Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Powerpoints og Vejedning fra

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Powerpoints og Vejedning fra"— Præsentationens transcript:

1 Powerpoints og Vejedning fra www.dsam.dk
Mikroskopi-billeder fra Hilsen Kirsten Kristensen, Lægehuset i Gørlev;

2 Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

3 Program Kl. 10 Hormoner, normal cyklus og blødningsmønstre.
Kl Sygehistorie. Menoragi. Kl Sygehistorie. Metroragi. Kl Primær og sekundær amenorre. Sygehistorie. PCOS. Kl Blødningsforstyrrelser under kontraception og hormonbehandling Kl Sygehistorie. (pletblødning, kontaktblødning) Kl Sygehistorie. Postklimakteriel blødning. Kl Udflåd. Kl Spørgsmål og diskussion af Gyn. emner i Praksis

4

5 Hormonændringer i cyklus

6

7 Normale blødningsmønstre

8 Blødningsmønstret hos 15 tilfældigt udvalgte kvinder med regelmæssig cyklus og 15 tilfældigt udvalgte kvinder med uregelmæssig cyklus i slutningen af den fertile periode

9 FSH i perimenopause

10 Statements Uregelmæssig cyklus (med blødninger af vekslende styrke og varighed) er almindeligt de første 3-5 år efter menarken og de sidste 4-6- år før menopausen Den gennemsnitlige cykluslængde aftager ca. tre dage med alderen, mens den gennemsnitlige blødningsvarighed øges ca. to dage. Det gennemsnitlige blødningstab per cyklus øges ca. 50% i slutningen af den fertile periode. Forbigående uregelmæssigheder i en ellers regelmæssig cyklus er almindeligt hos yngre kvinder.

11 Blødningsforstyrrelser
Menoragi - regelmæssige, kraftige blødninger Metroragi – uregelmæssige blødninger Primær amenore – aldersgrænse 16 år Sekundær amenore – menostasi > 6 mdr. Oligomenore – cyklus dage Pletblødning, kontaktblødning. Postmenopausal blødning

12

13

14 Merete 44 år 44-årig kvinde, født 2 børn. Henvender sig til egen læge da hendes menstruationer er blevet kraftigere og kommer hyppigere end tidligere. Hun vil have, at der gøres noget ved det, for det kan hun ikke holde ud. Uddybninger til anamnesen? Blødningstype? Undersøgelser?

15 Merete 44 år GU: Uterus let fibromatøst forstørret. Hgb. 7,5 mmol/l
Andre undersøgelser? Hvad kan årsagen (årsagerne) være til hendes ændrede blødninger? Er det overgangsalderen? Ville du henvise til gynækolog? Ville du anbefale hysterektomi? Behandlingsforslag?

16 Menoragi Definition Kraftige menstruationer (>80 ml blod/cyklus) med et Regelmæssigt cyklusmønster Årsager Submukøse fibromer Spiraler AK-behandling Fibrinolyse, hypothyreose koagulopatier

17

18 Blødningstab

19

20 Menoragi DSAM's årsmøde 6. oktober 2006 20

21 Menoragi Undersøgelser Anamnese.
Objektivt: GU, hæmoglobin. Ved anæmi udredning for anæmitype. TSH. Trombocyttal og koagulationsparametre ved generelt øget blødningstendens. DSAM's årsmøde 6. oktober 2006 21

22

23 Menoragi Medicinsk behandling: Jerntilskud
Fibrinolysehæmmeren tranexamsyre Prostaglandinsyntesehæmmere (NSAID) P-piller Gestagenspiral DSAM's årsmøde 6. oktober 2006 23

24

25

26 Menoragi Kirurgisk behandling Endometrieresektion Hysterektomi
DSAM's årsmøde 6. oktober 2006 26

27 Menoragi Statements Mange kvinder ønsker behandling for kraftige blødninger, selvom der ikke foreligger et patologisk blødningstab. Menoragi er den hyppigste årsag til jernmangelanæmi hos kvinder i fertil alder. Menoragi kan i vid udstrækning behandles i almen praksis. Rekommandationer Kvinder med klager over menoragi skal have målt Hgb (√). Ved normal GU bør menoragi primært behandles medicinsk (A). DSAM's årsmøde 6. oktober 2006 27

28 Åse 53 år Uregelmæssige menstruationer i 3 mdr., ofte meget kraftige med pletblødning før og efter blødning. Rask, normalvægtig, har 2 voksne døtre, tidligere regelmæssige menstruationer. Uddybende spørgsmål? Blødningstype? Undersøgelser? Andre undersøgelser? Hvad kan årsagerne være til hendes ændrede blødninger? Behandlingsforslag? Ville du anbefale hysterektomi? Ville du henvise til gynækolog?

29

30 Udredning

31 Pause

32 Metroragi , Åse 53 år GU og Hb er normal.
Behandling: Vi aftalte at hun tog T. Perlutex 5 mg fra den 1. til den 10. i hver måned i 3 måneder; forberedte Aase på at hun kunne forvente en menstruationslignende blødning efter tabletperioderne. Kom til aftalt kontrol efter 3 måneder, havde haft blødning efter de 2 første tablet-perioder, men ikke efter den sidste. Jeg har ikke set hende siden.

33 Metroragi

34 Cervix- og corpus-cancer i Danmark

35 Risikofaktorer Stigende alder
Langvarig ensidig østrogenpåvirkning ved f.eks: - tidlig menarke - sen menopause - PCOS - adipositas - hormonbehandling (ikke ppiller) - Tamoxifenbehandling Nulliparitet Diabetes og hypertension Familiær colon-, mamma- og endometriecancer

36 Behandling Hvis alle undersøgelser er normale, risikofaktorer er taget i betragtning, og der er generende metroragi, anbefales behandling med cyklisk gestagen, p-piller eller gestagenspiral. Kontrol

37 Behandling

38 Statements Metroragi er normalt i starten og i slutningen af den fertile periode. Halvdelen af i øvrigt regelmæssigt menstruerende kvinder vil inden for et år opleve mindst én cyklus, der er meget afvigende. 60% af kvinder over 45 år har uregelmæssige menstruationer. Metroragi er meget sjældent et symptom på endometriecancer før menopausen.

39 Rekommandationer Teenagere med metroragi skal undersøges for graviditet og infektion. Videre udredning er ikke nødvendig Ved metroragi hos perimenopausale kvinder med risikofaktorer for endometriecancer bør der foretages endometriebiopsi. *

40 Primær amenore Definition
Man taler om primær amenore, hvis menstruationen ikke er indtrådt, når kvinden er fyldt 16 år. Ved lav højdevækst eller manglende udvikling af de sekundære karakterer sættes grænsen for primær amenore ved 14 år.

41 Årsager til primær amenore

42 Primær amenore Statements Primær amenore er sjælden

43 Primær amenore Rekommandationer:
Udredning og behandling af primær amenore bør forgå hos speciallæge Ved manglende udvikling af sekundære kønskarakterer eller ved lav højdevækst skal pigen henvises allerede fra 14-års alderen Hvis pigen som 16-årig er normalt udviklet, og der er sen menarke i familien, kan man afvente yderligere 6-12 måneder.

44 Sekundær amenore Definition:
Udebleven menstruation i mere end 6 måneder, som ikke skyldes graviditet.

45

46 Sekundær amenore Statements
De fleste tilfælde af sekundær amenore er hypotalamisk betingede (sekundært til vægttræning, anoreksi, rejser etc.) I de fleste tilfælde vender menstruationen tilbage inden for de følgende seks mdr.

47 Udredning af sekundær amenore

48 Sekundær amenore Behandling: Ved normale undersøgelsesresultater
Korrigere livsstilsfaktorer (vægt, stress, fysisk belastning) Ved amenore >1 år, behandles med p-piller

49 Sekundær amenore Hvornår henvises til gynækolog?
Ved aktuelt graviditetsønske, præmatur menopause, forhøjet prolaktin eller ved mistanke om synekkier i uterus henvises til gynækolog/endokrinolog.

50 Birgitte 23 år Har ikke haft menstruation i 7 måneder efter ophør med ppiller. Let overvægtig, noget øget behåring. Nabokollega har tidligere fundet normal FSH, TSH og CRP Blødningstype ? Flere undersøgelser? Diagnoser? Behandlingsmuligheder?

51 Birgitte 23 år Androgenstatus viser forhøjet frit testosteron og nedsat SHBG Skal hun til gynækolog? Behandling?

52

53 Årsager

54 Udredning

55 PCOS - definition To af følgende tre kriterier skal være opfyldt:
Oligo- eller amenore Kliniske og/eller biokemiske tegn på hyperandrogenisme Polycystiske ovarier (> randstillede follikler)

56

57 PCOS ovarier 57

58

59 PCOS Statements De fleste kvinder med oligomenore har PCOS
Kvinden kan have polycystiske ovarier, uden at der foreligger PCOS, og omvendt have PCOS uden at have polycystiske ovarier. Der er ikke enighed om definition, undersøgelser og behandling af kvinder med PCOS.

60 PCOS Rekommandationer
Kvinder med hirsutisme og/eller vedvarende akne bør undersøges for PCOS Overvægtige kvinder med PCOS bør have målt BT, vægt, lipidstatus og undersøges for type 2-diabetes (D) Overvægtig kvinder med PCOS anbefales vægttab (A) Kvinder med PCOS bør behandles med p-piller (C)

61 Frokost

62 Blødningsforstyrrelser ved ppiller
Det er mængden af ethinyløstradiol i p-piller, der er afgørende for forskellen i blødnings-bivirkninger mellem de forskellige p-pille-præparater.

63 Blødningsforstyrrelser ved ppiller
Undersøgelser: Komplians? Diarre/opkastning? Rygning? Anden medicin? GU mhp graviditet/infektion/polypper HUSK: Grav.-test, Klamydiapodning

64 Blødningsforstyrrelser ved ppillebehandling
Tilråd rygeophør. Ved dårlig komplians skift til P-ring/P-plaster. Skift til præparat med højere Østrogendosis. Evt. skift til præparat med anden gestagentype. Evt. skift til flerfasisk præparat.

65 Blødningsforstyrrelser ved gestagenholdig kontraception
Statement: Behandling med rene gestagene midler giver hyppige pletblødninger i begyndelsen, men afløses ofte af oligomenore/amenore.

66 Blødningsforstyrrelser ved gestagenholdig kontraception
Tabletbehandling: 50% vil have normal menstruationscyklus, 5-10 % vil have amenore på de gamle minipiller, 50% på desorgestrel minipillen (Cerazette). Gestagenstav: 20% amenore, % oligomenore og 20% menoragi. 25% får staven fjernet inden for 2 år

67 Blødningsforstyrrelser ved spiral
Kobberspiral: Ca. 45% angiver langvarige og kraftige menstruationer Ca. 20% angiver uregelmæssige menstruationer Ca. 15% angiver smerter under og imellem menstruationer. Trods dette angives stor tilfredshed med metoden Gestagenspiral: Ca. 50% har pletblødninger de første 3 – 6 mdr. 20-25% får amenore efter det første år

68 Former af hormonterapi (HT)
HT – behandling omfatter flg.: Sekvensbehandling, østrogen/gestagen- behadling med pause. Kombinationsbehandling, kontinuerlig behandling med østrogen/gestagen Kontinuerlig østrogen.

69 Blødningsforstyrrelser ved hormonterapi (HT)
Statements Manglende bortfaldsblødning ved sekvens-HT er uden betydning. Kontinuerlig behandling med østrogen/ gestagen er især i begyndelsen af behandlingen forbundet med hyppig plet- og gennembrudsblødning.

70 Blødningsforstyrrelser ved hormonterapi
Rekommandationer Kontinuerlig kombinationsbehandling med østrogen/gestagen som HT tilrådes først 1-2 år efter menopausen (B). Kontinuerlig østrogenbehandling bør alene ordineres til hysterektomerede kvinder (A).

71 Blødningforstyrrelser ved sekvensbehandling
Gennembrudsblødninger ses især hos perimenopausale kvinder 10-15% har ingen bortfaldsblødning Postmenopausale kvinder med gennembrudsblødning skal efter 3 mdr. henvises til udredning hos gynækolog Storrygere kan evt. behandles parenteralt (plastre, dråber, næsespray etc.)

72 Blødningsforstyrrelser ved kombinationsbehandling
Plet- og gennembrudsblødning optræder hyppigt i begyndelsen af behandlingen: 40-60% det første ½ år. Hvis blødningen fortsætter herudover, skal den udredes med endometriebiopsi. Nyopstået blødning efter periode med amenore skal udredes hos gynækolog. *

73 Malene 21 år Kommer pga pletblødninger på vilkårlige tidspunkter i menstruations-cyklus. Har desuden øget udflåd, lidt smerter ved samleje og svie ved vandladning. Ved GU findes portio ejendommeligt rød med hvide pukler. Hvad vil du vide mere? Hvilke undersøgelser vil du lave?

74 Malene 21 år – fortsat Undersøgelser: AT, temp ?
GU med podning for klamydia, evt andet- GK Wetsmear, urinstix, graviditetstest, evt. CRP, leuc. Diskussion: Diagnostisk smear? HPV?

75 Årsager

76 Udredning

77 Pletblødninger Statements
Plet- og kontaktblødning i yngre aldersgrupper skyldes hyppigst infektion, eller ses sekundært til kontraception. Normal smear udelukker ikke cervixcancer.

78 Pletblødninger Rekommandationer
Tænk altid på klamydiainfektion hos unge med pletblødning (D). Tænk altid på cervixcancer ved kontaktblødning (D).

79 Pause

80 Karin 56 år Hjemmehjælper, 56 år, henvender sig igen i konsultationen pga. træthed. Har let hypertension og er let overvægtig. Klager denne gang også over et par vaginale blødninger. Har mange gange tidligere været i konsultationen pga. uregelmæssige blødninger omkring 50-års alderen.

81 Sygehistorie, fortsat Fik i en periode hormonterapi (i form af sekvensbehandling) især fordi hun ofte klagede over træthed og lettere menopausale gener. Dog ingen hormonterapi de sidste 2 år og vist heller ikke nogen vaginale blødninger forud for aktuelle. Gynækologisk undersøgelse viser stort set normale forhold, normale slim-hinder. Uterus er ( som ved tidligere under-søgelser) let fibromatøst forstørret, ingen udfyldninger.

82 Karin 56 år Blødningstype? Suplerende undersøgelser?
Diagnostisk overvejelser? Menopause? Hormonbehandling i 2 år Overvægt, hypertension. Henvisning?.

83 Karin 56 år Fik ef e.l. lavet endometriesugebiopsi, fik et stort præparat ud. Histologisk fandt man hyperplasi med atypi og hun blev henvist til Hillerød gynækologisk afdeling hvor hun blev hystero-oophorectomeret.

84 Postmenopausal blødning
Definition En postmenopausal blødning defineres som en vaginalblødning, der optræder mere end et år efter den sidste menstruation. Meno-pausetidspunktet fastsættes retrospektivt efter 12 måneders amenore.

85

86 Postmenopausal blødning

87 Postmenopausal blødning
Undersøgelse Anamnese GU – altid Altid videre udredning: Enten endometriesugebiopsi hos egen læge hvis muligt Eller ultralydskanning hos gynækolog og herefter endometriesugebiopsi hvis endometrietykkelse > 5 mm. Ved fornyet blødning trods tidligere normal endometriesugebiopsi eller tidligere endometrietykkelse < 5mm: hysteroskopi.

88 Cervix- og corpus-cancer i Danmark

89 Risikofaktorer 1.Stigende alder
2. Længerevarende, forøget eller ensidig østrogenpåvirkning (eksogent/endogent) som ved: – tidlig menarke – sen menopause – PCOS – adipositas – hormonbeh., ren østrogenbeh. eller sekvensbeh. – tamoxifenbehandling 3. Nulliparitet 4. Diabetes og hypertension 5. I enkelte familier findes øget forekomst af både colon–, mamma– og endometriecancer.

90 Postmenopausal blødning
Behandling Uterine blødninger, hvor der ikke er fundet malignitet, kan ses an. Endometriehyperplasi uden atypi: evt. behandling med cyklisk gestagen i 3 mdr. Blødning fra atrofisk vaginalslimhinde behandles med lokal østrogen (evt. systemisk behandling i en kortere periode)

91 Postmenopausal blødning
Statements Endometriecancer ses først og fremmest hos kvinder over 50 år, og risikoen stiger med alderen. Hos kvinder henvist til gynækologisk afdeling for postmenopausal blødning findes endometriecancer hos ca. 10% og cervix-cancer hos op til 4%.

92 Postmenopausal blødning
Statements Endometriecancer ses først og fremmest hos kvinder over 50 år, og risikoen stiger med alderen. Hos kvinder henvist til gynækologisk afdeling for postmenopausal blødning findes endometriecancer hos ca. 10% og cervix-cancer hos op til 4%.

93 Operativ behandling af blødningsforstyrrelser
Gimpel et al Acta Obstet Gynecol Scand 2001, 80:267-72 93

94 Endometrieresektion Effekt: Komplikationer: Amenore: 50 %
Tilfredsstillende blødning: % Ingen/ insufficient effekt: % Komplikationer: Tidlige postoperative : % Inden for 5 år: 21,4 % hysterektomeret 8,6 % reoperation Nilas et Knudsen, UFL 2004 94

95 Hysterektomi på benign indikation komplikationer
Indlæggelse: 4 dage ( median 3 – 5.5) Mortalitet: % Komplikationer: % Organlæsion: % Blødning: 6,2 % Infektion: 8,7 % Andet 5,4 % Møller et al UFL 2002, 164:4539 95

96 Normalt endometrium, fertil alder
Møller et al UFL 2002, 164:4539 96

97 Udflåd

98 Normal vaginalsekret

99 Udflåd

100 Bakteriel vaginitis

101 Udflåd

102 Candidavaginitis

103 Udflåd

104 Trichomonas

105 Udflåd

106 Atrofisk vaginitis

107 Udflåd

108 Cervicitis, kunne være klamydia


Download ppt "Powerpoints og Vejedning fra"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google