Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Der er et yndigt land …. Der er et yndigt land …

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Der er et yndigt land …. Der er et yndigt land …"— Præsentationens transcript:

1

2 Der er et yndigt land …

3 Hvad kan vi gøre for rygerlunger?
Den Faaborg-midtfyn kommune Hvad kan vi gøre for rygerlunger?

4 Hvad kan vi gøre for rygerlunger?
Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases

5 Kol-patienten (rygerlunger)
4-10% af verdens befolkning* i DK* WHO: 3. hyppigste dødsårsag i 2020* *Sundhedsstyrelsen: KOL-Kronisk obstruktiv lungesygdom 2006:

6 Kol-patienten (rygerlunger)
Fra ca. 55-års alderen begynder forværringer Forværringer 1-5 gange årligt Oftest p.g.a. lungeinfektioner indlæggelser/år* *Sundhedsstyrelsen: KOL-Kronisk obstruktiv lungesygdom 2006:

7 Kol-patienten (rygerlunger)
Er den hyppigste Hyppigste årsag til indlæggelse på med afd. (20%)* 25 % genindlægges <1 mdr* 30% af indlagte er døde < 1 år* *Sundhedsstyrelsen: KOL-Kronisk obstruktiv lungesygdom 2006:

8 Hvad kan vi gøre for rygerlunger?
Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases

9 Sundhedsstyrelsen 2006*: Det anbefales, at sundhedsvæsnet undersøtter KOL-patienters evner og muligheder for egenomsorg og muligheder for at lære at leve med og håndtere sygdommen. Systematisk patientundervisning Rehabiliteringsforløb Patienten tager ansvar i samarbejde med egen læge Farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling *Sundhedstyrrelsen: KOL-kronisk obstruktiv Lungesygdom, 2006

10 Hvad kan vi gøre for rygerlunger?
Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases

11 Lungerehabilitering er meget vigtig
Indhold* Rygning og sygdom for ”hard-core” rygere Fysisk træning for KOL-patienter Medicinsk behandling for erfarne KOl-patienter Ernæring for den for KOL-patienten Patientuddannelse: Medicin, leve med sygdom, klare forværringer m.m. *Sundhedstyrrelsen: KOL-kronisk obstruktiv Lungesygdom, 2006

12 Lungerehabilitering Finde de rigtige patienter Specialister underviser
Nærhed

13 Transportbehov og afstand*
*Tougaard, L Specialiseret forebyggelse på sundhedscentre eller på sygehuse? Case Sygehus Fyn Faaborg:

14 Direkte omkostninger pr. patient for et forløb
Direkte omkostninger pr. patient for et forløb*: Storkommunerne: Vestfyn og Faaborg-midtfyn Model Personaleudgifter Transport fastprisaftale Transport Taxameter Næramb. fra Faaborg 1.373 1.281 1.258 Sygehusambulatorie i Faaborg 551 4.416 10.442 Sygehusambulatorie i Svendborg 16.942 *Tougaard, L Specialiseret forebyggelse på sundhedscentre eller på sygehuse? Case Sygehus Fyn Faaborg:

15 Undersøgelsen* viser Det er mest hensigtsmæssigt at flytte KOL- Rehabilitering fra sygehusregi til nærambulatorier… … - under forudsætning af at der samarbejdes mellem sygehusregi og sundhedscentret om rehabiliteringsforløbets gennemførelse på et tilfredsstillende fagligt niveau. Lignende beregninger for anden amb. Aktivitet. *Tougaard, L Specialiseret forebyggelse på sundhedscentre eller på sygehuse? Case Sygehus Fyn Faaborg:

16 Forværring hos rygerlungepatienter

17 I dag! Faser i KOL Forværring 25 % Praktiserende læge
Kronisk Stabil Subakut Forværring Akut livstrugende Subakut Forværring Kronisk Stabil Indlæggelse Praktiserende læge Praktiserende læge

18 KOL-Fyn projekt! Faser i KOL Forværring 25 % 10 % Praktiserende læge
Hjemmebe-handling 25 % 10 % Kronisk Stabil Subakut Forværring Akut livstrugende Subakut Forværring Kronisk Stabil Indlæggelse Praktiserende læge Praktiserende læge

19 Færre indlæggelser og genindlæggelser
Faser i KOL Fremtiden? Hjemmebe-handling Forværring Hjemmebe-handling Kronisk Stabil Subakut Forværring Akut livstrugende Subakut Forværring Kronisk Stabil Indlæggelse Praktiserende læge Færre indlæggelser og genindlæggelser Praktiserende læge

20 KOL-Fyn: Hvad går det ud på?

21 Lungeambulatorium/daghospital
Forværring af KOL Kl. 8 – 16 Egen læge Kl. 16 – 8 Kl. 16 – 8 Lægevagten Hjemmesygeplejerske Kl. 8 – 8 Lungesygeplejerske Kl. 8 – 16 Lungesygeplejerske Kl. 8 – 16 Lungelinien Kl. 16 – 8 Lungeambulatorium/daghospital Kl. 8 – 16 Kl. 8 – 8 Lungemedicinsk afdeling

22 Sygeplejerskens Patientens computer “Mappe” Satellit Vagthavende eller
LAN /ADSL Vagthavende

23 KOL-Fyn og kronikkermodellen

24 Rygning

25 Mindre rygning Det vigtigste er den offentlige mening om rygning
Så det er vigtigt at påvirke den offentlige mening

26 Rygere er forskellige Unge Ikke rygere Generel oplysning Unge rygere
Målrettede tiltag Feks: Behandle rygergrupper Rygere Feks: Fodboldspilleren på 35 Rygestoptilbud ”Hardcore” rygeren Feks: KOL-patient på 55 Specialistbehandling Sygehus eller kommune Internatkursus

27 Lidt om tværfagligt arbejde

28 God kommunikation kræver optræning
Nogle principper for Gode notater i EPJ Hvad der skal skrives ned/ dokumenteres Vi er forpligtigede til være omhyggelige med at der foreligger dokumentation for hvad vi foretager os med patienterne. D.v.s.vi skal registrere/dokumentere/ notere: De behandlinger vi udfører og ordinerer : F.eks.: medicin, øvelser De undersøgelser/fund vi foretager/finder : feks: LFU, brug af spacer, objektive fund, lab-skema Den information vi giver ( kun i overskrifter) Den accept vi får af pt. ( I praksis drejer dette sig om mere omfattende undersøgelser (f.eks. bronkoskopi) og operationer ) Henvisninger til andre Dokumentationen kan ligge i form af lab-skemaer eller notater i skriftlig eller elektronisk form. Hvad der er fordelagtigt at have notater om Alle notater skal være informationstætte og relevante for den konkrete opgave. Formålet med notater kan være: Kommunikation til andre der har med patienten at gøre. Feks. Praktiserende læge Huskeliste til en selv når man ser patienten næste gang ………. ……

29 Tværfagligt samarbejde kræver konkretisering af opgaver
Lean: Opgaver til gavn for pt. Undgå dobbeltarbejde

30 Konkretisering af ydelser i faggrupper

31 KOL-Ydelser læger: Katalog
Koordinering L-planlægning 40 Planlægning ved læge L-Diagnose 20 Diagnoseudredning ved læge L-medicinjustering 20 x 1-4 Medicinsjustering ved læge

32 KOL-Ydelser sygeplejersker: Katalog
S-Sygeplejefaglig vurdering-plan 40-60 Vurdering af funktionsformåen, symptomer, sygdomskendskab, LFU, brug af device m.m. S-Instruktion i device 20 Instruktion i brug af aktuelle inhalationsdevice S-Rygestopplan Vurdering af rygestopmotivation, ønsker og plan S-peakflowinstruktion Instruktion i peakflowmåling og registrering, evt.handlingsgrænser S-lungefunktion Spirometri efter bronkodillatator S-lungefunktion m. revers 40 Måling af ændring i spirometri uden - og med bronkodilatator S-Ilttest Saturation uden ilt og evt. a-gas måling uden og med O2 S-Priktest Intracutantest af standardallerginer S-undervis X2 Undervisning ved sygeplejerske S-Rygestop X4 Rygestop ved sygeplejerske F/S/L/D-Lungerehabil. X16 S-hjemmeilt 2 x/år Hjemmeiltkonsultation ved sygeplejerske S-daghospital

33 Bookingvejledning Visitator ”Diagnosegruppe” Sekretær
Booking af ydelser Efter indl.: KOL/ Asthma L-plan, S-Lfu-revers, undervisning Efter indl.: Infiltratkontrol L-plan, Thorax Efter indl.: Andet L-plan KOL-udredning S-plan, S-Lfu-revers, Thorax, Standardmed lab. Astma­-udredning L-plan, S-lfu-revers, Thorax, Eosinofile Allergi Læge diagnose, Priktest, Eosinofile Dyspnø L-plan,Thorax, S-lfu, EKG Hoste L-diagnose, Thorax, S-lfu-revers Ilt-kontrol Sygeplejerske s-Ilttest Priktest Som Allergi Interstit. lungesygdom Læge-diagnose Tuberkulose

34 Organisering af vore kompetencer

35 Organisering af kompetencer for KOL
Specialister i lungesygdomme Sygeplejerske i ambulatorie Fysioterapeut I ambulatorie Læge på sygehus Underviser Nøglepersoner for KOL Patienter Pårørende Naboer Sygeplejerske I hjemmepleje Fysioterapeut I hjemmepleje Praktiserende læge Underviser Basisviden om KOL Hjemmesygeplejersker social og sundhedsassistenter Apotek Falck m.m. Praksis: læger sygeplejersker

36 Hvad kan vi gøre for rygerlunger?
Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases Udfordringen: Rygerlunger Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvad kan vi gøre 4 cases

37 Case: ungdom 15 årig pige, Pointer ryger 20 cigaretter daglig,
Åndenød ved anstrengelse Asthma som 1-4 årig Går på Toftegårdsskolen Pointer Søger rollemodeller Gruppeadfærd Manglende rådgivning om asthma

38 Case: Kol i udvikling 45 årig kvinde med fader der er i slutstadiet af rygerlunger Har hoste men er Ikke generet af åndenød Kvartalsdranker indtil for 12 år siden, hvor børn var 3 og 6 år Ryger 20 cigaretter daglig, vil gerne stoppe Lungefunktion: let grad af KOL Pointer Føler mindreværd Kan gennemføre livsstilændringer Vil kunne profitere af undervisning om sygdom

39

40 Case: manifest Kol 58 årig mand efter indlæggelse med forværring i KOL
Er generet af åndenød ved den mindste anstrengelse Skoleleder Ryger 20 cigaretter daglig, Adspurgt: rygning skader nok ikke ham og det vil han ikke give ikke give afkald. Lungefunktion: svær grad KOL Pointer Har nok tit overvejet at stoppe men har ikke kunnet gennemføre det, ville gerne. Har stædigheden til at gennemføre hvad han vil. Mangler bevidsthed om sin legemlige situation og om hvad han vil med livet.

41 Case: Kol i subakut fase
63 årig kvinde indlagt med forværring i KOL foran udskrivelse I bedring men har fortsat betydelig åndenød angst for at komme hjem før hun er helt fri for åndenød Ryger 5 cigaretter daglig ( kan ikke mere) Lungefunktion: meget svær grad KOL, lav ilt i blodet Pointer Mangler viden om behandlingsmuligheder. Optimal medicinsk behandling vigtig: hvad, hvornår og hvordan. I risiko for hurtig forværring

42 Der er et yndigt land …

43

44 Tak for jeres opmærksomhed
Der er et yndigt land … Tak for jeres opmærksomhed Lars Tougaard:


Download ppt "Der er et yndigt land …. Der er et yndigt land …"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google