Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisering af virksomhedernes interne AM-arbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisering af virksomhedernes interne AM-arbejde"— Præsentationens transcript:

1 Organisering af virksomhedernes interne AM-arbejde
Om treparts-indstillingen Hvad er det nye? Præsentation ved Ulrik Spannow, BAT

2 Nye SIO-regler på vej Hvorfor? SIO som sidevogn …
Manglende fleksibilitet … Arbejdsmiljørådet til ministeren i 2006 Behov for mere proaktivt AM-arbejde i virksomhederne Svar fra ministeren 3-partsdrøftelser om, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet kan moderniseres og effektiviseres … ikke tale om at forringe eller afskaffe SIO Kodeord for 3-part Modernisere – effektivisere – fleksibilitet

3 Tidslinie August 2008: Idécamp m. forskere, praktikere + AT
Okt april 2009 : 3-partsdrøftelser Ultimo september 2009: Ekstern høring Ultimo 2009: Lovændring Primo 2010: Ændring af SIO-bekendtgørelsen + AT-vejledning 1. juli 2010 (?): Nye regler træder i kraft

4 Formen for 3-partsdrøftelserne
AT for bordenden 9 møder, inkl. 2 stk Gruppearbejde vs. forhandling Temaer … AM som strategisk element Samarbejde om AM Fleksibilitet 2 modeller: Basis og aftale Kompetencer

5 Resultater Sikkerhed  arbejdsmiljø Arbejdsmiljø-repræsentanter
Arbejdsmiljø-organisation: AMO Arbejdsmiljø-grupper Arbejdsmiljø-udvalg Osv.

6 Årlig drøftelse For alle virksomheder Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge … indholdet af samarbejdet om AM i det kommende år hvordan samarbejdet konkret skal foregå om sidste års mål er nået om der er viden om AM i virksomheden – hvis ikke erhverves denne viden, eller den hentes eksternt Der er ikke krav om mødefrekvens eller referat af møder Krav om dokumentation: Synliggøres over for AT

7 Kompetenceplan for AM-repræsentanter + ledere i AMO
vedrører basisuddannelse og supplerende uddannelse opdateres løbende, fx ved den årlige drøftelse

8 Uddannelse Obligatorisk uddannelse på 3 dage: Inden 3 måneder fra valget 2 dages supplerende uddannelse: Inden 9 måneder efter, at basisuddannelsen er gennemført 1½ dags efteruddannelse hvert år, efter de første 12 måneder fra valget Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde løbende supplerende uddannelse

9 Små virksomheder 1-9 ansatte: Samarbejdet sker ved direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere Den årlige drøftelse er det nye

10 Mellemstore virksomheder
10-34 ansatte: Der oprettes et udvalg bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere AM-repræsentanter Udvalget varetager både de daglige, de planlæggende og de koordinerende opgaver

11 Store virksomheder 35+ ansatte: Der oprettes AMO i mindst to niveauer
De daglige opgaver varetages af en eller flere grupper, som hver består af en arbejdsleder og en AM-repræsentant Niveau 2: De overordnede, planlæggende og koordinerende opgaver varetages af et udvalg, sammensat af arbejdsledere og AM-repræsentanter Arbejdsgiveren eller en person, som repræsenterer arbejdsgiveren, varetager formandskabet

12 Antallet af AM-grupper
Antallet af grupper og medlemmer i AMO fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne Der tages ikke længere udelukkende udgangspunkt i arbejdslederområder ved dannelsen af AM-grupper

13 Antallet af AM-grupper
Dannelse af grupper Der skal tages udgangspunkt i et nærhedsprincip, hvor følgende indgår: Virksomheden - virksomhedens størrelse - ledelsesstruktur - geografiske forhold - ensartet eller forskelligt arbejde i virksomheden Virksomhedens arbejdsmiljøforhold - vurdering af arbejdets art og farlighed - tilstrækkelig tid, resurser til og praktisk mulighed for til at udføre opgaverne i AMO Ansattes kontakt til medlemmerne af AMO Medlemmerne af AMO skal kunne koordinere deres samarbejde

14 Aftaler Som nu Mulighed for at aftale, at reglerne om organisering af AM-arbejdet fraviges Krav om rammeaftale + lokalaftale Nyt: Fælles AMO for flere virksomheder ved flere driftsmæssigt forbundne virksomheder flere arbejdsgivere på samme arbejdssted eller mellem kommuner/regioner og selvejende institutioner m. driftsoverenskomst   Krav om rammeaftale + lokalaftale

15 Løft af det interne AM-arbejde? Fordele? Ulemper? Kritiske elementer?
Refleksion Løft af det interne AM-arbejde? Fordele? Ulemper? Kritiske elementer?


Download ppt "Organisering af virksomhedernes interne AM-arbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google