Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Syddansk Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Syddansk Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Syddansk Universitet

2 Disposition Generelt om SDU Nøgletal Mission, vision og værdier
Forskning Uddannelser og studerende Internationalisering Samarbejde med erhvervslivet Maj 2011

3 Universitetets formål
Forskning Forskningsbaseret uddannelse Udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund Bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet Maj 2011

4 Syddansk Universitets historie
1998: Syddansk Universitet etableres i en fusion Odense Universitet (oprettet i 1966) Odense Universitetsbibliotek Handelshøjskole Syd - Ingeniørhøjskole Syd Sydjysk Universitetscenter 2004: Syddansk Universitet indfusionerer Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa (IFG) 2006: Syddansk Universitet indfusionerer Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, Esbjerg (CFUL) Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense (IOT) 2007: Syddansk Universitet indfusionerer Statens Institut for Folkesundhed, København (SIF) Handelshøjskolecenter, Slagelse (HHC) Forskningsenheden for Maritim Medicin, Esbjerg (FMM) Maj 2011

5 Syddansk Universitets placering i Danmark.
Maj 2011

6 5 fakulteter på 6 campusser
Odense Kolding Esbjerg Sønderborg / Flensborg Slagelse København Sundheds-videnskab Naturvidenskab Teknik Samfunds-videnskab Humaniora Maj 2011

7 Organisering Selvejende, statslig institution.
Første danske universitet med decentral campusstruktur. Repræsentantskab med 40 medlemmer Bestyrelse med 9 medlemmer: 5 eksterne medlemmer 2 studerende 1 videnskabelig medarbejder 1 administrativ medarbejder Ledelsen er ansat. Øverste ledelse består af Rektor, Prorektor og Universitetsdirektør. Maj 2011

8 Nøgletal 2010 Resultatopgørelse mill. kr. Indtægter 2.363 Uddannelse
823 Forskning, basis, finanslov 708 Forskning, eksterne midler 600 Andre indtægter 232 Omkostninger 2.365 Husleje og andre forbrugsomkostninger 329 Personaleomkostninger 1.528 Andre omkostninger 508 Resultat -2 Maj 2011

9 Nøgletal 2010 Aktiver mill. kr. Passiver Anlægsaktiver 526 Egenkapital
439 Omsætningsaktiver 956 Gældsforpligtelser 1.043 Aktiver i alt 1.482 Passiver i alt Personale Årsværk Videnskabeligt 1.802 Teknisk og administrativt 1.415 Total 3.217 Maj 2011

10 Samlede udgifter inkl. anlæg (mill. kr.)
tallene fra Årsrapporten Maj 2011

11 Forskning, eksterne midler (mill. kr.)
Eksterne bevillinger fra fonde, forskningsråd, erhvervsliv mv. tallene fra Årsrapporten (indtægter) Maj 2011

12 Personale over tid, årsværk
Maj 2011

13 Mission Ved vores stærke, synlige og tværfagligt nyskabende miljø
løfter vi sammen forskningen, uddannelserne og vidensdelingen til det ypperste. Maj 2011

14 Vision Det er SDU’s overordnede vision at være det foretrukne universitet i Danmark for studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere i ind- og udland. Dette fastholder vi ved at tilbyde det ypperste. Maj 2011

15 Vision, fortsat Vores studerende udvikler deres faglige og personlige kompetencer i et inspirerende og nyskabende læringsmiljø. Fagligt og pædagogisk har undervisningen højeste kvalitet. Vi forbedrer konstant uddannelserne ud fra nationale og globale behov. Vores samarbejdspartnere finder SDU's færdiguddannede særligt kvalificerede til at deltage i udviklingen af samfundet. For forskere i ind- og udland er SDU et eftertragtet universitet at arbejde sammen med. Erhvervslivet og det offentlige indgår i en stærk og fornyende vidensudveksling med SDU og bidrager udstrakt til universitetets velformidlede forskningsindsats. Vores medarbejdere har hver især et højt fagligt niveau og danner sammen stærke, synlige og nyskabende miljøer. I et fællesskab præget af tillid løfter alle medarbejdere SDU’s forskning, uddannelser og vidensdeling til det ypperste. Forskningens kvalitet gør SDU til en velestimeret samarbejdspartner. Maj 2011

16 Værdigrundlag Nyskabende
Engagement i dagligdagen og stræben i opgaveløsningen Troværdig Kvalitet i fagligheden og åbenhed i dialogen Helhedsorienteret Fællesskab om opgaven og plads til mangfoldighed Maj 2011

17 Universitetets kendetegn
Et internationalt orienteret, regionalt forankret universitet med uddannelse og forskning til det højeste niveau i flere byer Fokus på internationale aspekter i både uddannelse og forskning Et bredt udvalg af uddannelser – både klassiske universitetsfag og nye uddannelsesområder, ofte i grænsefelterne mellem de traditionelle fagligheder. Kvalitetssikring af alle uddannelser Et velfungerende samspil med de andre dele af uddannelsessystemet Et udbygget samarbejde med det omgivne samfund, herunder at forskerne formidler deres viden til det omgivende samfund Tæt samarbejde med partnere i Nordtyskland via Videnregion Syddanmark Schleswig-Holstein Maj 2011

18 Udviklingskontrakt 2008-2010 SDU - Videnskabsministeriet
Udvikling af de forskningsmæssige spidskompetencer: Medier & Kommunikation Sundhed & Biovidenskab Teknologi & Ledelse Velfærd Maj 2011

19 Odense Syd Store, planlagte nybygninger
Planlagte nybygninger (med hvidt): Nyt OUH SDU SUND SDU TEK Portalby, inkl. Forskerpark Niels Bohrs Allé Forskerpark Ørbæk-vej Hjallese-vej SDU TEK (SDU SUND) 51 Motorvej 50 49 Maj 2011

20 SDUs byggeplaner, Campus Odense
Forskerpark: m2 SAMF: m2 Idrættens hus: m2 Administration (udsat): m2 NAT/BMB: m2 UV-lokaler: m2 Nyt SUND: m2 TEK: m2 Nyt SUND: m2 Nyt OUH: m2 Maj 2011

21 SDU, Campus Kolding 22 uddannelser Ca studerende, heraf 1362 på heltid SDU flytter fra tidligere hospital på Engstien (9.500 m2) til nyt, lav-energi hus ved havnen på m2 280 mio. kr. ekskl. moms Maj 2011

22 Universitetsuddannelserne
Bachelor 3 år Kandidat 5 år Ph.d. 8 år Maj 2011

23 Godt studiemiljø Nært undervisningsmiljø
Velfungerende undervisnings- faciliteter, herunder laboratorier Tilbagevendende undervisningsmiljøvurderinger Udstrakt brug af IKT E-learning Karriere- og vejledningscenter Boligformidling Studenterinddragelse Alumne netværk Maj 2011

24 Uddannelser 2010/11 SDU udbyder 210 uddannelser (49 på engelsk)
90 bacheloruddannelser (14 på engelsk) 87 kandidatuddannelser (35 på engelsk) 23 master uddannelser 10 diplomuddannelser samt Uddannelser på deltid Folkeuniversitetet Maj 2011

25 Studerende pr. 01.10.2010 Fra Antal Andel Danmark 17.364 84%
Øvrige Norden 754 4% Øvrige Europa (EU/EØS) 1.860 9% Udenfor EU/EØS 808 I alt 20.786 100% Maj 2011

26 Studerende, antal i alt 2007 inkl. IOT 2008 inkl. Slagelse Maj 2011

27 Studerende, KOT-optag 2007 inkl. IOT 2008 inkl. Slagelse Maj 2011

28 Studerende, KOT-optag (fordelt på fakulteter)
Maj 2011

29 Maj 2011

30 Maj 2011

31 SDU og world rankings Ranking 2009 2010 Leiden, Crown indicator - 142
QS Top Universities (tidligere THEQS) 300 298 THE World Universities Ranking 243 Shanghai ARWU Taiwan Ranking World Universities 256 249 Maj 2011

32 Samarbejde med erhvervslivet
Arbejdskraft via kontakt til studerende Praktik- og projektsamarbejde Studiejobs Nyuddannede Erhvervs ph.d. Kompetenceudvikling af virksomhedens ansatte Efteruddannelse (master, diplom, kurser og konferencer) Syddansk Universitetsbibliotek Leje af konferencefaciliteter Partnerskab til udvikling af produkter og forretningsområder Forskerkontakten Kommercialisering og licensaftaler Science Ventures Denmark A/S Maj 2011

33 Praktik, projekter og studiejobs
Varighed af forløb 2-5 mdr. (typisk start feb. og sep.) 2-6 mdr. Ansættelse Timer pr. uge 15-37 t/uge. Evt. også tid til undervisning Samarbejdet baseret på møder (3 til ? møder) Ca t/uge Arbejdssted Virksomheden Typisk hjemmefra Typer af opgaver 1 primær opgave + diverse ad hoc Aktuelle problemstillinger eller skuffeprojekter Konkrete opgaver Fagligt fokus Bredt fagligt fokus Præcist fagligt fokus Hvad koster det for virksomheden Gratis (evt. dækning af omkostninger) Gratis (evt. dækning af omkostning) Ca kr./t. Maj 2011

34 Science Ventures Denmark A/S
Køb eller licensering af teknologier fra forskningsinstitutioner Videreudvikling i samarbejde med virksomheder og investorer 100% ejet af Syddansk Universitet Aktionær i Energi Invest Fyn A/S og Syddansk Innovation A/S Samarbejdspartnere Virksomheder med behov for forskningsstøttet udvikling Industrielle investorer, øvrige investorer - fx innovations- miljøer eller business angles - og forskningsinstitutioner Iværksættere, der søger et samarbejde med universitetet og finansiering der baner vejen frem mod din egen virksomhed Maj 2011

35 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Mere information på TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Maj 2011


Download ppt "Præsentation af Syddansk Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google