Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MUST Efterår 2000 Datalogi LCK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MUST Efterår 2000 Datalogi LCK"— Præsentationens transcript:

1 MUST Efterår 2000 Datalogi LCK
Forundersøgelse MUST MUST Efterår 2000 Datalogi LCK Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

2 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Dagens program Hvorfor gennemføre man en forundersøgelse Et eksempel på en forundersøgelse MUST Metodens principper Metodens retningslinier Metodens værktøjer Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

3 Baggrund for forundersøgelsen 1
Ideal og virkelighed Den rationelle idealmodel formuler mål opstil alternativer vurder konsekvenser vælg alternativ igangsæt Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

4 Baggrund for forundersøgelsen 2
Projektets situation Rutine Problemløsning Problemdefinering Arbejdsform Uformelle samtaler Analyse af kendt system Systematisk analyse Eksperimentel systemudvikling Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

5 Baggrund for forundersøgelsen 3
Mål Systemvalg i form af en god systemdefinition Skabe et realistisk grundlag for ressourceplanlægning Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

6 Eksempel på en forundersøgelse 1
Programredaktionen i Statens Film Central Et overblik over organisationen Organisationens mål Arbejdsfunktioner der skal understøttes Konkrete systemforslag Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

7 Eksempel på en forundersøgelse 2
Konkrete systemforslag (1991) Sagsstyringssystem Økonomistyringssystem Et system til kommunikation mellem medarbejdere Hardware (PC’er/Supermax) Specifikation af systemer Standard systemer Scan*Jour (Oracle) SQL*Calc (Oracle) Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

8 Eksempel på en forundersøgelse 3
Konkrete systemforslag (1991) Sagsstyringssystem Økonomistyringssystem Ovenstående to systemer skulle delvist specialudvikles Hvem skal udvikle systemerne Afhængig af kompetencen i organisationen skal SFC selv delvis udvikle nogle af systemerne Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

9 Eksempel på en forundersøgelse 4
Udstyr og basisprogrammel Oracle DB på Supermax (DDE) PC / Macintosh Visioner Reservation af film og video fra hjem og arbejdsplads via nettet Elektronisk konferencesystem Elektronisk notebooks Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

10 Eksempel på en forundersøgelse 5
Forandringer i arbejdet Organisatoriske forandringer Ingen revolution Kvalifikationsmæssige forandringer Undervisning i de nye systemer Senarie Her beskrives den arbejdetprocessen efter det nye system er indført Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

11 Eksempel på en forundersøgelse 6
Handlingsplan Gradvis indførelse Hvordan gik det så ? For ensidig fokusering på programredaktionen Politiske konflikter Århus kontra København Køb af Mac kontra PC SFC systemadministration Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

12 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 1 MUST MUST En bog om en professionel IT forundersøgelse Metode til forUndersøgelse i Systemudvikling – og Teori herom Forundersøgelse for at betone at der er tale om både analyse og design aktiviteter Forfattere: Keld Bødker, Finn Kensing, Jesper Simonsen Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

13 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 2 MUST Der er tre hovedelementer i MUST Afklare virksomhedens nuværende situation Udvikle visioner for en fremtidig ønsket situation Planlægge hvordan visionerne skal realiseres Figur 1.2 side 31 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

14 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 3 MUST Karakteristik af MUST Den tager udgangspunkt i en forståelse og begrebsliggørelse af forundersøgelse og dens elementer og karakteristika Den bygger på 4 principper Den foreslår FU organiseret i 4 faser Den tilbyder en række teknikker og beskrivelsesværktøjer figur 1.3 side 33. Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

15 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 4 MUST Den teoretiske baggrund Situationen i forbindelse med FU er normalt høj usikkerhed Kompleksitet Foranderlighed Kontekstafhængig Værdikonflikter Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

16 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 5 MUST Den teoretiske baggrund Model Udgangspunkt: Ide, behov, problem Forundersøgelse Visioner om den samlede forandring Realisering (OOA/OOD) System i brug Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

17 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 7 MUST FU ved udlicitering FU set fra leverandørens synspunkt FU ved egenudvikling Modeller: Slides, modeller for FU Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

18 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 8 MUST Konflikter og dilemmaer i FU Pas på med at opfatte konflikter som noget negativt Synlige konflikter Latente konflikter Samspil mellemdesignere <-> brugerorganisationen Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

19 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 9 MUST FU er en politisk proces Man skal forstå rationalerne bag de forskellige positioner og hvordan de forholder sig til hinanden Man skal designe og dokumentere en løsning der tilgodeser alle parter Man skal beskrive konsekvenserne ved forskellige løsninger Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

20 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 10 MUST Metodens principper En samlet vision Reel brugerdeltagelse At arbejdspraksis skal opleves Forankring Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

21 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 11 MUST Metodens faser Forberedelse - projektetablering Fokusering - strategianalyse Fordybelse - dybdeanalyse Fornyelse - visionsudvikling Figur 1.5 side 37 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

22 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK
Forundersøgelse 12 MUST Metodens teknikker Specielt: Projektetablering Referencelinie planlægning Review Kortlægning Interview Figur 1.4 side 35 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

23 Forundersøgelse 12 Metodens teknikker
Projektetablering Formål: At skabe et stabilt projektgrundlag Figur 4.3 side 114 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

24 Forundersøgelse 13 Metodens teknikker
Referencelinieplanlægning Formål: At skabe gennemsigtighed i projektet. At gennemføre en kvalitetsstyret proces Regulering i forhold til referencelinier Figur 9.1 og 9.2 side 237 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

25 Forundersøgelse 14 Metodens teknikker
Review Formål: At kvalitetssikre et produkt F.eks. regulering i forhold til referencelinier Figur 9.1 og 9.2 side 237 Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

26 Forundersøgelse 15 Metodens teknikker
Review Deltagere: Reviewleder Eksterne reviewere Produkt ansvarlige Referent Tilhørere (resten af projektgruppen) Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

27 Forundersøgelse 16 Metodens teknikker
Kortlægning Diagnostiske kort Virtuelle kort Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

28 Forundersøgelse 17 Metodens teknikker
Kortlægning Diagnostiske kort Problem Årsag Konsekvens Ideer til løsning Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

29 Forundersøgelse 18 Metodens teknikker
Interview Type af interview Forberedelse Gennemførelse Efterbearbejdning Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

30 Forundersøgelse 19 Metodens teknikker
Interview Type af interview Struktureret I sin mest ekstreme form et spørgeskema Kræver en hvis viden om området/emnet God i forbindelse med brede undersøgelser (mange involverede) Ustruktureret Godt til at danne sig et overblik Brede spørgsmål Kvalitativ interviewform Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

31 Forundersøgelse 20 Metodens teknikker
Interview Forberedelse Hvem skal interviewes Hvad skal interviewet omhandle (interviewguide) Roller i forbindelse med interviewet Rammer for interviewet (tid/sted) Tryghed Tekniske hjælpemidler Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

32 Forundersøgelse 21 Metodens teknikker
Interview Gennemførelse Forbered målpersonen (hvad skal interviewet bruges til, anonymitet) Skab den rette atmosfære Benyt båndoptager Bed om aktuelle dokumenter HV-spørgsmål Lyt til svarene To interviewere er godt Sluk båndoptageren til sidst Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

33 Forundersøgelse 21 Metodens teknikker
Interview Efterbearbejdning Skriftlig dokumentation Opdel evt. referatet efter emner (problemområder) Citer / anonymiser Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK

34 Forundersøgelse Øvelse
Formålet med denne øvelse er at afprøve nogle af de teknikker der hører til professionel IT-forundersøgelse. Udvælg en person i gruppen og lav en interviewguide så i kan få et overblik over vedkommendes arbejde/studie/etc. Gennemfør interviewet og dokumenter det ved hjælp at noter. Lav et diagnostisk kort der beskriver problematiske situationer i interview-casen. Lav evt.. en frihåndstegning der giver et overblik over situationen. Et par grupper udvælges til at præsentere deres interviewguide og tilhørende diagnostiske kort. Datalogi - 1. modul - systemudvikling - LCK


Download ppt "MUST Efterår 2000 Datalogi LCK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google