Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Luftvejsinfektioner i forhold til forekomst af andre sygdomme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Luftvejsinfektioner i forhold til forekomst af andre sygdomme"— Præsentationens transcript:

1 Bakterier og virus som årsag til øvre og nedre respirationsvejsinfektioner

2 Luftvejsinfektioner i forhold til forekomst af andre sygdomme

3 Respirationsvejsinfektioner
Bakterier Primære infektioner ”professionelle” patogener Bakterien kommer udefra Sekundære infektioner Opportunistiske infektioner Bakterien er en del af normalfloraen Virus Primære infektioner

4 Bakterier Virus Øvre luftveje Nedre luftveje Normalflora tilstede
”Næsten sterile” VED INFEKTION: Ubalance i floraen Den patogene dominerer VED INFEKTION: Den patogene er der næsten alene Generelt mere alvorlige Virus Ikke en del af ”normalfloraen”

5 Virale sygdomme i respirationsvejene

6 Forkølelse Skyldes hyppigst følgende virus: Rhinovirus Coronavirus
Diagnose: rent klinisk

7 Antal serotyper for forskellige respirationsvejsvirus
Vi kan få virale respirationsvejsinfektioner igen og igen Antal serotyper for forskellige respirationsvejsvirus Rhinovirus > 100 Coronavirus ? RSV Parainfluenza virus Adenovirus Coxsackie – Echo virus ca. 70 Influenzavirus ? Desuden giver de fleste infektioner ikke varig immunitet

8 Forkølelse Almindelig forkølelse udgør ca. 40 %
af de akutte respirationsvejsinfektioner. I tal betyder dette ca. pr. år: 5 – 10 millioner forkølelser 20 millioner arbejdsdage med nedsat aktivitet. ½ - 1 million tabte arbejdsdage ½ - 1 million tabte skoledage Anslåede udgifter til analgetika eller andre medikamenter: 40 millioner Dertil kommer udgifter ved arbejdsfravær og brug af sundhedsvæsenet.

9 Smitteveje ved respirationsvejsinfektioner
Luftbåren smitte Aerosoler, fysisk kontakt med kontaminerede ting (f. eks. dørhåndtag)

10 Luftvejsepitel før og efter
infektion med rhinovirus efter før

11 Sinuitis / otitis media
Skyldes sekundær bakterieinfektion efter virusinfektion (det eustatiske rør blokeres = gode vækstbetingelser) Aetiologi: Normalflora fra de øvre luftveje Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis

12 Otitis media Symptomerne skyldes inflamationsreaktionerne
(forhøjet tryk)

13 Mundhulen Caries / parodontitis (bakterielle blandingsinfektioner)
Trøske (opportunistisk infektion med Candida albicans)

14 Pharyngitis Klinisk kan der ikke skelnes mellem viral og bakteriel infektion

15 Pharyngitis Bakterier (ca. 30 %) Virus (ca. 70 %)
Streptococcus pyogenes (GAS) (svælginfektion er også årsag til skarlagesfeber) Påvises ved svælgpodning (blodplade / kit) Virus (ca. 70 %) Adenovirus Coxackievirus Herpes simplex virus EBV CMV

16 Beta-hæmolytisk streptokok Streptococcus pyogenes
Gennemlysning Ovenlys

17 Pharyngitis Bakterier (ca. 30 %) Virus (ca. 70 %)
Streptococcus pyogenes (GAS) (svælginfektion er også årsag til skarlagesfeber) Påvises ved svælgpodning (blodplade / kit) Virus (ca. 70 %) Adenovirus Coxackievirus Herpes simplex virus EBV CMV

18 Adenovirus Icosahedrisk, nøgent, DNA virus. 47 humanpatogene typer
Formeres i luftvejs- og tarmepitel Latent eller persisterende infektion i lymfoidt væv. Hyppigst hos børn i ½ - 6 års alderen Tonsillitis eller pharyngoconjunctivitis er hyppigste luftvejsinfektioner. Gastroenteritis hos børn (næsthyppigste årsag) Pneumoni og hepatitis hos immundefekte.

19 Difteri (strubehoste, croup):
Svælget fortsat Difteri (strubehoste, croup): Corynebacterium diptheriae (toxinproducerende) Lokal infektion, toxin virker systemisk Meget sjældent i Danmark pga. vaccination Diagnose: svælgpodning + påvisning af toxinproduktion Falsk strubehoste: (pseudocroup, laryngo-tracheo-bronkitis) Parainfluenza virus

20 Øvre / nedre luftveje Kighoste:
Lokal infektion i nedre luftveje med Bordetella pertussis Bakterien kan påvises i en svælgpodning (dyrkning, immunflourescens, PCR) Bemærk: maternelle antistoffer beskytter ikke

21 Luftvejsepitel før og efter
infektion med rhinovirus efter før

22 Sekundær bakteriel infektion
Nedre luftveje Akut bronkitis Sekundær bakteriel infektion Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Kan inficere pga. nedsat ciliefunktion

23 Nedre luftveje Kronisk bronkitis
Inflammationssygdom, ikke infektion (rygning, skidt og møg i luften) Akut forværring af kronisk bronkitis Sekundær infektion med: Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis

24 Nedre luftveje akut bronkitis
Virus: Influenzavirus Parainfluenzavirus Adenovirus RSV Bakterier: Mycoplasma pneumoniae

25 Nedre luftveje Akut bronkiolitis
Forekommer næsten udelukkende hos børn (< 2 år) Aetiologi: Respiratorisk syncytial virus (RSV) (75%) Metapneumovirus (ca. 12%) Andre virus Mycoplasma pneumoniae

26 Respiratorisk syncytial virus er en vinterinfektion

27 Eksempel på immunfluorescens-farvning
af celler inficeret med virus

28 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling tilbyder:

29 Influenza Større og mindre epidemier i vinterhalvåret
Oftest øvre respirationsveje Kan give alvorlige infektioner i nedre luftveje

30 Overdødelighed i forbindelse med influenzaepidemi

31 (Interstiel pneumoni)
Viral pneumoni (Interstiel pneumoni) RSV hos små børn Influenza virus

32 Primær bakteriel pneumoni
Typisk Pludselig, voldsom, høj feber Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Mikroskopi og dyrkning fra ekspektorat/lungeskyl, bloddyrkning (mikroskopi af ekspektorat viser om der er for mange pladeepitelceller, hvilket er tegn på kontamination fra øvre luftveje. Bloddyrkning for pneumokokker, hvor ca. 30 % med pneumoni også har sepsis) Atypisk Udvikler sig langsommere Ikke så høj feber (Penicillin ikke virksomt)

33 Bakterier der er årsag til primær atypisk pneumoni
Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Chlamydia psittasi Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis (nyfødte)

34 Atypisk pneumoni Prøver der kan undersøges
Podning fra øvre luftveje (PCR for M. pneumoniae + C. pneumoniae) Sekret fra nedre luftveje (PCR for dem alle fire) Serumprøver (IgM + IgG titerstigning for dem alle fire) Urinprøve (Legionella LUT)

35 Mycoplasma pneumoniae
Lille vægløs bakterie (oprindeligt Gram-positiv) Findes kun hos mennesker. Smitter ved dråbeinfektion Dyrkes på komplekse specialmedier Har en ”tip” med adhesin der binder til cilieret respirationsvejsepitel. Medfører ciliostase. Starter med øvre respirationsvejsinfektion og kan udvikle sig til pneumoni Infektionerne forekommer endemisk og epidemisk (ca. hvert 4. år)

36 Mycoplasma pneumoniae
Elektronmikroskop billede

37 Legionella pneumophila
Gramnegativ stav, pleomorf, aerob Svær at farve. Dyrkes på specialmedier. Findes i vand (søer, airconditionanlæg, brusebade, boblebade). Lever intracellulært i ferskvandsamøber. Smitter ved dråbeinfektion Fakultativ intracellulær i makrofager hvor den kan formere sig (fagosome-lysosome fusionerer ikke) Respirationsvejssymptomer, pneumoni, multiorganaffektion

38 Legionella pneumophila

39 Chlamydia pneumoniae Gram-negativ bakterie
Obligat intracellulær med to-faset livscyclus Findes kun hos mennesker Adherer til respirationsvejsepitelet og inducerer sin egen fagocytose. Fusionerer ikke med lysosomerne Ofte asymptomatisk eller mild infektion. Sjældent pneumoni

40 Chlamydia’s livscyclus

41 Chlamydia psittaci Gram-negativ bakterie
Obligat intracellulær med to-faset livscyclus Findes hos fugle og smitter ved kontakt med disse (ekskrementer) og kan forårsage ornitose (papegøjesyge) Adherer til respirationsvejsepitelet og inducerer sin egen fagocytose. Fusionerer ikke med lysosomerne Pneumoni, kan spredes til lever og milt og evt. tilbage til lungerne via blodbanen Høj mortalitet hvis den ikke behandles med antibiotika

42 Sekundær bakteriel pneumoni
Opportunistisk infektion Ofte dem man får på hospitalerne Aetiologi: Gram negative enterobakterier Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa m. fl.

43 Slut fra Anne’ og Knud

44 Tuberkulose Aetiologi: Mycobacterium tuberculosis
Bakteriologisk diagnose: Dyrkning på specialsubstrat, der hæmmer vækst af andre bakterier Mikroskopi af ekspektorat farvet for syre-alkohol faste bakterier PCR (under udvikling)

45 virus som årsag til respirationsvejsinfektioner
Ekstra oversigt over virus som årsag til respirationsvejsinfektioner


Download ppt "Luftvejsinfektioner i forhold til forekomst af andre sygdomme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google