Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde, Læring, Projektmanagement Problemformuleringens svære kunst mm2 10.09.09, Kirsten Schmidt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde, Læring, Projektmanagement Problemformuleringens svære kunst mm2 10.09.09, Kirsten Schmidt."— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde, Læring, Projektmanagement Problemformuleringens svære kunst mm2 10.09.09, Kirsten Schmidt

2 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt2 Agenda Problemer, problemstillinger, problemformuleringer Gode og dårlige problemformuleringer Hvad er et projekt Fra problemformulering til projekt Diskussion af jeres problemformuleringer

3 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt3 Problemorienteret læring Læring, der tager udgangspunkt i et problem, som undersøges, og eventuelle løsninger foreslås. - dvs. at det ikke er en lærebogstilgang Hvad er et problem? Fordele og ulemper ved at arbejde problemorienteret Fokus på ”ikke-viden” (Olsen og Pedersen: 2004) Sum med sidemanden

4 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt4 Problem-ord Problem: - Noget der mangler viden om Problemstilling: - Beskrivelse af den kontekst, problemet indgår i Problemanalyse - Analyse af problemstillingen mhp. at fastlægge en Problemformulering: - Formulering af et konkret spørgsmål inden for en problemstilling Rienecker og Jørgensen, 1999

5 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt5 En problemformulering er Èt eller flere sammenhængende spørgsmål, der skal besvares Et eller flere sammenhængende udsagn der skal - beskrives, redegøres for - klassificeres - analyseres og fortolkes - diskuteres, argumenteres for og imod - syntetiseres (integrere flere bidrag) - vurderes - omsættes til handleforskrift Rienecker og Jørgensen, 1999

6 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt6 Problemformulering versus formål Problemformuleringen er IKKE opgavens formål. Formålet udtrykker hvorfor man gerne vil finde svaret på det spørgsmål, som PF stiller  Fastlæg begge dele!

7 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt7 Den gode problemformulering Giver teksten ét og kun ét fokus Er baseret på eller lægger op til den studerendes pointe/tolkning Bygger gerne på en observation af et eksisterende problem (manglende viden, undren,…) Giver mulighed for videntransformation Giver mulighed for at bruge væsentlige dele af fagets viden og redskaber Giver mulighed for argumentation Lægger op til analyse, fortolkning, diskussion, vurdering ud fra faglige kriterier, handleanvisning og perspektivering Rienecker og Jørgensen, 1999

8 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt8 Den dårlige problemformulering Kun beskrivende og videnrefererende Uden påstand, kun belæg – eller omvendt Ufokuseret – for mange sideordnede og/eller urelaterede spørgsmål Ukontroversiel, uden mulighed for argumentation Skrevet (1000 gange) før – på samme måde Kan ikke svares på Dækker ikke tekstens/analysens tyngdepunkt Sprogligt upræcis Rienecker og Jørgensen, 1999

9 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt9 Eksempel fra P0 Projektgruppens problem tager udgangspunkt i efterspørgslen af landinspektører i den offentlige og private sektor. Problemet er, at for få potentielle studerende vælger at uddanne sig til landinspektører i forhold til efterspørgslen fra erhvervslivet (…) Projektgruppen vil i rapporten give konstruktive idéer til en effektivisering af promoveringen, med henblik på at øge antallet af landinspektørstuderende.

10 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt10 Eksempel fra P0 Hvilke anledninger har en landinspektør til at være udenfor i arbejdstiden og hvor stor en del af arbejdstiden tilbringes udenfor?

11 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt11 Eksempel fra P0 Hvilken rolle spiller erhvervslivet for implementeringen af klimastrategien i Albertslund kommune?

12 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt12 Eksempel fra P0 At undersøge forskelle og uligheder mellem de privatpraktiserende landinspektørers, de offentligt ansatte landinspektører ved amt og kommune og landinspektørforskerne ved universitetets jobmuligheder

13 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt13 Eksempel P0 Hvilke teknologiske, politiske og økonomiske barrierer inden for den offentlige og kommunale transportsektor vil man i Frederikshavn by møde, før Frederikshavn kan blive vedvarende energiby i 2015?

14 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt14 Fra problemformulering til projekt….

15 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt15 Problemorienteret projekt i forhold til andre genrer vejledning Regulerende tekster anmeldelse Vurderende tekster fristil essay kronik Ræsonnerende tekster lærebog Leksikale tekster Populariserende artikler Formidlende tekster Fortælling beretning feltdagbog rapport Registrende tekster Selvstændig opgave Undersøgende tekster Rienecker & Jørgensen, 1999 Fokus på ikke viden

16 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt16 Problemformuleringens styring af projektet – et bud på en metode Trin 1: Identificer områder og deres indbyrdes relationer i jeres problemformulering Trin 2: Formuler underspørgsmål der afdækker hvad I skal vide om områderne og relationen for at besvare det centrale spørgsmål Trin 3: Identificer hvilke metoder I vil bruge for at besvare underspørgsmålene fra trin 2

17 SLP, modul 2 Kirsten Schmidt17 Eksempel PF: Hvilke teknologiske, politiske og økonomiske barrierer inden for den offentlige og kommunale transportsektor vil man i Frederikshavn by møde, før Frederikshavn kan blive vedvarende energiby i 2015? Hvilke områder og tilhørende underspørgsmål er der? Hvordan kan man finde svar på underspørgsmålene?


Download ppt "Samarbejde, Læring, Projektmanagement Problemformuleringens svære kunst mm2 10.09.09, Kirsten Schmidt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google