Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bødker, Kensing, Simonsen: Professionel IT-forundersøgelse. Kapitel 8

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bødker, Kensing, Simonsen: Professionel IT-forundersøgelse. Kapitel 8"— Præsentationens transcript:

1 Bødker, Kensing, Simonsen: Professionel IT-forundersøgelse. Kapitel 8
Analyse Teknikker Bødker, Kensing, Simonsen: Professionel IT-forundersøgelse. Kapitel 8

2 Formål Analyse ... hvordan?
OOSU Formål Analyse ... hvordan? Kapitel 8 giver 16 ret forskelligartede teknikker til ”analyse” (forundersøgelse) Kan fungere som idekatalog og ”referencemanual” ifm. jeres egne undersøgelser

3 Læsevejledning 4 ‘faser’ 4 Principper om Forberedelse Fokusering
OOSU Læsevejledning 4 ‘faser’ Forberedelse Fokusering Fordybelse Fornyelse 4 Principper om Samlet vision Reel brugerinddragelse Arbejdspraksis skal opleves Forankring

4 Læsevejledning fortsat
OOSU Læsevejledning fortsat Vidensområder Brugernes nuværende arbejdspraksis Nye IT-anvendelser Teknologiske muligheder Abstrakt viden A B C Konkrete erfaringer D E F

5 Ledelsesrettede teknikker
OOSU Ledelsesrettede teknikker Referencelinier Planlægning af OOSU Ikke afsluttet ’aktivitet’ Men beslutningstidspunkt Review Bruges i OOSU Mærsk: Styregruppe Rollefordeling Høring Forankring, visionsspredning Mærsk: regional forankring ”Salg” vs ”Læring”

6 Udførelsesrettede teknikker
OOSU Udførelsesrettede teknikker Interview Mest brugte Mærsk: hjemme/in-situ Åben/lukket Dokumentanalyse Konkret og omfangsrig Mærsk: quote, booking, … Kendt vs ”konservativ” Funktionsanalyse Arbejds-funktioner Mærsk: Faneblade og funktions-”pile” Overordnet/Ledelse

7 Udførelsesrettede teknikker …
OOSU Udførelsesrettede teknikker … SWOT Strenghts, Weaknesses, Oppertunities, Threaths Mærsk: BPI, ikke os Mærsk: Timeboxing i stedet Observation Konkret, dybde Mærsk: Etnograf, PD’er Passiv vs deltagende Tænke højt forsøg Brug + Reflektion Mærsk: Lidt, Kunde i røret Svær (taler til observatør)

8 Udførelsesrettede teknikker …
OOSU Udførelsesrettede teknikker … Workshops Noget nær krav i OOSU Mærsk: tavle, mock-ups, prototyper – overalt Her er fokus meget på abstrakte beskrivelser Workshops kan også bidrage til konkret erfaring F.eks i forbindelse med forskellige former for konkretiseringer: papir, skum, mock-ups, video-prototyper, prototyper, mmm. Vender vi tilbage til Eksperimenter med prototyper

9 Udførelsesrettede teknikker …
OOSU Udførelsesrettede teknikker … Fremtidsværksted OOSU: måske ideer derfra Mærsk: Ikke direkte, ideer Kræver enten stærkt behov, eller ”hjælpeteknikker” Større grupper (konsensus?) Scenarieudvikling Visualiseret, tænkt brug OOSU: Oplagt, tæt på brugsmønstre Mærsk: Både analyse, og demonstration

10 Udførelsesrettede teknikker …
OOSU Udførelsesrettede teknikker … 12. Kortlægning Bearbejde og strukturere argumentation omkring et problems årsager 13. Tilskyndet refleksion Meget omfattende 14. Virksomhedsbesøg God ide, men svær i OOSU sammenhæng


Download ppt "Bødker, Kensing, Simonsen: Professionel IT-forundersøgelse. Kapitel 8"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google