Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Søg støtte til projekter… København, 8. februar 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Søg støtte til projekter… København, 8. februar 2008."— Præsentationens transcript:

1 Søg støtte til projekter… København, 8. februar 2008

2 2 Baggrund Danmarks ressourcer… …vis dem til verden… Fra globaliseringsstrategi  handlingsplan  fonden! …med store internationale projekter!

3 3 Kort om handlingsplanen Bedre ”brand”, ”image”, ”identitet”  øget eksport, investeringer, turisme, tiltrækker studerende, forskere, arbejdskraft. Metode: En række særlige og tværgående initiativer skal hjælpe på vej. Målet: Kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande (BRIK).

4 4 Fondens formål Fonden skal øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer ved at deltage i og støtte større, perspektivrige begivenheder, fremstød, konferencer og kampagner, der skaber international opmærksomhed omkring Danmark. Begivenhederne skal vise et bredt og tidssvarende billede af Danmark MARKEDSFØRING

5 5 Ansøgning I store træk: –Temaområder –Tilskudskriterier –Reglerne for statsstøtte –Ansøgningsskema med bilag WWW.MFONDEN.DK

6 6 Temaområder Ansøgninger til fonden skal relateres til et af de udvalgte temaområder, der beskriver Danmark: De fire temaområder: –Danmark som et ansvarligt og afbalanceret land –Danmark er høj kvalitet –Danmark er eksperimenterende og modigt –Danmark er miljøbevidsthed, enkelthed og effektivitet

7 7 Tilskudskriterier 1-3 –1. Der kan søges om minimum 1 mio. kr. – fordi større projekter har større chance for at vække international opmærksomhed. –2. Mindst 50 pct. af de samlede projektomkostninger medfinansieres – fordi dette øger sandsynligheden for projektets gennemførsel. –3. En betydelig del af projektets aktiviteter finder sted i Danmark – fordi fonden gerne vil trække udlændinge til Danmark.

8 8 Ansøgning – tilskudskriterier 3-6 –4. Projekterne har en bred forankring og går på tværs af organisationer - fordi fonden gerne vil støtte nyskabende projekter samt sikre, at det er et bredt og tidssvarende billede af Danmark, der vises. –5. Projekterne tiltrækker udlændinge til Danmark - fordi erfaringen viser, at udlændinge, der besøgt Danmark, ofte vender hjem som gode ambassadører for Danmark. –6. Projekterne skaber omtale i udlandet - fordi fonden netop skal være med til at markedsføre Danmark i udlandet.

9 9 Statsstøtteregler Gælder som udgangspunkt kun for virksomheder – ikke for offentlige eller selvejende institutioner og organisationer. De minimis-reglen: betyder, at ”medlemsstater kan tildele støtte til en virksomhed på op til 200.000 EURO i en periode på tre regnskabsår, uden at medlemsstaten skal notificere støtten til Kommissionen.” Undtagelser for De minimis: såkaldte gruppefritagelser, f.eks. forskning, uddannelse mv. www.ks.dk

10 10 Ansøgningsmateriale Der skal indsendes: –ansøgningsskema –budget –samarbejdserklæring og de minimis-erklæring –HUSK at læse tilsagnsvilkårene! WWW.MFONDEN.DK

11 11 Men hvem bestemmer? Bestyrelsen… Politisk udpeget – men uafhængig! …bredt sammensat af medlemmer med bred og indgående viden om forholdene i dansk erhvervs-, uddannelses- og kulturliv samt viden om den markedsføringsindsats, der i varetages af forskellige offentlige institutioner. …skal bidrage til et bedre samspil mellem offentlige og private aktører.

12 12 Tidsfrister i 2008 5. marts: Frist for 1. ansøgningsrunde – svar primo maj 7. maj: Frist for 2. ansøgningsrunde – svar ultimo juni 3. september: Frist for 3. ansøgningsrunde – svar ultimo oktober

13 13 Kontakt Fondens sekretariat er delt mellem: Erhvervs- og Byggestyrelsen (tilskudsadministration + spørgsmål til ansøgningsprocessen): 35 46 60 00, mfonden@ebst.dk mfonden@ebst.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet (bestyrelse + spørgsmål til temaområder og kriterier): 33 92 33 50, mfonden@oem.dkmfonden@oem.dk

14 14 Klimatopmødet i 2009 - begivenheden

15 15 Danmark derude – image er fælles anliggende og ansvar Regeringen bestemmer ikke, hvordan Danmark skal se ud! Det gør danske virksomheder, organisationer og institutioner – og danskerne. Stå sammen om at vise et troværdigt billede af Danmark – til alles fordel.


Download ppt "Søg støtte til projekter… København, 8. februar 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google