Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Det generelle samarbejde om sundhedsberedskabet mellem region og kommuner Orienteringsmøde vedr. influenza-situationen 18. august.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Det generelle samarbejde om sundhedsberedskabet mellem region og kommuner Orienteringsmøde vedr. influenza-situationen 18. august."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Det generelle samarbejde om sundhedsberedskabet mellem region og kommuner Orienteringsmøde vedr. influenza-situationen 18. august 2009 v/ afdelingschef Christian Boel, Sundhedsplanlægning

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Lovgrundlag - sundhedsberedskab  §169 og §210, stk. 4 i sundhedsloven  Bekendtgørelse 977 af september 2006 om ”planlægning af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.”  Regionsrådet og kommunalbestyrelserne er ansvarlige for at planlægge for og opbygge et sundhedsberedskab  Såvel region som kommunerne skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats  Nedsættelse af Sundhedsberedskabs- og Præhospitalt Udvalg med henblik på koordinering af samarbejdet

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Den hidtidige proces i RM  Sundhedsberedskabs- og Præhospitalsplan, Region Midtjylland (godkendt af Regionsrådet den 18. juni 2008)  Drøftelse i Sundhedsstyregruppen om samarbejdet vedr. sundhedsberedskab, 26. juni 2008  Nedsættelse af arbejdsgruppe i september 2008  Tema-dag i marts 2009 om den kommunale sundhedsberedskabsplanlægning  Rapport af juni 2009 vedrørende samarbejdet mellem Region og Kommunerne om sundhedsberedskabet  Rapporten og dens anbefalinger er drøftet i Sundhedsberedskabs- og Præhospitalt Udvalg i juni 2009

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rapporten vedr. samarbejdet om sundhedsberedskabet  Lovgrundlag  En række anbefalinger  Principper for samarbejdet  Planlægningscyklus  Beskrivelse af den overordnede tilgang til samarbejdsopgaverne  En konkret tilgang til samarbejdsopgaverne  Risiko- og sårbarhedsanalyser  Skabelon for kommunal sundhedsberedskabsplan  Skal drøftes videre med Sundhedsstyregruppen


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Det generelle samarbejde om sundhedsberedskabet mellem region og kommuner Orienteringsmøde vedr. influenza-situationen 18. august."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google