ledelses instrument
budgettering Som ledelses instrument

2 litteratur Schack kap 1-2 Melander 5.1 – 5.7 og appendix B
Andersen og Rohde kap 4 (tidl kap 8)

3 Budgettering - definition
Andersen og Rohde: Et periodisk valg af handlingsprogram ledsaget af en periodisk økonomisk konsekvensprognose Melander En i tid og rum defineret handlingsplan, samt dennes forventede konsekvenser, udtrykt i økonomiske termer og baseret på visse udtrykte forudsætninger gældende for en given periode Lægger vægt på ansvarsområder/organisation/koordinering Udgangspunkt for opfølgning Mål, forudsætninger og handlinger er centrale begreber

4 Budgettet som periodestyringsværktøj
Kapaciteten tilpasses det forventede aktivitetsniveau med hensyntagen til Reversibilitet Variabilitet Altså evt kort sigts flaskehalse Vareanskaffelse kan ske fra lager eller ledig kapacitet Budget som beslutningsforbedrer fordi Tidsmæssig adskillelse mellem beslutning og handling giver mulighed for Bedre tid Flere inddrages Decentralisering gennem politikker/procedurer

5 Budgetopgaver Planlægnings- og dokumentationsværktøj
Delegerings- og kontrolværktøj Organisationsprincip og koordineringsværktøj Motivations- og interaktions skaber Ressourcefordelingsredskab Budgettet bør være offensivt. Det skal opfordre til idéskabelse og handlingsforbedring i en aktiverende og kreativ problemløsningsproces.

6 Budgetelementer Aktivitetsbudget Omkostningsbudget Likviditetsbudget
Statusbudget Eller tværgående Styrende elementer (indsatser 4.3 (tidl 8.3) i A&R) Operative elementer (kvantitative resultater af indsatsen 4.2 (tidl 8.2) i A&R) Påvirket af styrende elementer, omgivelserne og de strategiske rammebetingelser Økonomiske resultatposter (operative elementer i penge)

7 Aktivitetsbudgettet Segmenteret
Ansvarsområde Varegruppe Kundegruppe Indhold pr element (5.1 side i Melander) Mængde Salgspris Variable omkostninger pr art Salgsfremmende omkostninger Og ikke mindst indsatsområder

8 Omkostningsbudgettet
Stykomkostningsbudgettet er indeholdt i aktivitetsbudgettet Kapacitetsomkostningsbudgettet Service og aktivitetsmål afledet af primær aktivitet Evt rammebudget

9 Afledede budgetter Likviditetsbudget Statusbudget

10 Budgettets afvikling (fig 5.5 i Melander)
Deltagere Ledelse områdeansvarlige Koordinerende (øk afd) Faser Målfastlæggelse Forudsætningsudarbejdelse Handlingsplaner Koordinering / afstemning Endelig sammenskrivning og godkendelse Udformning som handlingsstyrende- og opfølgningsinstrument Der kan være loops tilbage i systemet Der kan være et dobbelt forløb. Passivt budget plus aktivt budget

11 Behov for handlingsplan
Adfærdsændring ønskelig Minimumskrav til adfærd væsentlig Ofte tidsnød (udeladelse) Kontrolleret eksperiment Koordinerede handlinger Betinget af usikker ydre omstændighed

12 Udformning af handlingsplan
Direkte handlingsbeskrivelse med tid og sted Procedurer Mål for handlingsmængde (indsats) Mål for handlings effekt (resultat)

13 Passiv budgetfase Situationsanalyse, ventede ændringer i omgivende arbejdsbetingelser og strategiske rammebetingelser Markedsudvikling Kundeadfærdsændringer Inflation Kursudvikling Forventet kapacitetstab til Stilstand reparation Uddannelse Planede kapacitetsudvidelser m.m.m.

14 Aktiv budgetfase Ledelsens direktiver på baggrund af den passive fase
Kreativ decentral handlingsplan udarbejdelse Budgetsammenstilling

15 Budgetopfølgning og -revision
Der sammenlignes ideelt på alle parametre Forudsætninger Præstationer/indtægter (Output) Handlinger (proces) Ressourceforbrug (input) Omkostninger/anskaffelser Der kan evt foretages budget revision i periode (ofte ikke anbefalelsesværdigt)

16 Hvornår er budgettet effektivt
Detailleringsgrad og hyppighed i opfølgning skal modsvare virksomhedens måde at styre på Medvirker til og bedrer beslutninger Evne til at løse budgetopgaverne

17 Budgettets instrukser
Hvem styrer Hvem deltager Med hvad Hvornår (gerne fx Gantt kort)

18 Opgave Schack: anvendt økonomistyring, 7.1 Compomodul spgm 1 og 3


Download ppt "Som ledelses instrument"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google