Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Syddansk Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Syddansk Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Syddansk Universitet

2 Disposition Generelt om SDU Nøgletal Mission, vision og værdier
Forskning Uddannelser og studerende Internationalisering Samarbejde med erhvervslivet Oktober 2009

3 Universitetets formål
Forskning Forskningsbaseret uddannelse Udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund Bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet Oktober 2009

4 Syddansk Universitets historie
1998: Syddansk Universitet etableres i en fusion Odense Universitet (oprettet i 1966) Odense Universitetsbibliotek Handelshøjskole Syd - Ingeniørhøjskole Syd Sydjysk Universitetscenter 2004: Syddansk Universitet indfusionerer Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa (IFG) 2006: Syddansk Universitet indfusionerer Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, Esbjerg (CFUL) Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense (IOT) 2007: Syddansk Universitet indfusionerer Statens Institut for Folkesundhed, København (SIF) Handelshøjskolecenter, Slagelse (HHC) Forskningsenheden for Maritim Medicin, Esbjerg (FMM) Oktober 2009

5 Syddansk Universitets placering i Danmark.
Oktober 2009

6 5 fakulteter på 6 campusser
Odense Kolding Esbjerg Sønderborg / Flensborg Slagelse København Sundheds-videnskab Naturvidenskab Teknik Samfunds-videnskab Humaniora Oktober 2009

7 Organisering Selvejende, statslig institution.
Første danske universitet med decentral campusstruktur. Repræsentantskab med 40 medlemmer Bestyrelse med 9 medlemmer: 5 eksterne medlemmer 2 studerende 1 videnskabelig medarbejder 1 administrativ medarbejder Ledelsen er ansat. Øverste ledelse består af Rektor, Prorektor og Universitetsdirektør. Oktober 2009

8 Nøgletal 2008 Resultatopgørelse mill. kr. Indtægter 2.059 Uddannelse
761 Forskning, basis, finanslov 603 Forskning, eksterne midler 487 Andre indtægter 208 Omkostninger 2.064 Husleje og andre forbrugsomkostninger 302 Personaleomkostninger 1.283 Andre omkostninger 479 Resultat -5 Oktober 2009

9 Nøgletal 2008 Aktiver mill. kr. Passiver Anlægsaktiver 524 Egenkapital
436 Omsætningsaktiver 848 Gældsforpligtelser 936 Aktiver i alt 1.372 Passiver i alt Personale Årsværk Videnskabeligt 1.617 Administrative 1.265 Total 2.882 Oktober 2009

10 Samlede udgifter inkl. anlæg (mill. kr.)
tallene fra Årsrapporten Oktober 2009

11 Forskning, eksterne midler (mill. kr.)
Eksterne bevillinger fra fonde, forskningsråd, erhvervsliv mv. tallene fra Årsrapporten (indtægter) Oktober 2009

12 Mission Ved vores stærke, synlige og tværfagligt nyskabende miljø
løfter vi sammen forskningen, uddannelserne og vidensdelingen til det ypperste. Oktober 2009

13 Vision Det er SDU’s overordnede vision at være det foretrukne universitet i Danmark for studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere i ind- og udland. Dette fastholder vi ved at tilbyde det ypperste. Oktober 2009

14 Vision, fortsat Vores studerende udvikler deres faglige og personlige kompetencer i et inspirerende og nyskabende læringsmiljø. Fagligt og pædagogisk har undervisningen højeste kvalitet. Vi forbedrer konstant uddannelserne ud fra nationale og globale behov. Vores samarbejdspartnere finder SDU's færdiguddannede særligt kvalificerede til at deltage i udviklingen af samfundet. For forskere i ind- og udland er SDU et eftertragtet universitet at arbejde sammen med. Erhvervslivet og det offentlige indgår i en stærk og fornyende vidensudveksling med SDU og bidrager udstrakt til universitetets velformidlede forskningsindsats. Vores medarbejdere har hver især et højt fagligt niveau og danner sammen stærke, synlige og nyskabende miljøer. I et fællesskab præget af tillid løfter alle medarbejdere SDU’s forskning, uddannelser og vidensdeling til det ypperste. Forskningens kvalitet gør SDU til en velestimeret samarbejdspartner. Oktober 2009

15 Værdigrundlag Nyskabende
Engagement i dagligdagen og stræben i opgaveløsningen Troværdig Kvalitet i fagligheden og åbenhed i dialogen Helhedsorienteret Fællesskab om opgaven og plads til mangfoldighed Oktober 2009

16 Universitetets kendetegn
Et internationalt orienteret, regionalt forankret universitet med uddannelse og forskning til det højeste niveau i flere byer Fokus på internationale aspekter i både uddannelse og forskning Et bredt udvalg af uddannelser – både klassiske universitetsfag og nye uddannelsesområder, ofte i grænsefelterne mellem de traditionelle fagligheder. Kvalitetssikring af alle uddannelser Et velfungerende samspil med de andre dele af uddannelsessystemet Et udbygget samarbejde med det omgivne samfund, herunder at forskerne formidler deres viden til det omgivende samfund Tæt samarbejde med partnere i Nordtyskland via Videnregion Syddanmark Schleswig-Holstein Oktober 2009

17 Udviklingskontrakt 2008-2010 SDU - Videnskabsministeriet
Udvikling af de forskningsmæssige spidskompetencer: Medier & Kommunikation Sundhed & Biovidenskab Teknologi & Ledelse Velfærd Oktober 2009

18 Byggeplaner, Odense, Campusvej
Idrættens hus: m2 SAMF: m2 Administration (udsat): m2 NAT/BMB: m2 UV-lokaler: m2 * UV-lokaler (ikke som tårn): m2 NAT (afventer): m2 TEK: m2 * Nyt SUND: m2 Nyt OUH: m2 * Flere m2 end i oprindelig plan Oktober 2009

19 Byggeplaner, Odense ved Campusvej
Vedtaget Flyt TEK fra NBA 1 Udvid SDU på Campusvej Planer Flyt OUH Flyt SUND fra WP Infrastruktur Oktober 2009

20 Byggeri, Kolding Første etape Starter foråret 2010
Forventes afsluttet 2012 Bruttoareal på m² 280 mio. kr. ekskl. moms Samlet bebyggelsesplan: m² 20.000m² til universitetskompleks 13.000m² til Forskerpark Herudover P-hus  Studerende på SDU Kolding 1.500 heltid 900 deltid Oktober 2009

21 Universitetsuddannelserne
Bachelor 3 år Kandidat 5 år Ph.d. 8 år Oktober 2009

22 Godt studiemiljø Nært undervisningsmiljø
Velfungerende undervisnings- faciliteter, herunder laboratorier Tilbagevendende undervisningsmiljøvurderinger Udstrakt brug af IKT E-learning Karriere- og vejledningscenter Boligformidling Studenterinddragelse Alumne netværk Oktober 2009

23 Uddannelser 2009/10 På SDU er der studerende på 284 forskellige studieretninger inkl. sidefag SDU udbyder 191 uddannelser (42 på engelsk) 86 bacheloruddannelser (15 på engelsk) 74 kandidatuddannelser (27 på engelsk) 22 master uddannelser 9 diplomuddannelser samt Uddannelser på deltid Folkeuniversitetet Oktober 2009

24 Studerende pr. 01.10.2009 Fra Antal Andel Danmark 16.551 84%
Øvrige Norden 750 4% Øvrige Europa (EU/EØS) 1.630 8% Udenfor EU/EØS 725 I alt 19.656 100% Oktober 2009

25 Studerende, antal i alt 2007 inkl. IOT 2008 inkl. Slagelse
Oktober 2009

26 Studerende, KOT-optag 2007 inkl. IOT 2008 inkl. Slagelse Oktober 2009

27 Studerende, KOT-optag (fordelt på fakulteter)
Oktober 2009

28 Oktober 2009

29 Oktober 2009

30 SDU og ranking Ranking 2008 2009 Dækker Leiden, Crown indicator 18 -
Europa Shanghai ARWU 305 Verden Times Higher THEQS 295 300 Taiwan Ranking World Universities 226 256 Oktober 2009

31 Samarbejde med erhvervslivet
Arbejdskraft via kontakt til studerende Praktik- og projektsamarbejde Studiejobs Nyuddannede Erhvervs ph.d. Kompetenceudvikling af virksomhedens ansatte Efteruddannelse (master, diplom, kurser og konferencer) Syddansk Universitetsbibliotek Leje af konferencefaciliteter Partnerskab til udvikling af produkter og forretningsområder Forskerkontakten Kommercialisering og licensaftaler Science Ventures Denmark A/S Oktober 2009

32 Praktik, projekter og studiejobs
Varighed af forløb 2-5 mdr. (typisk start feb. og sep.) 2-6 mdr. Ansættelse Timer pr. uge 15-37 t/uge. Evt. også tid til undervisning Samarbejdet baseret på møder (3 til ? møder) Ca t/uge Arbejdssted Virksomheden Typisk hjemmefra Typer af opgaver 1 primær opgave + diverse ad hoc Aktuelle problemstillinger eller skuffeprojekter Konkrete opgaver Fagligt fokus Bredt fagligt fokus Præcist fagligt fokus Hvad koster det for virksomheden Gratis (evt. dækning af omkostninger) Gratis (evt. dækning af omkostning) Ca kr./t. Oktober 2009

33 Science Ventures Denmark A/S
Køb eller licensering af teknologier fra forskningsinstitutioner Videreudvikling i samarbejde med virksomheder og investorer 100% ejet af Syddansk Universitet Aktionær i Energi Invest Fyn A/S og Syddansk Innovation A/S Samarbejdspartnere Virksomheder med behov for forskningsstøttet udvikling Industrielle investorer, øvrige investorer - fx innovations- miljøer eller business angles - og forskningsinstitutioner Iværksættere, der søger et samarbejde med universitetet og finansiering der baner vejen frem mod din egen virksomhed Oktober 2009

34 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Mere information på TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Oktober 2009


Download ppt "Præsentation af Syddansk Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google