Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer"— Præsentationens transcript:

1 Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer
Hyponatriæmi Faldudredning Medicineringsproblemer

2 Eksamensspørgsmål 90-årig mand indlægges med collum femoris fraktur. Der findes P-Na 123. Øvrige elektrolytter, nyrefunktion, Hb og infektionstal normale. Beskriv et relevant udredningsprogram.

3 Eksamensspørgsmål P-Na er lav 118 mmo/l – beskriv mulige årsager?
Hvad er SIADH?

4 Hyponatriæmi Definition af hyponatriæmi Symptomer
Årsager – undergrupper Diagnose – undersøgelser Behandling

5 Hyponatriæmi Definition af hyponatriæmi Symptomer
Årsager – undergrupper Diagnose – undersøgelser Behandling

6 Definition af hyponatriæmi
P-Na < 136 mmol/l

7 Hyponatriæmi Definition af hyponatriæmi Symptomer
Årsager – undergrupper Diagnose – undersøgelser Behandling

8 Hyponatriæmi symptomer hos ældre
Svaghed Gangbesvær Delir Hukommelsestab Apati Anorexi Muskelkramper – fascikulationer Fald Komplicerende sygdom Akut opstået < 110 mmol/l Kramper Bevidstløshed.

9 Hyponatriæmi Definition af hyponatriæmi Symptomer
Årsager – undergrupper Diagnose – undersøgelser Behandling

10 Målt lav P-Na Pseudohyponatriæmi Nedsat total Na Øget total Na
Normal total Na

11 Målt lav P-Na Pseudohyponatriæmi Nedsat total Na Øget total Na
Normal total Na

12 Pseudohyponatriæmi Øget plasmaosmolalitet Hyperglykæmi En stigning i P-Glucose på 5.6 mmol/l medfører et fald i P-Na på 1.7 mmol/l

13 Målt lav P-Na Pseudohyponatriæmi Nedsat total Na Øget total Na
Normal total Na

14 Hyponatriæmi hos ældre nedsat total Na + nedsat vand - hypovolæmi
Renalt tab Diuretika Nyreinsufficiens - salttabende Mineralocorticoidinsufficiens – nedsat Na reab. Øl Småtspisende Gastrointestinalt tab Opkast og diarré Ileus Tab fra hud Sved m. vand som erstatning

15 83-årig kvinde Indlægges akut på mistanke om pneumoni Tp. 38
Påskyndet respiration Forlænget ekspirium

16 Rtg. thorax: Lille infiltrat
Leucocytter 8.4 CRP 300 P-Na 110

17 Historien Patient: ”Kan ikke finde ud af det – min datter er med”
”Jeg klarede mig selv indtil for en uge siden” ”Faldt på badeværelset” Datter: ”gået langsomt ned ad bakke det sidste år” Har lavet 3 retter mad og selv pudset vinduer

18 Historien Egen læge: Antihypertensiv behandling i flere år
Først Centyl - sidste 1-2 år Zok-zid P-Na 128 for ¾ år siden

19 Målt lav P-Na Pseudohyponatriæmi Nedsat total Na Øget total Na
Normal total Na

20 Hyponatriæmi hos ældre øget total Na + øget total vand -hypervolæmi
Hjerteinsufficiens i slutstadiet volumenstimuleret tørst øget ADH stimulation af renin-angiotensin-aldosteron Levercirrhosis Nefrotisk syndrom m. ødemer Kronisk nyreinsufficiens

21 Målt lav P-Na Pseudohyponatriæmi Nedsat total Na Øget total Na
Normal total Na

22 Hyponatriæmi hos ældre normal total Na + øget total vand – euvolæmi
Vandintoxikation Glukokortikoidinsufficiens – nedsat vandudskillelse Behandling med medikamina Thiazid, NSAID, Carbamazepin, Antidepressiva Hypothyreoidisme Schwartz-Bartters syndrom (SIADH)

23 69-årig kvinde Gennem ½ år tabt funktioner Indlægges akut – P-Na 124
Obstiperet – madlede - småtspisende Centyl – hypertension Cipramil – depression ??

24 Rtg. af thorax: lille infiltrat
Ultralyd abd.: i.a. P-creatinin: 85 Konstant tilført NaCl (skal hun have det??)

25 Schwartz-Bartters syndrom (SIADH) Årsager
Ektopisk produktion af ADH (40%) Tumorer m. produktion af ADH Øget produktion eller øget følsomhed Svære infektioner Luftveje CNS Knogler Malign sygdom Lungesygdom Sygdomme i CNS (apopleksi, blødning) Postoperativ fase

26 SIADH Diagnosen Ingen klinisk dehydrering
Ingen synlig overhydrering - ødemer Ingen klinisk dehydrering Normal nyre- binyre- og thyreoidea- funktion U-osmolalitet > 100 mosmol/kg U-Na > 20 mmol/l personer med ringe fødeindtag kan have U-Na <20 mmol/l

27 Hyponatriæmi Definition af hyponatriæmi Symptomer
Årsager – undergrupper Diagnose – undersøgelser Behandling

28 Diagnose – årsag Vigtig før behandling
Er hyponatriæmien betinget af overskud af vand og/eller for lidt Na ødemer? dehydrering? Plasmaosmolalitet? urinosmolalitet urin natrium Mulige årsager Akut eller kronisk

29 P-creatinin/P-carbamid ratio < 12 tyder på dehydrering
P-osmolalitet <280 + synlig normohydrering tyder på intravaskulær overhydrering P-osmolalitet: 2xP-Na + P-glukose + P-carbamid

30 Hyponatriæmi Definition af hyponatriæmi Symptomer
Årsager – undergrupper Diagnose – undersøgelser Behandling

31 Behandling af hyponatriæmi
Behandling afhænger af årsagen Fjern årsag – sep. medicin Fortynding/overhydrering og normal total P-Natrium Væskerestriktion Hjerteinsufficiens Balancere diuretika Ved lav total P-Natrium Korrigere langsomt – max. en liter NaCl/pr. døgn Obs central pontin myelinolyse! Osmotisk demyelinisering Tale- og synkebesvær Samtidig rehabilitering – uger til måneder efter normal P-Na

32 Medicin, som hyppigt giver hyponatriæmi hos ældre
Diuretika (thiazid) Antidepressiva (serotoningenoptaghæmmer) ACE inhibitorer Carbamazepin Desmopressin - Vasopressinanalog

33


Download ppt "Ældre kontra unge Ældre over unge Atypiske sygdomsmanifestationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google