Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seminar om valg og prioriteringer af kapaciteter og kompetencer i det præhospitale akutberedskab den 21. februar 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seminar om valg og prioriteringer af kapaciteter og kompetencer i det præhospitale akutberedskab den 21. februar 2011."— Præsentationens transcript:

1 Seminar om valg og prioriteringer af kapaciteter og kompetencer i det præhospitale akutberedskab den 21. februar 2011

2 Freddy Lippert Præhospital leder og chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab i Region Hovedstaden
regionh.dk

3 Oversigt Hvad er det præhospitale akutberedskab?
Region Hovedstadens plan for præhospital indsats Organisering og opgaver De komplekse akutte forløb forudsætter et sammenhængende system og sammenhæng mellem forløbet uden for hospital og forløbet på hospitalet og med rette kompetencer eller ”Den rigtige patient til det rigtige sted og til rette tid”

4 BEK nr. 977 af 26/09/2006 Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. § 4. Formål:…. at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed.

5 Hvad er sundhedsberedskab?
Sundhedsberedskabet består af sygehusberedskabet, lægemiddelberedskabet og beredskabet i den primære sundhedssektor. Det kriseterapeutiske beredskab og et særligt beredskab til indsats i forbindelse med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser er faglige delelementer i sundhedsberedskabet. Det præhospitale beredskab, herunder ambulanceberedskabet, er en del af sygehusberedskabet. Den præhospitale indsats er den sundhedsfaglige indsats over for akut syge, tilskadekomne og fødende inden ankomsten til et hospital. Denne indsats har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed.

6 Borgerne og akutberedskabet
borgere akutte ambulancekørsler om året akutlægebilsudrykninger om året liggende sygetransporter om året Forventet sundhedsfaglige opkald fra 112 Lidt tal fra akutområdet

7 Kerneområder: Fra 1. maj modtagelse af sundhedsfaglige 112-opkald
Vagtcentralfunktion med disponering af ressourcer og beredskabsplanlægning ved særlige hændelser Ambulance- og sygetransportkørsel og tilhørende kontrakter Akutlægebilskørsel Akutlægehelikopter som forsøgsordning i samarbejde med Region Sjælland Akut visitation på det præhospitale område Interhospitale overflytninger af kritisk syge patienter Sundhedsberedskabsplanlægning – generelt og ved særlige hændelser Tværgående øvelses- og uddannelsesaktiviteter inden for akutområdet Forsknings- og udviklingsprojekter inden for akutområdet

8 Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden
Vedtaget af Regionsrådet i februar 2008

9 Rapportens opbygning 15 kapitler, hvoraf kapitel 1 er et resumé med i alt 41 anbefalinger 14 bilag (uddybende notater, oversigter og ordliste) Hvert kapitel omhandler et særligt område Hvert kapitel er opbygget i følgende afsnit: baggrund, en kort beskrivelse af området, anbefalinger og henvisning til bilag og evt. uddybende notater

10 De akutte tværgående funktioner samles
De akutte sundhedsfaglige funktioner og akutte rådgivningsfunktioner samles på en fælles regional vagtcentral: Sundhedsfaglige 112-kald Ambulancedisponering, liggende sygetransport Akutlægekørsel Interhospitale transporter Andre funktioner der skal indgå i samarbejdet AMK - akut medicinsk koordinationscenter Rådgivning om den specielle, centrale visitation Den telefoniske lægevagt Giftlinjen Sundhedstelefonen

11 En væsentlig figur, om ansvar og opgavefordeling
mellem 112-alarmcentral og regionens vagtcentral

12 Akutberedskabets elementer

13 Kompetencer og løsninger på hospitalerne
Sygeplejersker Specialsygeplejersker Læger Speciallæger Speciallæger fra specialistafdelinger Nærhospitaler og akuthospitaler

14 Præhospitale kompetencer og løsninger
Ambulancer med ambulancebehandlere og assistenter = to ud af tre beredskaber Ambulancebehandlere med paramedicinere og behandlere = et ud af tre beredskaber Akutlægebiler med speciallæger og lægeassistenter (paramedicinere) =15 % af alle 112-kørsler

15 Præhospitale kompetencer og løsninger
Hvordan sikrer vi de rette kompetencer til de rette opgaver? = sundhedsfaglig disponering på AMK-vagtcentralen Hvordan sikrer vi en passende erfaring? = ved at disponere relevant kompetence til rette opgave Hvordan sikrer vi den rette hjælp til den rette patient? = teamarbejde med op/nedgradering af assistance

16 Præhospitale kompetencer og ”løsninger”
Akutbiler med en person ”en-mandsbetjent udrykningskøretøj” ”godt for responstiden” men effekt? Udrykningshold/lægehold umuligt at opretteholde relevant kompetence

17 Region Hovedstadens Akutlægebiler

18 Tidlig lægelig præhospital behandling
Visse lovbestemte kompetencer Erfaring med kritisk sygepatienter (kompetencer, faglig vurdering og diagnostik, visse vanskelige kliniske færdigheder) Akutlæger til assistance og supervision af andre i teamarbejde, herunder paramedicinere Regionens koordinerende læge (KOOL) som en del af indsatsledelsen i dagligdagen Interhospitale transporter af kritisk syge patienter Kun til akutte og livstruende tilstande

19 Lægelig præhospital behandling
Lægelig behandling skal begynde der hvor behovet er og hvor det fagligt , organisatorisk og økonomisk giver størst mening Hvad er den videnskabelige evidens for ”advanced life support” som ikke er lig lægelig behandling Eksempel med luftvejsbehandling ved vejtrækningsproblemer som viser at selv anerkendt behandling virker ikke når folk ikke har rutine

20 Lægelig præhospital behandling
Nyeste artikel Resuscitation 2011: 82; ”Comparing EMS systems – a project of the European Emergency Data Project” viser at lægelig præhospital behandling giver bedre patient outcome i form af overlevelse ved hjertestop, smertebehandling ved hjerteproblemer og iltning ved vejtrækningsproblemer

21 Akutlægehelikopter – et samarbejdsprojekt med Region Sjælland og TrygFonden

22 Andre præhospitale løsninger
Borger-inddragelse via AMK-vagtcentralen Nødbehandlere i samarbejde med fx kommunale beredskaber disponeret via AMK-vagtcentralen

23 Nye præhospitale løsninger
Præhospital indsats er teamarbejde Paramediciner i ambulancer, som lægeassistent og på AMK-vagtcentralen Ambulancepersonalet på akutmodtagelsen og sygeplejersker i ambulancen Mere supervision og feedback Fælles uddannelse Akut medicinsk kompetancecenter

24 Oversigt Det præhospitale akutberedskab er komplekst?
Region Hovedstadens plan for præhospital indsats bygger på ambulancebehandlere, paramedicinere og akutlæger og på at skabe sammenhæng mellem det præhospitale forløb og forløbet på hospitalet. Forskellige løsninger til forskellige behov men altid i teamarbejde og koordineret ”Den rigtige patient til det rigtige sted og til rette tid”


Download ppt "Seminar om valg og prioriteringer af kapaciteter og kompetencer i det præhospitale akutberedskab den 21. februar 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google