Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fjernundervisning Atuarfik Samuel Kleinschmidt - Kapisillit

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fjernundervisning Atuarfik Samuel Kleinschmidt - Kapisillit"— Præsentationens transcript:

1 Fjernundervisning Atuarfik Samuel Kleinschmidt - Kapisillit
Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq

2 Hvad er fjernundervisning
Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene. ”Adskilt i tid og rum” skal her opfattes som en asynkron situation, hvor elev og lærer ikke arbejder på samme tidspunkt og samme sted. Hvorimod ”rum alene” skal opfattes som en synkron situation, hvor elev og lærer arbejder på samme tid, men ikke samme sted. De forskellige situationer kunne være hvor: • elever og lærer befinder sig på forskellige lokaliteter på samme tid • eleverne er samlet og undervises/støttes af eksterne lærere eller eksperter • elev og lærer, samt elever indbyrdes arbejder forskudt i tid • elever arbejder i deres eget tempo på samme lokalitet Ved fjernundervisning hentyder ordet fjern alene til den fysiske adskillelse mellem elev og lærer.

3 Fjernundervisning i Grønland - Før ASK-Kapisillit
Ummannaq forsøget Timelærer forsøget ved Upernavik Sprogskolen i Sisimiut i samarbejde brancheskolerne Uummannaq forsøget: Forsøget omhandlede test af undervisningsmåder ved brug af skype,mesenger og andre medier. Erik Christensen, Ernst Collin, Ole Frederiksen Timelærer forsøget ved Upernavik: forsøg med brug af fag kompetencer i bygders timelærere mellem bygder med moder skolen i Upernavik Sprogskolen i Sisimiut i samarbejde med brancheskolerne: sanilin.gl, jern & metal.gl, Ninuuk.gl, Inuili, oqataatsit.gl ”combar” Et EU projekt inden for udd. i brancheskolerne.

4 Ask Kapisillit Pilot projektet Ask Kapisillit, kan også oversættes som: ”Spørg Kapisillit” idet den endelige rapport vil belyse hvilke tiltag som er vellykket, og dermed kan besvare nogle spørgsmål om fjernundervisning i Grønland.

5 Geografisk placering Kapisillit befinder sig inde i Nuuk fjord ca. 2 timers sejlads fra Nuuk. Den blå linie viser Tele Greenlands radiokæde forbindelse til bygden.

6 Hvad handler det om? Dele af bygden Kapisillit fra søsiden i Nuuk fjord

7 Hvorfor Kapisillit I Politisk forventning om fjernundervisning
Sarfarissoq I 2008 Søkabel Sarfarissoq II 2010 Politisk forventning om fjernundervisning: Der har i politiske og i andre vide kredse været talt meget og længe om de nye ITmæssige muligheder via IT teknologi giver mulighed for, for at komme tæt i kontakt med befolkningsgrupper som er spredte med lange afstande som for eksempel i Grønland. Internettet er netop skapt til de lange afstande som Grønland Især efter indførslen af Internettet ca her på Grønland, har der været særlig fokuseret på mulighederne med telemedicin og fjernundervisning. Der har til tider været tendens til at være euforisk med de fagre nye muligheder, grundet priser og til dels stadig ustabile forbindelser har der indtil nu ikke været så stor success. Sarfarissoq I 2008: Projektet har afsæt fra Sarfarissoq konferencen samt efterfølgende e-ducation workshop i Ilimmarfik 2008. Søkabel: Tele Greenland omtaler at IKT nu er mulig med de nyeste teknologier inden for IT og især inden for e – learning (i dette tilfælde mulighed for fjernundervisning via video). Sarfarissoq II 2010: Denne konference er en opfølgning til sarfarissoq 2008, denne konference har særlig fokus på e-learnings mulighederne, og de tilgængelige værktøjer der er blevet udviklet. Lærerne i dette projekt forventes at skulle arbejde med de nye muligheder når de basale tekniker er blevet indarbejdet.

8 Hvorfor Kapisillit II Kort afstand
Tæt på beslutningstagere (leverandør / kunde) Tæt på teknisk fag specialister Lille bygde skole Kort afstand: Kombination af, kort afstand mellem Nuuk og Kapisillit, brugen af T.G. kystradiokæde og søkabel med fagudd. teknikere fra leverandører, for at sikre at lærer projektet kan holdes kontinuerligt. Tæt på beslutningstagere: Tele Greenland (leverandør) Kommuneqarfik Sermersooq (kunden) Det har i lang tid stået højt på den politiske dagsorden at fjernundervisning er en mulig supplement til undervisning til folkeskolen i bygderne hvor udd. lærere ikke var tilstede eller har været mangelfuld, det er derfor vigtigt at have tæt kontakt til beslutningstagere, i dette tilfælde bo i samme by. Tæt på teknisk fag specialister: Der skal sikres lærerfokus, idet der ved teknisk nedbrud kun tager 2 timer at tage til bygden, og dermed undgå ugelange (grundet vejrlig m.v.) for teknikerrejser ved evt. fejlrettelser på det tekniske udstyr. Lille bygd: Det er en bygdeskole som er tæt på Nuuk og er nem at overskue, der vil uundgåeligt ske en del ændringer i undervisningsforløbet hvilket kan give en del forryknikninger i en hel afd. (Det ses tydeligt i ASK afd. 2) 8

9 Kapisillit atuarfiat 2 lærere 5 elever fra 1. – 7. klasse
Genåbnet i 2010 2 lærere: I Kapisillit er der tilknyttet 2 ikke uddannede timelærere, den ene lærer forventer dog at starte på decentral læreruddannelse i 2011 5 elever fra 1. – 7. klasse: mellemste trin på 3 elever er valgt. Ud fra erfaringerne af de nye muligheder er det vigtigt for lærerne at sikre fokus og overblik over læringspunkter samtidigt med det nye IT teknik som læreren skal kunne rumme, er håndterbart. Af de 5 elever er det 3 elever som deltager i fjernundervisningen, 1 elev i 6. kl. og 2 elever i 7. kl. Genåbnet i 2010: Skolen har været lukket i to skolekalender år grundet mangel på lærerresoucer og for få elever, genåbningen er til dels sat i værk på baggrund af muligheden for fjernundervisnings pilot projektet.

10 Atuarfik Samuel Kleinschmidt ASK
3 lærere deltager i projektet 12-16 elever fra 5.kl – primært i holddannelse Stiller et lokale til rådighed – KUN til fjernundervisning 3 lærere deltager i projektet: 3 Uddannede lærere er valgt ud fra at der skal være så mange fag med i pilot projektet som muligt. 12-16 elever fra 5.a og 5.b primært i holddannelse: For at finde en fælles platform som alle elever kan deltage i, blev der fra projektledelsen besluttet at iddrage 5.a. og 5.b. Eleverne kan være forskellige fra fag til fag, derfor netop elever. Stiller et lokale til rådighed – KUN til fjernundervisning: Klasselokalet er opsat med det seneste IT relaterede undervisnings udstyr beregnet til fjernundervisning lokalet er valgt ud fra at det skal være i trygge rammer.

11 Selve Projektet

12 Mål med fjernundervisningen I
At eleverne i Kapisillit skal blive fagligt bedre At lærerne i Kapisillit skal blive fagligt bedre velfunderet At skabe sammenhæng mellem bygd og by At forberede bygdeelever til deres respektive klasser i ældste trinet i moder skolen

13 Mål med fjernundervisningen II
At integrere brugen af IT og Interaktive medier i undervisning fx: undervisnings relateret film, streaming over IT netværket i flere lokationer Her er det vigtigt at pointere at: Ikke er taget i brug endnu Skal gennemføres med største opmærksomhed med hensyn til brugen af disse sites Frihed under ansvar fra læreren under undervisningen Læreren skal kunne sikre et overblik

14 Opstart af pilotprojektet
Vælge teknisk udstyr Finde kvalificerede lærere Valg og afprøvning pædagogiske metoder Selve undervisningen Evaluering Besøge Kapisillit

15 1. Teknisk Udstyr Møde om tekniske krav
Udbudt i licitation mellem flere virksomheder i Grønland og Danmark Show and tell fra virksomheder over videokonference og SMARTboard Valg af udstyr Møde om tekniske krav: Der blev sammensat en projekt gruppe med relevante interessenter som har interesse i at komme i gang med nærværende pilotprojekt 2. Udbudt i licitation mellem flere virksomheder i Grønland og Danmark: Dele af det tekniske udstyr som fjernundervisningens tekniske udstyr blev udliciteret. 3. Show and tell fra virksomheder over videokonference og smartboard: 3 leverandører af Interaktive whiteboard fik mulighed for at vise de enkelte tavlers muligheder, ved brug af reference kunder 4. Valg af udstyr: Efter endt video sessioner sammen med hele projektgruppen blev der sendt en anbefaling om hvilken leverandør der skal vælges og dermed finde interessenter i projektet.

16 2. Kvalificerede lærere Lave en funktionsbeskrivelse for lærerrolle
Nogle krav: - dobbeltsproget - uddannet - interesseret i og villig til at efteruddanne sig i E-learning Vi valgte tre lærere, som opfyldte disse krav

17 3. Pædagogisk metode Fokus på metode frihed
Viden om effektiv pædagogik Brug af støtteformer Briefing og debriefing / evaluering Fjernundervisning

18 4. Undervisning Lærerne planlægger i fællesskab over videokonference
Lærerne har klare mål / evaluering Lærerne skal opstille værdier

19 5. Evaluering Fokus på evaluering
Hver uge evalueres der mellem elev-elev, lærer – elev og lærer-lærer (undervisning og møder) Supervision og vejledning

20 Interessenter i pilotprojektet
Kommuneqarfik Sermersooq Tele Greenland Nukik-IT Sulotors Oqatsinik pikkorissarfik/ Sprogskolen i Sisimiut Attat Kommuneqarfik Sermersooq: Lærer kræfter Tele Greenland: IT Infrastruktur forbindelsen mellem ASK og Kapisillit Nukik-IT: skoleaftale, UNI-C pakken og andre IT og programmer, servere Sulotors: Interaktive SMARTboard Oqaatsinik pikkorissarfik / Sprogskolen i Sisimiut: IT relateret undervisnings programmer især sprog fag, men ellers andre erfaringer omkring fjernundervisning i branche skolerne. Attat: Retningslinier for undervisnings metoder, har især givet nogle tanker om evalueringsformer om virkningen af fjernundervisning.

21 Personer, der deltager i projektet
Hans Peter Broberg Skolechef Edvard Jensen Skoleinspektør Chrstian Jerimiassen Projektleder Morten Christensen Pædagogisk koordinator Salomine Tobiassen: Dansk og matematik Trine Mathiessen: Grønlandsk Andrie Sørensen: Engelsk Karl Lundblad: Skoleleder og timelærer Jensine Josefsen: Timelærer

22 Teknisk udstyr 9Mbs MPLS forbindelse til Kapisillit
2 x ADSL Premium Internet (12000 mb) PROXY Tandberg telekonference udstyr SMARTboard MPLS forbindelse til Kapisillit: Sponsoreret af Tele Greenland - Binder alt udstyret sammen mellem skolerne som et lukket kredsløb (Ingen direkte Internet forbindelse) 2 x ADSL Premium Internet: For at lærere og elever kan få glæde af Internettets muligheder er det nødvendigt at anskaffe sig 2x ADSL Premium, begrundet med at ATTAT ikke kan udføre visse undervisnings sessioner. PROXY: For at sikre at Internettet ikke utilsigtet bliver brugt af uanede mængder samt at der bliver mulighed for at følge trafik mønster er der opsat en såkaldt PROXY Tandberg telekonference udstyr: Tele Greenland har en klausul om sponsoratet på fjernundervisningen at der skulle indkøbes TANDBERG videokonference anlæg leveret af Tele Greenland. SMARTboard: Ud fra udlicitering blev SMARTboard interaktive Whiteboard udvalgt ud fra: Leverandør sikkerhed, muligheder for udvidelser, leverandør kompetencer og proffessionalisme på undervisningsområdet.

23 Udstyr

24 Udstyr

25 Fag, der er med i projektet I
Udvalgt af bygdelærerne som særlige indsatsområder - fagligt Undervisning i de enkelte fag 1-2 timer om ugen Er supplerende undervisning, i hele forløbet Udvalgt af bygdelærerne: Under opstarten blev projektgruppen enige om, ifølge bygdelærernes anbefaling at tage afsæt i særlige indsatsområder. Undervisning i de enkelte fag 1-2 timer om ugen: Det har været vigtigt for projektgruppen at give lærerne tid til at tilvænne sig det nye tiltag, dels for at sikre at ikke bliver overbebyrdet med opgaver. Det viste sig dog hurtigt at 1 time om ugen ikke er tilstrækkeligt, derfor blev skemaet ændret, til to sammenhængende timer i de enkelte fag. Er supplerende undervisning, i hele forløbet: Fagene er supplering til den norm tid der er skemalagt. Lokale valg bliver ikke undervist i fjernundervisning det kører de selv derude.

26 Fag, der er med i projektet II
Grønlandsk Engelsk Dansk Matematik Grønlandsk 2 timer Engelsk 1 time Dansk 2 timer Matematik 2 timer

27 Erfaring 2010-2011 – I  Tele Greenlands og service
Pris 9 Mbit/s Oprettelse månedligt pr. linie (2) x4.500 Hver ny site (pr. bygd) NB: Ingen Internet!! Trafik takster… Tele Greenland: Er meget svær at have som interessent, det føles direkte som om at interessen helt er udeblevet, det tog Tele Greenland over ti måneder at få styr på forbindelsen, dette skete først efter at der kom andre teknikere for at udrede fejlene, det til trods for at man måtte formode at netop Tele Greenland burde have stor interesse for området, dette er flere gange nævnt ved statusmøder, flere gange har vi også som kunde foreslået at der bør være en tekniker med til møderne for at få en bedre effekt af møderne, og selv efter flere klager til topledelsen synes det stadigvæk at der længere nede i hierakiet som ikke tager dette pilot projekt særiøst, det er dræbende for ildsjælene.

28 Erfaring 2010-2011 – II  Lærerne / løn Eleverne / sammensætning
At det ikke foregik på bygdens præmisser At pædagogikken skal ændres og tilpasses til fjernundervisning Lærerne / løn: Der skal snarest findes en afklaring på tids indberetningsfaktor for fjernundervisning idet denne form for undervisning er lang mere tidskrævende for lærerne, bl.a. er der forventning om at der afholdes længere forberedelses tider til de enkelte undervisnings sessioner. Eleverne / sammensætning: For at komme i gang med pilotprojektet har vi valgt en fællenævner som alle elever kan deltage i. At det ikke foregik på bygdens præmisser: Det er en udfordring at vi som projektgruppe ikke har kunnet tilpasse os bygden men har taget udgangspunkt i byskolens 5.a og 5.b, det har dog været vigtigt at komme i gang for at indsamle erfaring. At pædagogikken skal ændres og tilpasses til fjernundervisning: Det har desværre været nødvendigt ændre og justere løbende i pilotprojektet, det har givet negative følger for en hel afdeling (Afd. 2) i det teamsamarbejdet giver forrykninger i hele lærerstaben i afd. på ca. 13 lærere. 28

29 Erfaringer 2010-2011 –  At niveauet er hævet fagligt hos eleverne
At niveauet er hævet hos lærerne i forhold til planlægning At udstyr fungerer og kan bruges til E-learning At der er stor fokus på projektet fra politikkernes side Praktisk hands-on undervisning for at se hvad der er relevant

30 Fremtiden på projektet
At der skal være tilknyttet to uddannede lærere fra ASK kun til fjernundervisning og to timelærere fra Kapisillit til projektet At det skal være emneorienteret undervisning At der skal være mere fokus på eleverne i Kapisillit At der skal være fokus på planlægningen og denne skal skemalægges At alle fag (undtagen lokale valg) skal inddrages At lærerne skal 1 uge til Kapisillit og undervise i perioder. At der skal være tilknyttet to uddannede lærere fra ASK og to timelærere til projektet: De to lærere skal være fuldtids ansatte i fjernundervisning, lærerene skal så have AKT og andre opgaver for at udfylde skoleårs normen. At der skal være emneorienteret undervisning: Der lægges op til at der skemalægges emneuger for undervisning, for. Eks. Engelsk hvor dette fag netop skal udgøre det normtal der er på årsbasis. At der skal være mere fokus på eleverne i Kapisillit: Der er tale om at eleverne i bygden skal kunne differenceres og implementeres /tilpasses i by skolen. At der skal være fokus på planlægningen og denne skal skemalægges: Der skal skabes tid til i skemalægningen at læreren har tid til at undersøge, og forberede sig til de kommende undervisninger. At alle fag (undtagen lokale valg) skal inddrages: Det er vigtigt at alle relevante fag inddrages for at højne kvaliteten af undervisningen, og vi får mere erfaring med brugen af fjernundervisningen som supplement til undervisning i bygderne. At lærerne skal 1 uge til Kapisillit og undervise i perioder: For at sikre den tætte kontakt til eleverne skal der ske en undervisning fra læreren lokalt i bygden.

31 Fremtiden - Kommunalt At det skal ud til Kommuneqarfik Sermersooqs andre bygder, forventes gennemført distrikt vis Undervisning af voksne – fx. Fritidsundervisning Der bliver arbejdet med nye pædagogiske ideer lige nu og forventes klar i april 2011 Østkysten At det skal ud til Kommuneqarfik Sermersooqs andre bygder: Det forventes på længere sigt at fjernundervisningen kan gennemføres i andre bygder på længere sigt. Dette er tænkt i forhold til moderskolen og de elever som skal undervises via fjernundervisning i samme klasse i ældstetrinet Undervisning af voksne – fx. Fritidsundervisning: Under en orienteringsmøde i opstartsfasen i pilotprojektet, blev der spurgt fra forældrene om det bliver muligt at have fritidsundervisning, og det var glædeligt at fortælle at det er vi meget åbne over for, det er dog vigtigst for projektet at folkeskoleelever kommer i gang og at vi stabiliserer det tekniske udstyr, lærerne lærer at bruge og udnytte redskaberne før vi vil tilbyde det til for eksempel fritidsundervisning. Interessen viser hermed også eksistensberettigelsen af dette udstyr Der bliver arbejdet med nye pædagogiske ideer lige nu og forventes klar i april 2011 Østkysten: Som udgangspunkt er det desværre ikke muligt at inddrage østkysten i det radiokæde infrastrukturen fra Tasiilaq til bygderne ikke vil kunne have den båndbredde som forventes til en fjernundervisning på linie med det udstyr som nærværende projekt opererer med.

32 Fremtiden - Nationalt Uddannelsesområdet i hele Grønland
Sundhedsvæsen og andre interessenter bør gøre brug af tekniske erfaringer vedr. infrastruktur Uddannelsesområdet i hele Grønland: Uddannelses området skal snarest komme i gang med at bruge det yderligere, både på baggrund af de erfaringer som branche skolerne (oqaatsinik pikkorissarfik) har og de erfaringer vi her får. Sundhedsvæsen og andre interessenter: Der bør inden for alle grene i det offentlige, og dermed i langt flere sammenhænge end blot undervisning, gennemføres og afprøves udnyttelsesgraden med særlige indsatsområder i byer og bygder det er bare at finde nogle ildsjæle som brænder for at gennemføre projekterne.

33 Refleksion Atuarfitsialak
Hvad forhindrer folkeskoleforordningen ”atuarfitsialak” § 9 stk 3 omhandl. IT i undervisningen, kan implementeres langt mere end i dag? Hvad vil i gøre ved det? Kan man bruge fjernundervisning i forhold til bygderne i jeres lokalområde? Er det kun i sprogfagene, at fjernundervisning bør gennemføres? Hvad ser I af muligheder for fjernundervisning i Grønland?

34 Tak for jeres tid

35 Oplægget gennemført af:
Christian P. Jerimiassen & Morten Christensen Skole IT fagkoordinator Lærer ASK


Download ppt "Fjernundervisning Atuarfik Samuel Kleinschmidt - Kapisillit"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google